Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 293881
(Visar sida 1 av 29389)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
COM(2019)320/F1 BUDG (GD Budget) 15/05/2019
Oberoende åtgärd
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)320/1 BUDG (GD Budget) 13/05/2019
Oberoende åtgärd
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)310/F1 BUDG (GD Budget) 15/05/2019
Meddelande från kommissionen till institutionerna
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2020 för att kompensera för BNI-utvecklingen (ENS 2010) (artikel 6 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020)
COM(2019)310/2 BUDG (GD Budget) 07/05/2019
Följenot från Greffe
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/1 BUDG (GD Budget) 06/05/2019
Meddelande från kommissionen till institutionerna
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)300/F1 BUDG (GD Budget) 15/04/2019
Oberoende åtgärd
FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET nr 1 TILL 2019 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET INFÖRANDE AV ÖVERSKOTTET FRÅN BUDGETÅRET 2018
COM(2019)300/1 BUDG (GD Budget) 12/04/2019
Oberoende åtgärd
DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018
COM(2019)243/1 MARE (GD Havsfrågor och fiske) 17/05/2019
Förslag till förordning
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities
COM(2019)242/F1 DEVCO (GD Internationellt samarbete och utveckling) 17/05/2019
Förslag till beslut
Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i AVS–EU-ministerrådet beträffande delegeringen av befogenheter till AVS–EU-ambassadörskommittén vad gäller beslutet att anta övergångsåtgärder för att förlänga AVS–EU-partnerskapsavtalet
COM(2019)242/1 DEVCO (GD Internationellt samarbete och utveckling) 16/05/2019
Förslag till beslut
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the ACP-EU Council of Ministers as regards the delegation of powers to the ACP-EU Committee of Ambassadors on the decision to adopt transitional measures to extend the ACP-EU Partnership Agreement

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 293881
(Visar sida 1 av 29389)