Navigation path

Cum se introduce o cerere de acces la documentele Comisiei

  • Vă atragem atenția asupra faptului că excepțiile de la accesul public prevăzute de Regulamentul nr. 1049/2001 se pot aplica, integral sau parțial, anumitor documente ale Comisiei. Instanțele Uniunii au recunoscut, în anumite cazuri, o prezumție generală de inaccesibilitate pe care Comisia o poate invoca pentru a refuza accesul la anumite documente, în special în cadrul următoarelor proceduri: cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor încă nesoluționate, ajutoare de stat, investigații privind concentrările economice și cartelurile, cauze pendinte, oferte depuse de ofertanți, schimburi de informații cu autoritățile naționale din domeniul concurenței și investigații OLAF.
  • Toate datele dumneavoastră sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile și cerințele Regulamentului (UE) 2018/1725 privind protecția datelor.
  • Ne rezervăm dreptul de a refuza înregistrarea cererii dumneavoastră în cazul în care datele incluse în formularul electronic sus-menționat sunt incomplete sau inexacte.
  • În cazul în care există îndoieli cu privire la identitatea dumneavoastră, ne rezervăm dreptul de a vă cere să ne transmiteți copia unui document de identitate valabil.

Registrul conține referințe ale documentelor elaborate de Comisie (atât cele publicate, cât și cele nepublicate) începând de la 1 ianuarie 2001.

În cazul documentelor publicate, există un link către versiunea integrală, de exemplu în baza de date EUR-Lex, care conţine legislaţia în curs de elaborare (documente COM), legislaţia în vigoare şi edițiile Jurnalului Oficial al Uniunii Europene publicate începând din 1998.

Pentru a obține o copie a unui document nepublicat care figurează în registru, faceți clic pe caseta din dreptul documentului, completați formularul electronic care se afișează și trimiteți-ni-l. În orice caz, începeți prin a efectua o căutare în registru.

Dacă nu găsiţi în registru documentul pe care îl căutaţi, puteţi completa şi trimite un alt formular în care puteţi descrie pe scurt documentul respectiv.

Toate datele cu caracter personal puse la dispoziția Comisiei sunt tratate în strictă conformitate cu normele stabilite în Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.