Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 294147
(LWyświetla się strona 1 z 29415)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
COM(2019)320/F1 BUDG (DG ds. Budżetu) 15/05/2019
Odrębny akt prawny
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)320/1 BUDG (DG ds. Budżetu) 13/05/2019
Odrębny akt prawny
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)310/F1 BUDG (DG ds. Budżetu) 15/05/2019
Komunikat Komisji do instytucji
KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2020 r. do zmian DNB (ESA 2010) (art. 6 rozporządzenia Rady nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020)
COM(2019)310/2 BUDG (DG ds. Budżetu) 07/05/2019
Pismo przewodnie w Greffe
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/1 BUDG (DG ds. Budżetu) 06/05/2019
Komunikat Komisji do instytucji
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)300/F1 BUDG (DG ds. Budżetu) 15/04/2019
Odrębny akt prawny
PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2019 R. ZAPISANIE NADWYŻKI ZA ROK BUDŻETOWY 2018
COM(2019)300/1 BUDG (DG ds. Budżetu) 12/04/2019
Odrębny akt prawny
DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018
COM(2019)250/1 CNECT (DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii) 22/05/2019
Komunikat Komisji do instytucji
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Guidance on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union
COM(2019)249/1 ENV (DG ds. Środowiska) 24/05/2019
Sprawozdanie Komisji
REPORT FROM THE COMMISSION Annual Synthesis Report for the year 2017 on the implementation of the FLEGT licensing scheme provided for in Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community
COM(2019)248/1 MARE (DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa) 24/05/2019
Zalecenie dotyczące decyzji
Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement and protocol with the Islamic Republic of Mauritania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 294147
(LWyświetla się strona 1 z 29415)