Navigation path

Riżultati tat-tfittxija

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 4
(Qed tara paġna 1 minn 1)

Numru ta' referenza tad-dokumentDĠ responsabbliData tal-pubblikazzjoni
COM(2017)12/F2 EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) 02/02/2018
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Istituzzjonijiet
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -politiikan uudistaminen
COM(2017)12/F1 EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) 11/01/2017
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Istituzzjonijiet
KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI Iktar Saħħa u Sikurezza fuq ix-Xogħol għal Kulħadd - Modernizzazzjoni tal-Politika u tal-Leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali
COM(2017)12/2 EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) 06/01/2017
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Istituzzjonijiet
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy
COM(2017)12/1 EMPL (DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni) 03/01/2017
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Istituzzjonijiet
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 4
(Qed tara paġna 1 minn 1)