Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 3532
(Показване на страница 1 от 354)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
COM(2019)542/F1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 05/06/2019
Доклад на Комисията
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад на Комисията до Съвета в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97 относно мисия за засилено наблюдение в Унгария от 20 март 2019 г.
COM(2019)542/1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 03/06/2019
Доклад на Комисията
Report from the Commission to the Council - Report prepared in accordance with Article 11(2) of Regulation (EC) No 1466/97
COM(2019)541/F1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 05/06/2019
Доклад на Комисията
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад на Комисията до Съвета съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97 относно мисията за засилено наблюдение в Румъния от 14—15 март 2019 година
COM(2019)541/1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 03/06/2019
Доклад на Комисията
Report from the Commission to the Council - Report prepared in accordance with Article 11(2) of Regulation (EC) No 1466/97
COM(2019)532/F1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 05/06/2019
Доклад на Комисията
REPORT FROM THE COMMISSION Italy Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
COM(2019)532/1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 03/06/2019
Доклад на Комисията
Report from the Commission - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
COM(2019)531/F1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 05/06/2019
Доклад на Комисията
REPORT FROM THE COMMISSION Belgium Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
COM(2019)531/1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 03/06/2019
Доклад на Комисията
Report from the Commission - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
COM(2019)530/F1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 05/06/2019
Доклад на Комисията
REPORT FROM THE COMMISSION Cyprus Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
COM(2019)530/1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 03/06/2019
Доклад на Комисията
Report from the Commission - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 3532
(Показване на страница 1 от 354)