Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 2141
(Pagina 1 van 215)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
COM(2018)901/F1 BUDG (DG Begroting) 30/11/2018
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen
COM(2018)901/- BUDG (DG Begroting) 30/11/2018
Voorstel voor een besluit
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats
COM(2018)900/F1 BUDG (DG Begroting) 30/11/2018
Autonome handeling
Tweede ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar2019 ALGEMENE INLEIDING
COM(2018)900/- BUDG (DG Begroting) 30/11/2018
Autonome handeling
Second DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 GENERAL INTRODUCTION
COM(2018)895/F1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 20/12/2018
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
COM(2018)895/2 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 17/12/2018
Voorstel voor een verordening
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)895/1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 17/12/2018
Voorstel voor een verordening
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)894/F1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 20/12/2018
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie
COM(2018)894/1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 17/12/2018
Voorstel voor een verordening
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
COM(2018)893/F1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 20/12/2018
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 2141
(Pagina 1 van 215)