Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 4
(Visar sida 1 av 1)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
COM(2017)12/F2 EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) 02/02/2018
Meddelande från kommissionen till institutionerna
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -politiikan uudistaminen
COM(2017)12/F1 EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) 11/01/2017
Meddelande från kommissionen till institutionerna
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Säkrare och hälsosammare arbetsplatser för alla – modernisering av EU:s lagstiftning och politik på arbetsmiljöområdet
COM(2017)12/2 EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) 06/01/2017
Meddelande från kommissionen till institutionerna
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy
COM(2017)12/1 EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) 03/01/2017
Meddelande från kommissionen till institutionerna
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 4
(Visar sida 1 av 1)