Navigation path

Otsingu tulemused

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 294147
(Lehekülg 1 / 29415)

Dokumendi viitenumberVastutav peadirektoraatAvaldamise kuupäev
COM(2019)320/F1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 15/05/2019
Autonoomne akt
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)320/1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 13/05/2019
Autonoomne akt
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)310/F1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 15/05/2019
Komisjoni teatis institutsioonidele
KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Finantsraamistiku tehniline kohandus 2020. aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele (ESA 2010) (nõukogu määruse nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) artikkel 6)
COM(2019)310/2 BUDG (eelarve peadirektoraat) 07/05/2019
Greffe'i saatemärkused
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 06/05/2019
Komisjoni teatis institutsioonidele
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)300/F1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 15/04/2019
Autonoomne akt
2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT Nr 1 2018. EELARVEAASTA ÜLEJÄÄGI KANDMINE EELARVESSE
COM(2019)300/1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 12/04/2019
Autonoomne akt
DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018
COM(2019)250/1 CNECT (sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat) 22/05/2019
Komisjoni teatis institutsioonidele
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Guidance on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union
COM(2019)249/1 ENV (keskkonna peadirektoraat) 24/05/2019
Komisjoni aruanne
REPORT FROM THE COMMISSION Annual Synthesis Report for the year 2017 on the implementation of the FLEGT licensing scheme provided for in Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community
COM(2019)248/1 MARE (merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat) 24/05/2019
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement and protocol with the Islamic Republic of Mauritania

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 294147
(Lehekülg 1 / 29415)