Navigation path

Как да поискаме достъп до документи на Комисията

  • Моля обърнете внимание, че спрямо някои документи на Комисията може да се прилагат изцяло или отчасти изключенията от публичния достъп, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001. В някои случаи съдилищата на ЕС признават прилагането на обща презумпция за отказ на достъп, като тя може да се използва от Комисията, за да откаже достъпа до документи, по-специално в рамките на следните процедури: висящи дела за нарушения, държавни помощи, разследвания относно сливания и картели и висящи съдебни дела, подадени оферти от оференти, кореспонденция с националните органи за защита на конкуренцията и разследвания на OLAF.
  • Вашите данни се обработват в съответствие с разпоредбите и изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на данните.
  • Запазваме си правото да откажем да разгледаме Вашата заявка, в случай че данните в посочения по-горе електронен формуляр са непълни или неточни.
  • При съмнения относно Вашата самоличност си запазваме правото да поискаме представянето на валиден документ за самоличност.

Регистърът съдържа данни за публикуваните и непубликуваните документи на Комисията от 1 януари 2001 г. насам.

Ако става въпрос за публикуван документ, ви се предлага връзка към пълния текст, който се намира например в базата данни EUR-Lex, включваща законодателството в процес на подготовка (документи COM), текстовете на действащото законодателство, както и броевете на Официален вестник от 1998 г. насам.

Ако става въпрос за непубликуван документ, вписан в регистъра, щракнете върху кутийката под данните за документа, попълнете електронния формуляр и ни го изпратете. При всички случаи е добре да започнете с търсене в регистъра.

Ако той не съдържа документа, който търсите, можете да попълните и да ни изпратите друг формуляр с описание на търсения от вас документ.

Всички лични данни, предоставени на Комисията, се обработват при строго спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.