Navigation path

Kako zatražiti pristup dokumentima Komisije

  • Napominjemo da neki dokumenti Komisije mogu biti potpuno ili djelomično obuhvaćeni izuzećima od javnog pristupa utvrđenima u Uredbi 1049/2001. U nekim su slučajevima sudovi EU-a priznali opću pretpostavku o nedostupnosti, na koju se Komisija može pozvati da odbije pristup, posebno za dokumente koji čine dio sljedećih postupaka: neriješene povrede, državne potpore, istrage koncentracija i kartela i neriješeni sudski predmeti, ponude koje dostavljaju ponuditelji, komunikacija s nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno natjecanje i istrage koje provodi OLAF.
  • Sa svim vašim podacima postupa se u skladu s odredbama i zahtjevima iz Uredbe o zaštiti podataka (EU) 2018/1725.
  • Zadržavamo pravo na odbijanje razmatranja vašeg zahtjeva ako ste unijeli nepotpune ili netočne podatke u priloženi elektron ički obrazac.
  • Zadržavamo pravo da u slučaju sumnje u pogledu vašeg identiteta zatražimo da nam dostavite presliku važeće osobne isprave.

Registar sadržava poveznice na objavljene i neobjavljene dokumente Komisije izrađene od 1. siječnja 2001.

Za objavljene dokumente dostupna je poveznica na cijeli tekst dokumenta, na primjer u bazi podataka EUR-Lex, koja sadržava zakonodavstvo u pripremi (dokumenti COM), važeće zakonodavstvo i izdanja Službenog lista Unije od 1998.

Međutim, za pristup primjerku neobjavljenog dokumenta navedenog u registru, potrebno je potvrditi okvir ispod referentne oznake dokumenta, ispuniti elektronički obrazac i poslati nam ga. U svakom slučaju potrebno je započeti pretraživanjem registra.

Ako pretraživanjem nije moguće pronaći dokument, potrebno je ispuniti drugi elektronički obrazac u kojem se opisuje traženi dokument i poslati nam ga.

Sa svim osobnim podacima kojima raspolaže Komisija postupa se uz strogo poštovanje pravila utvrđenih u Uredbi (EU) 2018/1725 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka.