Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 293795
(Rāda 1. lpp. no kopumā 29380 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
COM(2019)320/F1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 15/05/2019
Autonoms akts
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)320/1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 13/05/2019
Autonoms akts
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)310/F1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 15/05/2019
Komisijas paziņojums iestādēm
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/2 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 07/05/2019
Pavadvēstule programmā "Greffe"
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 06/05/2019
Komisijas paziņojums iestādēm
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)300/F1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 15/04/2019
Autonoms akts
2019. GADA VISPĀRĒJĀ BUDŽETA GROZĪJUMA NR.1 PROJEKTS 2018. FINANŠU GADA PĀRPALIKUMA IESKAITĪŠANA
COM(2019)300/1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 12/04/2019
Autonoms akts
DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018
COM(2019)243/1 MARE (Jūrlietu un zivsaimniecības ĢD) 17/05/2019
Regulas priekšlikums
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities
COM(2019)242/F1 DEVCO (Starptautiskās sadarbības un attīstības ĢD) 17/05/2019
Lēmuma priekšlikums
Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ĀKK un ES Ministru padomē attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu ĀKK un ES Vēstnieku komitejai par lēmumu pieņemt pārejas posma pasākumus, lai pagarinātu ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu
COM(2019)242/1 DEVCO (Starptautiskās sadarbības un attīstības ĢD) 16/05/2019
Lēmuma priekšlikums
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the ACP-EU Council of Ministers as regards the delegation of powers to the ACP-EU Committee of Ambassadors on the decision to adopt transitional measures to extend the ACP-EU Partnership Agreement

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 293795
(Rāda 1. lpp. no kopumā 29380 lpp.)