Navigation path

Õiguskontrollikomitee mõjuhinnangute ja lisatud arvamuste nimekiri

Õiguskontrollikomitee mõju hindamise aruanded ja arvamused avaldatakse koos komisjoni vastuvõetud ettepanekuga.

Õiguskontrollikomitee arvamused käsitlevad mõju hindamise aruannete kavandeid, mis võivad erineda vastuvõetud aruannetest.

Otsi enne 2017. aastat avaldatud mõjuhinnanguid .

Lisateave mõjuhinnnagu impact assessments ja õiguskontrollikomitee kohta.

Otsi mõjuhinnanguid

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 7
(Lehekülg 1 / 1)

Dokumendi viitenumberVastutav peadirektoraatAvaldamise kuupäev
SWD(2018)273 õigusküsimuste ja tarbijate peadirektoraat 30/04/2019
Mõjuhinnang
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP
C(2019)2902 tervise ja toiduohutuse peadirektoraat 24/04/2019
Komisjoni määrus (EÜ asutamisleping, kaasotsustusmenetlus)
KOMISJONI MÄÄRUS (EL) …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa muu kui loomse päritoluga rasvas looduslikult sisalduva transrasva osas
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2019)161
Mõjuhinnang - SWD(2019)162
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)187
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)187
C(2019)1955 finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat 15/03/2019
Komisjoni määrus (EÜ asutamisleping, kaasotsustusmenetlus)
KOMISJONI MÄÄRUS (EL) …/…, millega kehtestatakse serverite ja andmesalvestustoodete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ja muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 617/2013
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2019)105
Mõjuhinnang - SWD(2019)106
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)149
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)149
C(2019)1789 liikuvuse ja transpordi peadirektoraat 13/03/2019
Komisjoni delegeeritud määrus
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu ja praktilise kasutamisega
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2019)95
Mõjuhinnang - SWD(2019)96
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)100
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)100
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)100
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)100
C(2019)1492 kliimameetmete peadirektoraat 26/02/2019
Komisjoni delegeeritud määrus
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ innovatsioonifondi toimimise osas
Mõjuhinnang - SWD(2019)85
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2019)86
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)87
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)87
C(2019)930 kliimameetmete peadirektoraat 15/02/2019
Komisjoni delegeeritud otsus
KOMISJONI DELEGEERITUD OTSUS (EL) …/…, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ seoses selliste sektorite ja allsektorite kindlaksmääramisega ajavahemikuks 2021–2030, mida peetakse kasvuhoonegaaside heite ülekandumisest ohustatuks
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2019)21
Mõjuhinnang - SWD(2019)22
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)86
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)86
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)86
COM(2019)38 kliimameetmete peadirektoraat 04/02/2019
Määruse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi
Mõjuhinnang - SWD(2019)10
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2019)11
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)20
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2019)20

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 7
(Lehekülg 1 / 1)