Navigation path

Riżultati tat-tfittxija

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 2142
(Qed tara paġna 1 minn 215)

Numru ta' referenza tad-dokumentDĠ responsabbliData tal-pubblikazzjoni
COM(2018)901/F1 BUDG (DĠ Baġit) 30/11/2018
Proposta għal Deċiżjoni
Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta’ Flessibilità għall-finanzjament ta’ miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà
COM(2018)901/- BUDG (DĠ Baġit) 30/11/2018
Proposta għal Deċiżjoni
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats
COM(2018)900/F1 BUDG (DĠ Baġit) 30/11/2018
Att Awtonomu
It-tieni ABBOZZ tal-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 INTRODUZZJONI ĠENERALI
COM(2018)900/- BUDG (DĠ Baġit) 30/11/2018
Att Awtonomu
Second DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 GENERAL INTRODUCTION
COM(2018)895/F1 MOVE (DĠ Mobbiltà u Trasport) 20/12/2018
Proposta għal Regolament
Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni
COM(2018)895/2 MOVE (DĠ Mobbiltà u Trasport) 17/12/2018
Proposta għal Regolament
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)895/1 MOVE (DĠ Mobbiltà u Trasport) 17/12/2018
Proposta għal Regolament
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)894/F1 MOVE (DĠ Mobbiltà u Trasport) 20/12/2018
Proposta għal Regolament
Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar ċerti aspetti tas-sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni
COM(2018)894/1 MOVE (DĠ Mobbiltà u Trasport) 17/12/2018
Proposta għal Regolament
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
COM(2018)893/F1 MOVE (DĠ Mobbiltà u Trasport) 20/12/2018
Proposta għal Regolament
Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 2142
(Qed tara paġna 1 minn 215)