Navigation path

Lijst van effectbeoordelingen en bijbehorende adviezen van de Raad voor regelgevingstoetsing

Effectbeoordelingsverslagen en adviezen van de Raad voor regelgevingstoetsing worden samen met voorstel van de Commissie gepubliceerd.

Adviezen van de Raad voor regelgevingstoetsing hebben betrekking op effectbeoordelingsverslagen die van de goedgekeurde verslagen kunnen verschillen.

Zoeken naar vóór 2017 gepubliceerde effectbeoordelingen.

Meer over effectbeoordelingen en de rol van de Raad voor regelgevingstoetsing.

Zoeken in effectbeoordelingen

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 7
(Pagina 1 van 1)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
SWD(2018)273 DG Justitie en Consumentenzaken 30/04/2019
Effectbeoordeling
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP
C(2019)2902 DG Gezondheid en Voedselveiligheid 24/04/2019
Verordening van de Commissie (ECT-comitologie)
VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft transvetzuren, met uitzondering van de in vetten van dierlijke oorsprong van nature aanwezige transvetzuren
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2019)161
Effectbeoordeling - SWD(2019)162
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)187
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)187
C(2019)1955 DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf 15/03/2019
Verordening van de Commissie (ECT-comitologie)
VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor servers en gegevensopslagproducten overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 617/2013 van de Commissie
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2019)105
Effectbeoordeling - SWD(2019)106
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)149
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)149
C(2019)1789 DG Mobiliteit en Vervoer 13/03/2019
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de invoering en het operationele gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen betreft
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2019)95
Effectbeoordeling - SWD(2019)96
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)100
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)100
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)100
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)100
C(2019)1492 DG Klimaat 26/02/2019
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE houdende aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de werking van het innovatiefonds
Effectbeoordeling - SWD(2019)85
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2019)86
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)87
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)87
C(2019)930 DG Klimaat 15/02/2019
Gedelegeerd besluit van de Commissie
GEDELEGEERD BESLUIT (EU) …/… VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van bedrijfstakken en deeltakken die worden geacht een koolstofweglekrisico te lopen voor de periode 2021-2030
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2019)21
Effectbeoordeling - SWD(2019)22
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)86
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)86
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)86
COM(2019)38 DG Klimaat 04/02/2019
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2015/757 om op gepaste wijze rekening te houden met het wereldwijde systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen
Effectbeoordeling - SWD(2019)10
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2019)11
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)20
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2019)20

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 7
(Pagina 1 van 1)