Navigation path

Asiakirjan tilaaminen komissiolta

  • Huomaa, että jotkut komission asiakirjat saattavat kuulua osittain tai kokonaan asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädettyjen poikkeusten piiriin. Joissain tapauksissa unionin tuomioistuimet ovat katsoneet, että asiakirjaan on sovellettava yleistä olettamaa, jonka mukaan tutustumisoikeutta ei ole. Komissio voi tällä perusteella evätä oikeuden tutustua erityisesti sellaisiin asiakirjoihin, jotka ovat osa seuraavia menettelyjä: keskeneräiset rikkomusmenettelyt, valtiontukiasiat, yrityskeskittymä- ja kartellitutkimukset, keskeneräiset oikeustapaukset, tarjoajien tekemät tarjoukset, tietojenvaihto jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten kanssa sekä OLAFin tutkimukset.
  • Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.
  • Komissiolla on oikeus jättää pyyntö käsittelemättä, mikäli oheisen sähköisen lomakkeen sisältämät tiedot ovat puutteellisia tai vääriä.
  • Komissiolla on oikeus pyytää jäljennös henkilöllisyystodistuksesta, mikäli pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä on epäselvyyttä.

Rekisteri sisältää viitteet sekä julkaistuihin että julkaisemattomiin komission asiakirjoihin 1.1.2001 alkaen.

Julkaistuista asiakirjoista on linkki asiakirjan koko tekstiin, joka on esimerkiksi EUR-Lex-tietokannassa. Kyseinen tietokanta sisältää lainsäädännön valmisteluasiakirjat (COM-asiakirjat), voimassa olevan lainsäädännön sekä Euroopan unionin viralliset lehdet vuodesta 1998.

Jos haluat tilata sellaisen rekisterissä olevan asiakirjan, jota ei ole julkaistu, napsauta asiakirjaviitteen alapuolella olevaa pientä ruutua ja täytä verkkolomake. Kun etsit jotakin asiakirjaa, tee aina ensin haku rekisteriin.

Jos haettua asiakirjaa ei löydy rekisteristä, voit pyytää sitä toisella verkkolomakkeella. Anna asiakirjasta mahdollisimman tarkat tiedot.

Kaikkien komissiolle toimitettujen henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta (asetus (EU) N:o 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä).