Navigation path

Hakutulokset

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 4
(Sivu 1/1)

Asiakirjan viitenumeroVastaava pääosastoJulkaisupäivä
COM(2017)12/F2 EMPL (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden PO) 02/02/2018
Komission tiedonanto toimielimille
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -politiikan uudistaminen
COM(2017)12/F1 EMPL (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden PO) 11/01/2017
Komission tiedonanto toimielimille
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -politiikan uudistaminen
COM(2017)12/2 EMPL (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden PO) 06/01/2017
Komission tiedonanto toimielimille
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy
COM(2017)12/1 EMPL (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden PO) 03/01/2017
Komission tiedonanto toimielimille
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 4
(Sivu 1/1)