Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 293944
(Stranica 1 od 29395)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
COM(2019)320/F1 BUDG (GU za proračun) 15/05/2019
Autonomni akt
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)320/1 BUDG (GU za proračun) 13/05/2019
Autonomni akt
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)310/F1 BUDG (GU za proračun) 15/05/2019
Komunikacija Komisije institucijama
KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU Tehnička prilagodba financijskog okvira za 2020. u skladu s kretanjima BND-a (ESA 2010.) (članak 6. Uredbe Vijeća br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020.)
COM(2019)310/2 BUDG (GU za proračun) 07/05/2019
Popratna bilješka iz sustava Greffe
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/1 BUDG (GU za proračun) 06/05/2019
Komunikacija Komisije institucijama
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)300/F1 BUDG (GU za proračun) 15/04/2019
Autonomni akt
NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 1. ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2019. KOJIM SE UNOSI VIŠAK IZ FINANCIJSKE GODINE 2018.
COM(2019)300/1 BUDG (GU za proračun) 12/04/2019
Autonomni akt
DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018
COM(2019)247/1 AGRI (GU za poljoprivredu i ruralni razvoj) 21/05/2019
Prijedlog odluke
Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC) in connection with trade standards
COM(2019)244/1 ECFIN (GU za gospodarske i financijske poslove) 21/05/2019
Autonomni akt
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS ON THE MANAGEMENT OF THE GUARANTEE FUND OF THE EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS IN 2018
COM(2019)243/1 MARE (GU za pomorstvo i ribarstvo) 17/05/2019
Prijedlog uredbe
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 293944
(Stranica 1 od 29395)