Navigation path

Otsingu tulemused

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 4
(Lehekülg 1 / 1)

Dokumendi viitenumberVastutav peadirektoraatAvaldamise kuupäev
COM(2017)12/F2 EMPL (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat) 02/02/2018
Komisjoni teatis institutsioonidele
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -politiikan uudistaminen
COM(2017)12/F1 EMPL (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat) 11/01/2017
Komisjoni teatis institutsioonidele
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ohutumad ja tervislikumad töötingimused meile kõigile – ELi tööohutuse ja töötervishoiu poliitika ajakohastamine
COM(2017)12/2 EMPL (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat) 06/01/2017
Komisjoni teatis institutsioonidele
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy
COM(2017)12/1 EMPL (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat) 03/01/2017
Komisjoni teatis institutsioonidele
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 4
(Lehekülg 1 / 1)