Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 2141
(Viser side 1 af 215)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
COM(2018)901/F1 BUDG (GD for Budget) 30/11/2018
Forslag til afgørelse
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler
COM(2018)901/- BUDG (GD for Budget) 30/11/2018
Forslag til afgørelse
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats
COM(2018)900/F1 BUDG (GD for Budget) 30/11/2018
Autonom retsakt
Andet FORSLAG til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 ALMINDELIG GENNEMGANG
COM(2018)900/- BUDG (GD for Budget) 30/11/2018
Autonom retsakt
Second DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 GENERAL INTRODUCTION
COM(2018)895/F1 MOVE (GD for Mobilitet og Transport) 20/12/2018
Forslag til forordning
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
COM(2018)895/2 MOVE (GD for Mobilitet og Transport) 17/12/2018
Forslag til forordning
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)895/1 MOVE (GD for Mobilitet og Transport) 17/12/2018
Forslag til forordning
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)894/F1 MOVE (GD for Mobilitet og Transport) 20/12/2018
Forslag til forordning
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
COM(2018)894/1 MOVE (GD for Mobilitet og Transport) 17/12/2018
Forslag til forordning
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
COM(2018)893/F1 MOVE (GD for Mobilitet og Transport) 20/12/2018
Forslag til forordning
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 2141
(Viser side 1 af 215)