Navigation path

Rezultatele căutării

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 4
(Pagina 1 din 1)

Numărul de referință al documentului DG responsabilăData publicarii
COM(2017)12/F2 EMPL (DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune) 02/02/2018
Comunicare a Comisiei către instituții
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -politiikan uudistaminen
COM(2017)12/F1 EMPL (DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune) 11/01/2017
Comunicare a Comisiei către instituții
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase pentru toți - Modernizarea legislației și a politicii Uniunii Europene în materie de securitate și sănătate în muncă
COM(2017)12/2 EMPL (DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune) 06/01/2017
Comunicare a Comisiei către instituții
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy
COM(2017)12/1 EMPL (DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune) 03/01/2017
Comunicare a Comisiei către instituții
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 4
(Pagina 1 din 1)