Navigation path

Kif tagħmel talba għal aċċess għad-dokumenti tal-Kummissjoni

  • Jekk jogħġbok innota li xi dokumenti tal-Kummissjoni jistgħu jkunu koperti, kompletament jew parzjalment, mill-eċċezzjonijiet għal aċċess pubbliku definiti fir-Regolament Nru 1049/2001. F’xi każijiet, preżunzjoni ġenerali ta’ nonaċċessibilità ġiet rikonoxxuta mill-qrati tal-UE u tkun tista' tintuża mill-Kummissjoni biex tirrifjuta l-aċċess, b’mod partikolari għal dokumenti li jagħmlu parti mill-proċeduri li ġejjin: ksur pendenti, għajnuniet mill-Istat, investigazzjonijiet dwar l-amalgamazzjoni u investigazzjonijiet tal-kartelli u kawżi pendenti tal-qorti, offerti tal-offerenti, skambji ma’ awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni u investigazzjonijiet tal-OLAF.
  • Id-data tiegħek kollha tiġi ttrattata f’konformità mad-dispożizzjonijiet u r-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 2018/1725 dwar il-protezzjoni tad-data.
  • Nirriżervaw id-dritt li nirrifjutaw li nipproċessaw it-talba tiegħek fil-każ ta' dejta mhux kompluta jew mhux korretta fil-formula elettronika ta' hawn fuq.
  • Nirriservaw id-dritt li nitolbu l-preżentazzjoni ta' dokument validu ta' identità f'każ li jqumu dubju dwar l-identità tiegħek.

Ir-reġistru fih referenzi għal dokumenti tal-Kummissjoni (pubblikati u mhux pubblikati) li saru mill-1 ta' Jannar 2001.

F'każ ta' dokument diġà ppubblikat, issib link li jieħdok għat-test sħiħ tiegħu, li jinsab pereżempju fil-bażi tad-dejta EUR-Lex, fejn jinsabu wkoll il-liġijiet li qed jitħejjew (dokumenti COM), it-test tal-liġijiet fis-seħħ, u l-Ġurnali Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mill-1998.

Madankollu, biex tikseb kopja ta' dokument mhux ippubblikat li jinsab fir-reġistru, trid tikklikkja l-kaxxa taħt ir-referenza tad-dokument, timla l-formola elettronika u tibgħathielna. Fi kwalunkwe każ, l-aħjar tibda b'tiftixa fir-reġistru.

Jekk ma ssibx id-dokument li tkun qed tfittex fir-reġistru, tista' timla formola oħra, fejn tiddeskrivi d-dokument li tkun qed tfittex qabel ma tibgħatilna.

Id-data personali kollha kkomunikata lill-Kummissjoni hi trattata f’konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2018/1725 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali.