Navigation path

Kaip pateikiamas prašymas susipažinti su Komisijos turimais dokumentais

  • Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad kai kuriems Komisijos dokumentams arba jų dalims gali būti taikomos galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais išimtys, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 1049/2001. Kai kuriais atvejais ES teismai pripažino bendrąją galimybės susipažinti su dokumentais nesuteikimo prezumpciją – ja remdamasi Komisija gali atsisakyti suteikti šią galimybę, visų pirma, kai dokumentai yra susiję su tebevykdomomis pažeidimų nagrinėjimo procedūromis ir valstybės pagalbos, bendrovių susijungimo ir kartelių tyrimais, teisme tebenagrinėjamomis bylomis, konkurso dalyvių pateiktais pasiūlymais, informacija, kuria keičiamasi su nacionalinėmis konkurencijos institucijomis, ir OLAF tyrimais.
  • Visi jūsų duomenys tvarkomi laikantis Duomenų apsaugos reglamento (ES) 2018/1725 nuostatų ir reikalavimų.
  • Pasiliekame teisę nenagrinėti Jūsų prašymo, jeigu minėtoje elektroninėje formoje pateikti duomenys bus neišsamūs ar neteisingi.
  • Pasiliekame teisę prašyti atsiųsti galiojantį tapatybės dokumentą, jeigu kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės.

Šiame registre pateikiama nuorodų į Komisijos dokumentus (paskelbtus ir neskelbtus), parengtus nuo 2001 m. sausio 1 d.

Jeigu dokumentas jau paskelbtas, pateikiama nuoroda į visą jo tekstą, kuris skelbiamas, pavyzdžiui, bazėje EUR-Lex, rengiamų teisės aktų bazėje (COM dokumentai), kaip galiojančio teisės akto tekstas, taip pat ES oficialiuosiuose leidiniuose nuo 1998 m.

O jeigu norite gauti į registrą įtraukto neskelbto dokumento kopiją, spustelėkite langelį po dokumento nuoroda, užpildykite elektroninę formą ir mums ją atsiųskite. Bet kuriuo atveju geriau pradėti nuo paieškos registre.

Jeigu registre ieškomo dokumento neradote, galite užpildyti kitą formą, kurioje, prieš ją mums siunčiant, reikia aprašyti ieškomą dokumentą.

Visi Komisijai pateikiami asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis Reglamento 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis nuostatų.