Navigation path

Lista ta' valutazzjonijiet tal-impatt u l-opinjonijiet akkumpanjanti tal-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju

Ir-rapporti tal-valutazzjonjiet tal-impatt u l-opinjonijiet tal-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju (BSR) jiġu ppubblikati flimkien mal-proposta adottata mill-Kummissjoni.

L-opinjonijiet tal-BSR jikkonċernaw abbozzi ta' rapporti tal-valutazzjoni tal-impatt li jistgħu jvarjaw minn dawk adottati.

Sib valutazzjonijiet tal-impatt ippubblikati qabel l-2017.

Aqra aktar dwar impact assessments u l-irwol tal-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju.

Fittex valutazzjonijiet tal-impatt

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 7
(Qed tara paġna 1 minn 1)

Numru ta' referenza tad-dokumentDĠ responsabbliData tal-pubblikazzjoni
SWD(2018)273 DĠ Ġustizzja u Konsumaturi 30/04/2019
Valutazzjoni tal-Impatt
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP
C(2019)2902 DĠ Saħħa u Sikurezza Alimentari 24/04/2019
Regolament tal-Kummissjoni (TKE komitoloġija)
REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tax-xaħam trans, minbarra x-xaħam trans li jinstab b’mod naturali fix-xaħam li joriġina mill-annimali
Taqsira tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SWD(2019)161
Valutazzjoni tal-Impatt - SWD(2019)162
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)187
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)187
C(2019)1955 DĠ Suq Intern, Industrija, Intraprenditorija u SMEs 15/03/2019
Regolament tal-Kummissjoni (TKE komitoloġija)
REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għal servers u prodotti għall-ħażna tad-data skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 617/2013
Taqsira tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SWD(2019)105
Valutazzjoni tal-Impatt - SWD(2019)106
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)149
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)149
C(2019)1789 DĠ Mobbiltà u Trasport 13/03/2019
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jissupplimenta d-Direttiva 2010/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-iskjerament u l-użu operattiv ta’ sistemi ta’ trasport intelliġenti kooperattivi
Taqsira tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SWD(2019)95
Valutazzjoni tal-Impatt - SWD(2019)96
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)100
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)100
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)100
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)100
C(2019)1492 DĠ għall-Azzjoni Klimatika 26/02/2019
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jissupplimenta d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-operat tal-Fond għall-innovazzjoni
Valutazzjoni tal-Impatt - SWD(2019)85
Taqsira tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SWD(2019)86
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)87
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)87
C(2019)930 DĠ għall-Azzjoni Klimatika 15/02/2019
Deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni
DEĊIŻJONI DELEGATA TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li tissupplimenta d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward id-determinazzjoni ta’ setturi u sottosetturi meqjusa li jinsabu f’riskju ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għall-perjodu 2021-2030
Taqsira tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SWD(2019)21
Valutazzjoni tal-Impatt - SWD(2019)22
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)86
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)86
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)86
COM(2019)38 DĠ għall-Azzjoni Klimatika 04/02/2019
Proposta għal Regolament
Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (UE) 2015/757 biex titqies b’mod xieraq is-sistema globali tal-ġbir tad-data għad-data dwar il-konsum taż-żejt tal-fjuwil mill-bastimenti
Valutazzjoni tal-Impatt - SWD(2019)10
Taqsira tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SWD(2019)11
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)20
Opinjoni tal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt - SEC(2019)20

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 7
(Qed tara paġna 1 minn 1)