Navigation path

Lista evaluărilor de impact și avizele aferente ale Comitetului de analiză a reglementării

Rapoartele privind evaluarea impactului și avizele Comitetului de analiză a reglementării sunt publicate alături de propunerea adoptată de Comisie.

Avizele Comitetului de analiză a reglementării vizează rapoartele privind evaluarea impactului care pot fi diferite de cele adoptate.

p> Găsiți evaluări de impact publicate înainte de 2017.

Aflați mai multe despre evaluările de impact și rolul Comitetului de analiză a reglementării.

Căutați evaluări de impact

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 52
(Pagina 1 din 6)

Numărul de referință al documentului DG responsabilăData publicarii
COM(2017)797 DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune 21/12/2017
Propunere de directivă
Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană
Evaluarea impactului - SWD(2017)478
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2017)479
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)543
COM(2017)795 DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri 19/12/2017
Propunere de regulament
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1369 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului
Evaluarea impactului - SWD(2017)466
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2017)467
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)540
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)540
COM(2017)796 DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri 19/12/2017
Propunere de regulament
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru
Evaluarea impactului - SWD(2017)471
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2017)472
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)541
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)541
C(2017)8429 DG Sănătate și Siguranță Alimentară 18/12/2017
Regulament de punere în aplicare al Comisiei
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) …/… AL COMISIEI privind standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun
Evaluarea impactului - SWD(2017)455
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2017)456
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)531
COM(2017)793 DG Migrație și Afaceri Interne 13/12/2017
Propunere de regulament
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 și a Regulamentului (UE) 2017/2226
Evaluarea impactului - SWD(2017)473
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2017)474
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)554
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)554
COM(2017)706 DG Impozitare și Uniune Vamală 30/11/2017
Propunere modificată de regulament
Propunere modificată de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată
Evaluarea impactului - SWD(2017)428
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2017)429
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)507
C(2017)7774 DG Energie 23/11/2017
Regulamentul Comisiei (comitologie - TCE)
REGULAMENTUL (UE) …/… AL COMISIEI de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2017)382
Evaluarea impactului - SWD(2017)383
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)494
COM(2017)647 DG Mobilitate și Transporturi 08/11/2017
Propunere de regulament
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul
Evaluarea impactului - SWD(2017)358
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2017)359
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)472
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)472
COM(2017)648 DG Mobilitate și Transporturi 08/11/2017
Propunere de directivă
Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre
Evaluarea impactului - SWD(2017)362
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2017)363
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)473
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)473
COM(2017)653 DG Mobilitate și Transporturi 08/11/2017
Propunere de directivă
Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
Evaluarea impactului - SWD(2017)366
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2017)367
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)475
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2017)475

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 52
(Pagina 1 din 6)