Navigation path

Rezultatele căutării

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 2141
(Pagina 1 din 215)

Numărul de referință al documentului DG responsabilăData publicarii
COM(2018)901/F1 BUDG (DG Buget) 30/11/2018
Propunere de decizie
Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității
COM(2018)901/- BUDG (DG Buget) 30/11/2018
Propunere de decizie
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats
COM(2018)900/F1 BUDG (DG Buget) 30/11/2018
Act autonom
Al doilea PROIECT de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 INTRODUCERE GENERALĂ
COM(2018)900/- BUDG (DG Buget) 30/11/2018
Act autonom
Second DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 GENERAL INTRODUCTION
COM(2018)895/F1 MOVE (DG Mobilitate și Transporturi) 20/12/2018
Propunere de regulament
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
COM(2018)895/2 MOVE (DG Mobilitate și Transporturi) 17/12/2018
Propunere de regulament
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)895/1 MOVE (DG Mobilitate și Transporturi) 17/12/2018
Propunere de regulament
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)894/F1 MOVE (DG Mobilitate și Transporturi) 20/12/2018
Propunere de regulament
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
COM(2018)894/1 MOVE (DG Mobilitate și Transporturi) 17/12/2018
Propunere de regulament
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
COM(2018)893/F1 MOVE (DG Mobilitate și Transporturi) 20/12/2018
Propunere de regulament
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 2141
(Pagina 1 din 215)