Navigation path

Seznam ocen učinka in mnenja Odbora za regulativni nadzor

Poročila o oceni učinka in mnenja Odbora za regulativni nadzor so objavljenja skupaj s predlogom, ki ga sprejme Komisija.

Mnenja Odbora za regulativni nadzor zadevajo osnutke poročil o oceni učinka, ki se lahko razlikujejo od sprejetih poročil.

Poišči ocene učinka, objavljene pred letom 2017.

Več informacij o impact assessments in vlogi Odbora za regulativni nadzor.

Iskanje ocen učinka

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 7
(Prikazana stran 1 od 1)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
SWD(2018)273 GD za pravosodje in potrošnike 30/04/2019
Ocene učinka
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP
C(2019)2902 GD za zdravje in varnost hrane 24/04/2019
Uredba Komisije (komitologija Pogodbe o Evropski skupnosti)
UREDBA KOMISIJE (EU) …/… o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva transmaščobne kisline, ki niso naravno prisotne v maščobi živalskega izvora
Povzetek ocene učinka - SWD(2019)161
Ocene učinka - SWD(2019)162
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)187
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)187
C(2019)1955 GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja 15/03/2019
Uredba Komisije (komitologija Pogodbe o Evropski skupnosti)
UREDBA KOMISIJE (EU) …/… o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 617/2013
Povzetek ocene učinka - SWD(2019)105
Ocene učinka - SWD(2019)106
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)149
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)149
C(2019)1789 GD za mobilnost in promet 13/03/2019
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/… o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov
Povzetek ocene učinka - SWD(2019)95
Ocene učinka - SWD(2019)96
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)100
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)100
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)100
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)100
C(2019)1492 GD za podnebno politiko 26/02/2019
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/… o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z delovanjem sklada za inovacije
Ocene učinka - SWD(2019)85
Povzetek ocene učinka - SWD(2019)86
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)87
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)87
C(2019)930 GD za podnebno politiko 15/02/2019
Delegirani sklep Komisije
DELEGIRANI SKLEP KOMISIJE (EU) .../… o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo sektorjev in delov sektorjev, ki veljajo za izpostavljene tveganju premestitve emisij CO2, za obdobje med letoma 2021 in 2030
Povzetek ocene učinka - SWD(2019)21
Ocene učinka - SWD(2019)22
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)86
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)86
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)86
COM(2019)38 GD za podnebno politiko 04/02/2019
Predlog uredbe
Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2015/757, da bi se ustrezno upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij
Ocene učinka - SWD(2019)10
Povzetek ocene učinka - SWD(2019)11
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)20
Mnenje odbora za oceno učinka - SEC(2019)20

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 7
(Prikazana stran 1 od 1)