Navigation path

Kako oddati prošnjo za dostop do dokumentov Komisije

  • Prosimo, upoštevajte, da lahko za nekatere dokumente Komisije v celoti ali deloma veljajo izjeme od dostopa javnosti do dokumentov, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1049/2001. V nekaterih primerih sodišča EU priznavajo splošno domnevo o nedostopnosti, ki jo Komisija lahko uporabi za zavrnitev dostopa, zlasti za dokumente, ki so del naslednjih postopkov: nerešene kršitve, državne pomoči, preiskave združitev in kartelov ter nerešeni sodni postopki, ponudbe, ki so jih oddali ponudniki, korespondenca z nacionalnimi organi za konkurenco ter preiskave urada OLAF.
  • Vse vaše podatke obdelamo v skladu z določbami in zahtevami uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2018/1725).
  • Pridržujemo si pravico, da zavrnemo obravnavo vašega zahtevka, če ste v priloženem elektronskem obrazcu predložili nepopolne ali nepravilne podatke.
  • Pridržujemo si pravico, da v primeru dvoma v zvezi z vašo identiteto zahtevamo, da predložite veljaven osebni dokument.

Register vsebuje referenčne oznake dokumentov Evropske komisije (objavljenih in neobjavljenih), ki so nastali v času od 1. januarja 2001.

Pri objavljenih dokumentih je dodana povezava na celotno besedilo dokumenta, denimo v zbirki EUR-Lex, to je zbirki, ki obsega pripravljalne akte (dokumenti COM), veljavno zakonodajo in Uradne liste Evropske unije od leta 1998 dalje.

Kopijo neobjavljenega dokumenta, ki ga vsebuje register, je mogoče dobiti tako, da odkljukate okence pod referenčno oznako dokumenta, nato izpolnite elektronski obrazec in nam ga pošljete. V vsakem primeru je dobro najprej iskati v registru.

Če iskanega dokumenta v registru ne najdete, izpolnite ta obrazec, v njem opišite iskani dokument ter nam obrazec pošljite.

Vsi osebni podatki, ki so na voljo Komisiji, se obravnavajo strogo v skladu s pravili iz Uredbe (EU) 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.