Navigation path

Hogyan kérjünk ki egy bizottsági dokumentumot ?

  • Felhívjuk figyelmét, hogy egyes bizottsági dokumentumok tekintetében a nyilvános hozzáférésre részben vagy egészében az 1049/2001/EK rendeletben meghatározott kivételek irányadók. Az uniós bíróságok egyes esetekben elismerték a hozzáférés tilalmának általános vélelmét, amelyre hivatkozva a Bizottság megtagadhatja a hozzáférést. Ez különösen a következő eljárások dokumentumaira vonatkozik: folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások, állami támogatási, összefonódási és kartellvizsgálatok, folyamatban lévő bírósági ügyek, ajánlattevők ajánlatai, nemzeti versenyhatóságokkal folytatott információcsere és az OLAF vizsgálatai.
  • Az Ön adatait az (EU) 2018/1725 adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel és előírásaival összhangban kezeljük.
  • Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsuk kérelme megvizsgálását abban az esetben, ha adatait hiányosan vagy pontatlanul tölti ki a fenti elektronikus formanyomtatványon.
  • Fenntartjuk a jogot, hogy érvényes személyazonosító okmány másolatának továbbítását kérjük a személyazonosságával kapcsolatosan felmerülő kétségek esetén.

A nyilvántartás a Bizottság által 2001. január 1-je óta létrehozott (közzétett és nem közzétett) dokumentumok hivatkozását tartalmazza.

A már közzétett dokumentumok esetében link vezet az EUR-Lex (vagy más) adatbázisban található teljes szöveghez. Az EUR-Lex adatbázis magában foglalja a jogalkotási előkészítő dokumentumok és a hatályos jogszabályok szövegét, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjának 1998 óta megjelent számait.

Ha Ön olyan dokumentumról szeretne másolatot kapni, amely szerepel ugyan a nyilvántartásban, de nem lett közzétéve, kattintson a dokumentum hivatkozása alatt látható négyzetre, majd töltse ki és küldje el nekünk az elektronikus űrlapot. Először mindenképpen nézzen utána, hogy szerepel-e a keresett dokumentum a nyilvántartásban.

Ha nem találja, egy másik űrlap kitöltésével megadhatja a keresett dokumentum adatait, és elküldheti nekünk kérését.

A Bizottsággal közölt személyes adatokat az illetékes munkatársak a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2018/1725 rendelet rendelkezéseinek szigorú tiszteletben tartásával kezelik.