Navigation path

Popis procjena učinka i popratnih mišljenja Odbora za nadzor regulative

Izvješća o procjenama učinka i mišljenja Odbora za nadzor regulative objavljuju se uz prijedlog koji donese Komisija.

Mišljenja odbora za nadzor regulative odnose se na nacrte izvješća o procjenama učinka, koja mogu biti drukčija od donesenih izvješća.

Pretraživanje procjena učinka objavljenih prije 2017.

Više o procjenama učinka i ulozi Odbora za nadzor regulative

Pretraživanje procjena učinka

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 52
(Stranica 1 od 6)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
COM(2017)797 GU za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje 21/12/2017
Prijedlog direktive
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji
Procjena učinka - SWD(2017)478
Sažetak procjene učinka - SWD(2017)479
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)543
COM(2017)795 GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike 19/12/2017
Prijedlog uredbe
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća
Procjena učinka - SWD(2017)466
Sažetak procjene učinka - SWD(2017)467
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)540
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)540
COM(2017)796 GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike 19/12/2017
Prijedlog uredbe
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici
Procjena učinka - SWD(2017)471
Sažetak procjene učinka - SWD(2017)472
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)541
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)541
C(2017)8429 GU za zdravlje i sigurnost hrane 18/12/2017
Provedbena uredba Komisije
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o tehničkim standardima za uspostavu i rad sustava sljedivosti duhanskih proizvoda
Procjena učinka - SWD(2017)455
Sažetak procjene učinka - SWD(2017)456
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)531
COM(2017)793 GU za migracije i unutarnje poslove 13/12/2017
Prijedlog uredbe
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399 i Uredbe (EU) 2017/2226
Procjena učinka - SWD(2017)473
Sažetak procjene učinka - SWD(2017)474
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)554
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)554
COM(2017)706 GU za oporezivanje i carinsku uniju 30/11/2017
Izmijenjeni prijedlog uredbe
Izmijenjeni prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost
Procjena učinka - SWD(2017)428
Sažetak procjene učinka - SWD(2017)429
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)507
C(2017)7774 GU za energetiku 23/11/2017
Uredba Komisije (UEZ komitologija)
UREDBA KOMISIJE (EU) …/… o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja
Sažetak procjene učinka - SWD(2017)382
Procjena učinka - SWD(2017)383
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)494
COM(2017)647 GU za mobilnost i promet 08/11/2017
Prijedlog uredbe
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1073/2009 o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima
Procjena učinka - SWD(2017)358
Sažetak procjene učinka - SWD(2017)359
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)472
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)472
COM(2017)648 GU za mobilnost i promet 08/11/2017
Prijedlog direktive
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica
Procjena učinka - SWD(2017)362
Sažetak procjene učinka - SWD(2017)363
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)473
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)473
COM(2017)653 GU za mobilnost i promet 08/11/2017
Prijedlog direktive
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu
Procjena učinka - SWD(2017)366
Sažetak procjene učinka - SWD(2017)367
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)475
Mišljenje Odbora za procjenu učinka - SEC(2017)475

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 52
(Stranica 1 od 6)