Navigation path

Otsingu tulemused

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 2141
(Lehekülg 1 / 215)

Dokumendi viitenumberVastutav peadirektoraatAvaldamise kuupäev
COM(2018)901/F1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 30/11/2018
Otsuse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest
COM(2018)901/- BUDG (eelarve peadirektoraat) 30/11/2018
Otsuse ettepanek
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats
COM(2018)900/F1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 30/11/2018
Autonoomne akt
Euroopa Liidu teine üldeelarve PROJEKT 2019. eelarveaastaks ÜLDINE SISSEJUHATUS
COM(2018)900/- BUDG (eelarve peadirektoraat) 30/11/2018
Autonoomne akt
Second DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 GENERAL INTRODUCTION
COM(2018)895/F1 MOVE (liikuvuse ja transpordi peadirektoraat) 20/12/2018
Määruse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega
COM(2018)895/2 MOVE (liikuvuse ja transpordi peadirektoraat) 17/12/2018
Määruse ettepanek
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)895/1 MOVE (liikuvuse ja transpordi peadirektoraat) 17/12/2018
Määruse ettepanek
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)894/F1 MOVE (liikuvuse ja transpordi peadirektoraat) 20/12/2018
Määruse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
COM(2018)894/1 MOVE (liikuvuse ja transpordi peadirektoraat) 17/12/2018
Määruse ettepanek
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
COM(2018)893/F1 MOVE (liikuvuse ja transpordi peadirektoraat) 20/12/2018
Määruse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjade kohta, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 2141
(Lehekülg 1 / 215)