Navigation path

Πώς να υποβάλετε αίτηση πρόσβασης στα έγγραφα της Επιτροπής

  • Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι ορισμένα έγγραφα της Επιτροπής ενδέχεται να εμπίπτουν, εν όλω ή εν μέρει, στις εξαιρέσεις από την πρόσβαση του κοινού, που ορίζονται στον κανονισμό 1049/2001. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει αναγνωριστεί από τα δικαστήρια της ΕΕ ένα γενικό τεκμήριο περί μη πρόσβασης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή για να αρνηθεί την πρόσβαση, ιδίως για τα έγγραφα που αποτελούν μέρος των ακόλουθων διαδικασιών: εκκρεμείς παραβάσεις, κρατικές ενισχύσεις, έρευνες σχετικά με συγκεντρώσεις και συμπράξεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, υποβληθείσες προσφορές υποψηφίων, ανταλλαγές με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και έρευνες της OLAF.
  • Η επεξεργασία όλων των υποβληθέντων στοιχείων σας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 σχετικά με την προστασία δεδομένων.
  • Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να εξετάσουμε την αίτησή σας σε περίπτωση που τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό έντυπο είναι ελλιπή ή εσφαλμένα.
  • Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να μας διαβιβάσετε αντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτότητας, σε περίπτωση αμφιβολιών όσον αφορά την ταυτότητά σας.

Το μητρώο περιέχει παραπομπές σε έγγραφα της Επιτροπής (δημοσιευμένα και μη) που έχουν συνταχθεί από την 1η Ιανουαρίου 2001 και μετά.

Στην περίπτωση εγγράφου που έχει ήδη δημοσιευθεί, ένας σύνδεσμος παραπέμπει στο πλήρες κείμενο που περιέχεται π.χ. στη βάση EUR-Lex, η οποία περιλαμβάνει την υπό εκπόνηση νομοθεσία (έγγραφα COM), τα κείμενα της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και τις επίσημες εφημερίδες της Ένωσης από το 1998.

Αντίθετα, για να λάβετε αντίγραφο μη δημοσιευμένου εγγράφου που είναι καταχωρισμένο στο μητρώο, πρέπει να κάνετε κλικ στο τετραγωνίδιο κάτω από τον αριθμό αναφοράς του εγγράφου, να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο και να μας το στείλετε. Σε κάθε περίπτωση, είναι σκόπιμο να ξεκινήσετε κάνοντας αναζήτηση στο μητρώο.

Αν δεν βρίσκετε το έγγραφο που αναζητάτε στο μητρώο, μπορείτε να συμπληρώσετε ένα άλλο έντυπο, περιγράφοντας το έγγραφο που αναζητάτε, και να μας το στείλετε.

Η επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων που κοινοποιούνται στην Επιτροπή υπόκειται αυστηρά στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.