Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 2141
(Strana 1 z 215)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
COM(2018)901/F1 BUDG (GR pre rozpočet) 30/11/2018
Návrh rozhodnutia
Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb
COM(2018)901/- BUDG (GR pre rozpočet) 30/11/2018
Návrh rozhodnutia
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats
COM(2018)900/F1 BUDG (GR pre rozpočet) 30/11/2018
Autonómny akt
Druhý NÁVRH všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 VŠEOBECNÝ ÚVOD
COM(2018)900/- BUDG (GR pre rozpočet) 30/11/2018
Autonómny akt
Second DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 GENERAL INTRODUCTION
COM(2018)895/F1 MOVE (GR pre mobilitu a dopravu) 20/12/2018
Návrh nariadenia
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
COM(2018)895/2 MOVE (GR pre mobilitu a dopravu) 17/12/2018
Návrh nariadenia
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)895/1 MOVE (GR pre mobilitu a dopravu) 17/12/2018
Návrh nariadenia
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)894/F1 MOVE (GR pre mobilitu a dopravu) 20/12/2018
Návrh nariadenia
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
COM(2018)894/1 MOVE (GR pre mobilitu a dopravu) 17/12/2018
Návrh nariadenia
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
COM(2018)893/F1 MOVE (GR pre mobilitu a dopravu) 20/12/2018
Návrh nariadenia
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 2141
(Strana 1 z 215)