Navigation path

Paieškos rezultatai

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 2141
(Rodomas puslapis 1 iš 215)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
COM(2018)901/F1 BUDG (Biudžeto GD) 30/11/2018
Sprendimo pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti
COM(2018)901/- BUDG (Biudžeto GD) 30/11/2018
Sprendimo pasiūlymas
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats
COM(2018)900/F1 BUDG (Biudžeto GD) 30/11/2018
Savarankiškai priimtas aktas
2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto antrasis PROJEKTAS BENDRAS ĮVADAS
COM(2018)900/- BUDG (Biudžeto GD) 30/11/2018
Savarankiškai priimtas aktas
Second DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 GENERAL INTRODUCTION
COM(2018)895/F1 MOVE (Mobilumo ir transporto GD) 20/12/2018
Reglamento pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos
COM(2018)895/2 MOVE (Mobilumo ir transporto GD) 17/12/2018
Reglamento pasiūlymas
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)895/1 MOVE (Mobilumo ir transporto GD) 17/12/2018
Reglamento pasiūlymas
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)894/F1 MOVE (Mobilumo ir transporto GD) 20/12/2018
Reglamento pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos
COM(2018)894/1 MOVE (Mobilumo ir transporto GD) 17/12/2018
Reglamento pasiūlymas
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
COM(2018)893/F1 MOVE (Mobilumo ir transporto GD) 20/12/2018
Reglamento pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 2141
(Rodomas puslapis 1 iš 215)