Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 293944
(Viser side 1 af 29395)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
COM(2019)320/F1 BUDG (GD for Budget) 15/05/2019
Autonom retsakt
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)320/1 BUDG (GD for Budget) 13/05/2019
Autonom retsakt
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)310/F1 BUDG (GD for Budget) 15/05/2019
Meddelelse fra Kommissionen til institutionerne
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Teknisk justering af den finansielle ramme for 2018 på grundlag af udviklingen i BNI (ENS 2010) (artikel 6 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020)
COM(2019)310/2 BUDG (GD for Budget) 07/05/2019
Greffes følgeskrivelse
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/1 BUDG (GD for Budget) 06/05/2019
Meddelelse fra Kommissionen til institutionerne
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)300/F1 BUDG (GD for Budget) 15/04/2019
Autonom retsakt
ÆNDRINGSBUDGET NR. 1 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2019 OPFØRELSE AF OVERSKUDDET FOR REGNSKABSÅRET 2018
COM(2019)300/1 BUDG (GD for Budget) 12/04/2019
Autonom retsakt
DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018
COM(2019)247/1 AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) 21/05/2019
Forslag til afgørelse
Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC) in connection with trade standards
COM(2019)244/1 ECFIN (GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender) 21/05/2019
Autonom retsakt
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS ON THE MANAGEMENT OF THE GUARANTEE FUND OF THE EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS IN 2018
COM(2019)243/1 MARE (GD for Maritime Anliggender og Fiskeri) 17/05/2019
Forslag til forordning
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 293944
(Viser side 1 af 29395)