Navigation path

Výsledky vyhledávání

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 2142
(Zobrazena 1 z 215)

Referenční číslo dokumentuOdpovědné GŘDatum zveřejnění
COM(2018)901/F1 BUDG (GŘ pro rozpočet) 30/11/2018
Návrh rozhodnutí
Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami
COM(2018)901/- BUDG (GŘ pro rozpočet) 30/11/2018
Návrh rozhodnutí
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats
COM(2018)900/F1 BUDG (GŘ pro rozpočet) 30/11/2018
Samostatný právní akt
Druhý NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 OBECNÝ ÚVOD
COM(2018)900/- BUDG (GŘ pro rozpočet) 30/11/2018
Samostatný právní akt
Second DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 GENERAL INTRODUCTION
COM(2018)895/F1 MOVE (GŘ pro mobilitu a dopravu) 20/12/2018
Návrh nařízení
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
COM(2018)895/2 MOVE (GŘ pro mobilitu a dopravu) 17/12/2018
Návrh nařízení
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)895/1 MOVE (GŘ pro mobilitu a dopravu) 17/12/2018
Návrh nařízení
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)894/F1 MOVE (GŘ pro mobilitu a dopravu) 20/12/2018
Návrh nařízení
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
COM(2018)894/1 MOVE (GŘ pro mobilitu a dopravu) 17/12/2018
Návrh nařízení
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
COM(2018)893/F1 MOVE (GŘ pro mobilitu a dopravu) 20/12/2018
Návrh nařízení
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 2142
(Zobrazena 1 z 215)