Navigation path

Lista evaluărilor de impact și avizele aferente ale Comitetului de analiză a reglementării

Rapoartele privind evaluarea impactului și avizele Comitetului de analiză a reglementării sunt publicate alături de propunerea adoptată de Comisie.

Avizele Comitetului de analiză a reglementării vizează rapoartele privind evaluarea impactului care pot fi diferite de cele adoptate.

p> Găsiți evaluări de impact publicate înainte de 2017.

Aflați mai multe despre evaluările de impact și rolul Comitetului de analiză a reglementării.

Căutați evaluări de impact

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 7
(Pagina 1 din 1)

Numărul de referință al documentului DG responsabilăData publicarii
SWD(2018)273 DG Justiție și Consumatori 30/04/2019
Evaluarea impactului
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP
C(2019)2902 DG Sănătate și Siguranță Alimentară 24/04/2019
Regulamentul Comisiei (comitologie - TCE)
REGULAMENTUL (UE) …/… AL COMISIEI de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește acizii grași trans, alții decât acizii grași trans care se găsesc în mod natural în grăsimile de origine animală
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2019)161
Evaluarea impactului - SWD(2019)162
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)187
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)187
C(2019)1955 DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri 15/03/2019
Regulamentul Comisiei (comitologie - TCE)
REGULAMENTUL (UE) …/… AL COMISIEI de stabilire a unor cerințe de proiectare ecologică pentru servere și produse pentru stocarea datelor în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 617/2013 al Comisiei
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2019)105
Evaluarea impactului - SWD(2019)106
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)149
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)149
C(2019)1789 DG Mobilitate și Transporturi 13/03/2019
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2019)95
Evaluarea impactului - SWD(2019)96
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)100
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)100
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)100
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)100
C(2019)1492 DG Politici Climatice 26/02/2019
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru inovare
Evaluarea impactului - SWD(2019)85
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2019)86
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)87
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)87
C(2019)930 DG Politici Climatice 15/02/2019
Decizia delegată a Comisiei
DECIZIA DELEGATĂ (UE) …/… A COMISIEI de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea sectoarelor și subsectoarelor considerate ca fiind expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru perioada 2021-2030
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2019)21
Evaluarea impactului - SWD(2019)22
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)86
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)86
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)86
COM(2019)38 DG Politici Climatice 04/02/2019
Propunere de regulament
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a ține seama în mod corespunzător de sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor
Evaluarea impactului - SWD(2019)10
Rezumatul evaluării impactului - SWD(2019)11
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)20
Avizul comitetului de evaluare a impactului - SEC(2019)20

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 7
(Pagina 1 din 1)