Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 4
(Показване на страница 1 от 1)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
COM(2017)12/F2 EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) 02/02/2018
Съобщение на Комисията до институциите
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -politiikan uudistaminen
COM(2017)12/F1 EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) 11/01/2017
Съобщение на Комисията до институциите
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ По-безопасен и здравословен труд за всички — осъвременяване на законодателството и политиката на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на труд
COM(2017)12/2 EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) 06/01/2017
Съобщение на Комисията до институциите
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy
COM(2017)12/1 EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) 03/01/2017
Съобщение на Комисията до институциите
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 4
(Показване на страница 1 от 1)