Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 2141
(Stranica 1 od 215)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
COM(2018)901/F1 BUDG (GU za proračun) 30/11/2018
Prijedlog odluke
Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji
COM(2018)901/- BUDG (GU za proračun) 30/11/2018
Prijedlog odluke
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats
COM(2018)900/F1 BUDG (GU za proračun) 30/11/2018
Autonomni akt
Drugi NACRT općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. OPĆI UVOD
COM(2018)900/- BUDG (GU za proračun) 30/11/2018
Autonomni akt
Second DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 GENERAL INTRODUCTION
COM(2018)895/F1 MOVE (GU za mobilnost i promet) 20/12/2018
Prijedlog uredbe
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
COM(2018)895/2 MOVE (GU za mobilnost i promet) 17/12/2018
Prijedlog uredbe
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)895/1 MOVE (GU za mobilnost i promet) 17/12/2018
Prijedlog uredbe
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)894/F1 MOVE (GU za mobilnost i promet) 20/12/2018
Prijedlog uredbe
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
COM(2018)894/1 MOVE (GU za mobilnost i promet) 17/12/2018
Prijedlog uredbe
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
COM(2018)893/F1 MOVE (GU za mobilnost i promet) 20/12/2018
Prijedlog uredbe
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 2141
(Stranica 1 od 215)