Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 3536
(Rāda 1. lpp. no kopumā 354 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
COM(2019)542/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Komisijas ziņojums
KOMISIJAS ZIŅOJUMS PADOMEI Komisijas ziņojums Padomei par pastiprinātās uzraudzības misiju Ungārijā 2019. gada 20. martā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1466/97 11. panta 2. punktu
COM(2019)542/1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 03/06/2019
Komisijas ziņojums
Report from the Commission to the Council - Report prepared in accordance with Article 11(2) of Regulation (EC) No 1466/97
COM(2019)541/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Komisijas ziņojums
KOMISIJAS ZIŅOJUMS PADOMEI Komisijas ziņojums Padomei par pastiprinātas uzraudzības misiju Rumānijā 2019. gada 14.–15. martā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1466/97 11. panta 2. punktu
COM(2019)541/1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 03/06/2019
Komisijas ziņojums
Report from the Commission to the Council - Report prepared in accordance with Article 11(2) of Regulation (EC) No 1466/97
COM(2019)532/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Komisijas ziņojums
REPORT FROM THE COMMISSION Italy Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
COM(2019)532/1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 03/06/2019
Komisijas ziņojums
Report from the Commission - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
COM(2019)531/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Komisijas ziņojums
REPORT FROM THE COMMISSION Belgium Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
COM(2019)531/1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 03/06/2019
Komisijas ziņojums
Report from the Commission - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
COM(2019)530/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 05/06/2019
Komisijas ziņojums
REPORT FROM THE COMMISSION Cyprus Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
COM(2019)530/1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 03/06/2019
Komisijas ziņojums
Report from the Commission - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 3536
(Rāda 1. lpp. no kopumā 354 lpp.)