Navigation path

Hakutulokset

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 293867
(Sivu 1/29387)

Asiakirjan viitenumeroVastaava pääosastoJulkaisupäivä
COM(2019)320/F1 BUDG (budjetti-PO) 15/05/2019
Riippumaton toimenpide
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)320/1 BUDG (budjetti-PO) 13/05/2019
Riippumaton toimenpide
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)310/F1 BUDG (budjetti-PO) 15/05/2019
Komission tiedonanto toimielimille
KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi 2020 (vuosia 2014-2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 6 artikla)
COM(2019)310/2 BUDG (budjetti-PO) 07/05/2019
Greffe-saate
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/1 BUDG (budjetti-PO) 06/05/2019
Komission tiedonanto toimielimille
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)300/F1 BUDG (budjetti-PO) 15/04/2019
Riippumaton toimenpide
LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2018 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON
COM(2019)300/1 BUDG (budjetti-PO) 12/04/2019
Riippumaton toimenpide
DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018
COM(2019)243/1 MARE (meri- ja kalastusasioiden PO) 17/05/2019
Asetusehdotus
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities
COM(2019)242/F1 DEVCO (kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden PO) 17/05/2019
Päätösehdotus
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT–EU-ministerineuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta siltä osin kuin on kyse toimivallan siirtämisestä AKT–EU-suurlähettiläskomitealle tehdä päätös siirtymävaiheen toimenpiteistä AKT–EU-kumppanuussopimuksen jatkamiseksi
COM(2019)242/1 DEVCO (kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden PO) 16/05/2019
Päätösehdotus
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the ACP-EU Council of Ministers as regards the delegation of powers to the ACP-EU Committee of Ambassadors on the decision to adopt transitional measures to extend the ACP-EU Partnership Agreement

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 293867
(Sivu 1/29387)