Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 2141
(Rāda 1. lpp. no kopumā 215 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
COM(2018)901/F1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 30/11/2018
Lēmuma priekšlikums
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas
COM(2018)901/- BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 30/11/2018
Lēmuma priekšlikums
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats
COM(2018)900/F1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 30/11/2018
Autonoms akts
Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta otrais PROJEKTS VISPĀRĪGAIS IEVADS
COM(2018)900/- BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 30/11/2018
Autonoms akts
Second DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 GENERAL INTRODUCTION
COM(2018)895/F1 MOVE (Mobilitātes un transporta ĢD) 20/12/2018
Regulas priekšlikums
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
COM(2018)895/2 MOVE (Mobilitātes un transporta ĢD) 17/12/2018
Regulas priekšlikums
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)895/1 MOVE (Mobilitātes un transporta ĢD) 17/12/2018
Regulas priekšlikums
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)894/F1 MOVE (Mobilitātes un transporta ĢD) 20/12/2018
Regulas priekšlikums
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
COM(2018)894/1 MOVE (Mobilitātes un transporta ĢD) 17/12/2018
Regulas priekšlikums
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
COM(2018)893/F1 MOVE (Mobilitātes un transporta ĢD) 20/12/2018
Regulas priekšlikums
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 2141
(Rāda 1. lpp. no kopumā 215 lpp.)