Navigation path

Seznam ocen učinka in mnenja Odbora za regulativni nadzor

Poročila o oceni učinka in mnenja Odbora za regulativni nadzor so objavljenja skupaj s predlogom, ki ga sprejme Komisija.

Mnenja Odbora za regulativni nadzor zadevajo osnutke poročil o oceni učinka, ki se lahko razlikujejo od sprejetih poročil.

Poišči ocene učinka, objavljene pred letom 2017.

Več informacij o impact assessments in vlogi Odbora za regulativni nadzor.

Iskanje ocen učinka

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 52
(Prikazana stran 1 od 6)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
COM(2017)797 GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 21/12/2017
Predlog direktive
Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji
Ocene učinka - SWD(2017)478
Povzetek ocene učinka - SWD(2017)479
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)543
COM(2017)795 GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja 19/12/2017
Predlog uredbe
Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta
Ocene učinka - SWD(2017)466
Povzetek ocene učinka - SWD(2017)467
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)540
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)540
COM(2017)796 GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja 19/12/2017
Predlog uredbe
Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici
Ocene učinka - SWD(2017)471
Povzetek ocene učinka - SWD(2017)472
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)541
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)541
C(2017)8429 GD za zdravje in varnost hrane 18/12/2017
Izvedbena uredba Komisije
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) …/… o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov
Ocene učinka - SWD(2017)455
Povzetek ocene učinka - SWD(2017)456
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)531
COM(2017)793 GD za migracije in notranje zadeve 13/12/2017
Predlog uredbe
Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399 in Uredbe (EU) 2017/2226
Ocene učinka - SWD(2017)473
Povzetek ocene učinka - SWD(2017)474
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)554
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)554
COM(2017)706 GD za obdavčenje in carinsko unijo 30/11/2017
Spremenjeni predlog uredbe
Spremenjeni predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost
Ocene učinka - SWD(2017)428
Povzetek ocene učinka - SWD(2017)429
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)507
C(2017)7774 GD za energetiko 23/11/2017
Uredba Komisije (komitologija Pogodbe o Evropski skupnosti)
UREDBA KOMISIJE (EU) …/… o določitvi smernic za izravnavo električne energije
Povzetek ocene učinka - SWD(2017)382
Ocene učinka - SWD(2017)383
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)494
COM(2017)647 GD za mobilnost in promet 08/11/2017
Predlog uredbe
Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov
Ocene učinka - SWD(2017)358
Povzetek ocene učinka - SWD(2017)359
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)472
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)472
COM(2017)648 GD za mobilnost in promet 08/11/2017
Predlog direktive
Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami
Ocene učinka - SWD(2017)362
Povzetek ocene učinka - SWD(2017)363
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)473
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)473
COM(2017)653 GD za mobilnost in promet 08/11/2017
Predlog direktive
Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Direktive 2009/33/EU o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz
Ocene učinka - SWD(2017)366
Povzetek ocene učinka - SWD(2017)367
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)475
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2017)475

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 52
(Prikazana stran 1 od 6)