Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 2142
(Показване на страница 1 от 215)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
COM(2018)901/F1 BUDG (ГД Бюджет) 30/11/2018
Предложение за решение
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността
COM(2018)901/- BUDG (ГД Бюджет) 30/11/2018
Предложение за решение
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats
COM(2018)900/F1 BUDG (ГД Бюджет) 30/11/2018
Автономен акт
Втори ПРОЕКТ на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ
COM(2018)900/- BUDG (ГД Бюджет) 30/11/2018
Автономен акт
Second DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 GENERAL INTRODUCTION
COM(2018)895/F1 MOVE (ГД Мобилност и транспорт) 20/12/2018
Предложение за регламент
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
COM(2018)895/2 MOVE (ГД Мобилност и транспорт) 17/12/2018
Предложение за регламент
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)895/1 MOVE (ГД Мобилност и транспорт) 17/12/2018
Предложение за регламент
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM(2018)894/F1 MOVE (ГД Мобилност и транспорт) 20/12/2018
Предложение за регламент
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
COM(2018)894/1 MOVE (ГД Мобилност и транспорт) 17/12/2018
Предложение за регламент
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
COM(2018)893/F1 MOVE (ГД Мобилност и транспорт) 20/12/2018
Предложение за регламент
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 2142
(Показване на страница 1 от 215)