Navigation path

Výsledky vyhledávání

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 4
(Zobrazena 1 z 1)

Referenční číslo dokumentuOdpovědné GŘDatum zveřejnění
COM(2017)12/F2 EMPL (GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování) 02/02/2018
Sdělení Komise ostatním orgánům
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -politiikan uudistaminen
COM(2017)12/F1 EMPL (GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování) 11/01/2017
Sdělení Komise ostatním orgánům
SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bezpečnější a zdravější práce pro všechny – Modernizace právních předpisů a politiky EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
COM(2017)12/2 EMPL (GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování) 06/01/2017
Sdělení Komise ostatním orgánům
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy
COM(2017)12/1 EMPL (GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování) 03/01/2017
Sdělení Komise ostatním orgánům
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 4
(Zobrazena 1 z 1)