Navigation path

Liste over konsekvensanalyser og ledsagende udtalelser fra Udvalg for Forskriftskontrol

Udvalget for Forskriftskontrols konsekvensanalyserapporter og udtalelser offentliggøres sammen med det forslag, som Kommissionen har vedtaget

Udvalget for Forskriftskontrols udtalelser vedrører udkast til konsekvensanalyserapporter, som kan afvige fra de vedtagne rapporter.

Find konsekvensanalyser offentliggjort før 2017.

Læs mere om impact assessments og Udvalget for Forskriftskontrols rolle.

Søg efter konsekvensanalyser

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 7
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
SWD(2018)273 GD for Retlige Anliggender og Forbrugere 30/04/2019
Konsekvensanalyse
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP
C(2019)2902 GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed 24/04/2019
Kommissionens forordning (udvalgsprocedure)
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår andre transfedtsyrer end transfedtsyrer, der forekommer naturligt i animalsk fedt
Resumé af konsekvensanalyse - SWD(2019)161
Konsekvensanalyse - SWD(2019)162
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)187
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)187
C(2019)1955 GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er 15/03/2019
Kommissionens forordning (udvalgsprocedure)
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 617/2013
Resumé af konsekvensanalyse - SWD(2019)105
Konsekvensanalyse - SWD(2019)106
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)149
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)149
C(2019)1789 GD for Mobilitet og Transport 13/03/2019
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU i forbindelse med indførelsen og den praktiske anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer
Resumé af konsekvensanalyse - SWD(2019)95
Konsekvensanalyse - SWD(2019)96
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)100
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)100
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)100
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)100
C(2019)1492 GD for Klima 26/02/2019
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår anvendelsen af innovationsfonden
Konsekvensanalyse - SWD(2019)85
Resumé af konsekvensanalyse - SWD(2019)86
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)87
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)87
C(2019)930 GD for Klima 15/02/2019
Kommissionens delegerede afgørelse
KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF vedrørende fastlæggelsen af, hvilke sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en risiko for kulstoflækage for perioden 2021-2030
Resumé af konsekvensanalyse - SWD(2019)21
Konsekvensanalyse - SWD(2019)22
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)86
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)86
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)86
COM(2019)38 GD for Klima 04/02/2019
Forslag til forordning
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2015/757 for at tage passende hensyn til det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug
Konsekvensanalyse - SWD(2019)10
Resumé af konsekvensanalyse - SWD(2019)11
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)20
Udtalelse fra udvalget for konsekvensanalyse - SEC(2019)20

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 7
(Viser side 1 af 1)