Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 2141
(LWyświetla się strona 1 z 215)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
COM(2018)901/F1 BUDG (DG ds. Budżetu) 30/11/2018
Wniosek dotyczący decyzji
Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa
COM(2018)901/- BUDG (DG ds. Budżetu) 30/11/2018
Wniosek dotyczący decyzji
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats
COM(2018)900/F1 BUDG (DG ds. Budżetu) 30/11/2018
Odrębny akt prawny
Drugi PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 OGÓLNE WPROWADZENIE
COM(2018)900/- BUDG (DG ds. Budżetu) 30/11/2018
Odrębny akt prawny
Second DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 GENERAL INTRODUCTION
COM(2018)895/F1 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 20/12/2018
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
COM(2018)895/2 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 17/12/2018
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)895/1 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 17/12/2018
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)894/F1 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 20/12/2018
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
COM(2018)894/1 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 17/12/2018
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
COM(2018)893/F1 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 20/12/2018
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 2141
(LWyświetla się strona 1 z 215)