Navigation path

Luettelo sääntelyntarkastelulautakunnan vaikutustenarvioinneista ja niihin liittyvistä lausunnoista

Sääntelyntarkastelulautakunnan vaikutustenarviointiraportit ja lausunnot julkaistaan komission hyväksymien ehdotusten yhteydessä.

Sääntelyntarkastelulautakunnan lausunnot koskevat vaikutustenarviointiraporttien luonnoksia, jotka voivat poiketa hyväksytyistä raporteista.

Hae ennen vuotta 2017 julkaistuja vaikutustenarviointeja.

Lue lisää vaikutustenarvioinneista ja sääntelyntarkastelulautakunnan roolista.

Hae vaikutustenarviointeja

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 7
(Sivu 1/1)

Asiakirjan viitenumeroVastaava pääosastoJulkaisupäivä
SWD(2018)273 oikeus- ja kuluttaja-asioiden PO 30/04/2019
Vaikutustenarviointi
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP
C(2019)2902 terveyden ja elintarviketurvallisuuden PO 24/04/2019
Komission asetus (komiteamenettely)
KOMISSION ASETUS (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteen III muuttamisesta muun transrasvan kuin eläinperäisessä rasvassa luontaisesti esiintyvän transrasvan osalta
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2019)161
Vaikutustenarviointi - SWD(2019)162
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)187
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)187
C(2019)1955 sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan PO 15/03/2019
Komission asetus (komiteamenettely)
KOMISSION ASETUS (EU) …/…, palvelinten ja tiedontallennustuotteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla sekä komission asetuksen (EU) N:o 617/2013 muuttamisesta
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2019)105
Vaikutustenarviointi - SWD(2019)106
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)149
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)149
C(2019)1789 liikenteen ja liikkumisen PO 13/03/2019
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönoton ja operatiivisen käytön osalta
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2019)95
Vaikutustenarviointi - SWD(2019)96
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)100
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)100
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)100
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)100
C(2019)1492 ilmastotoimien PO 26/02/2019
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä innovaatiorahaston toiminnan osalta
Vaikutustenarviointi - SWD(2019)85
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2019)86
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)87
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)87
C(2019)930 ilmastotoimien PO 15/02/2019
Komission delegoitu päätös
KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä niiden toimialojen ja toimialojen osien määrittämisen osalta, joiden katsotaan olevan alttiita hiilivuodon riskille vuosina 2021–2030
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2019)21
Vaikutustenarviointi - SWD(2019)22
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)86
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)86
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)86
COM(2019)38 ilmastotoimien PO 04/02/2019
Asetusehdotus
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuisen tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi
Vaikutustenarviointi - SWD(2019)10
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2019)11
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)20
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2019)20

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 7
(Sivu 1/1)