Ευρωπαϊκή Επιτροπή - μητρώου εγγράφων της Επιτροπής Ευρωπαϊκή Επιτροπή - μητρώου εγγράφων της Επιτροπής https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2019-06-24 2019-06-24 el SWD(2016)517/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=517&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)517/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)517/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP SK SWD(2016)516/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=516&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)516/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)516/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP SI SWD(2016)515/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=515&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)515/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)515/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP PT SWD(2016)514/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=514&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)514/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)514/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP NL SWD(2016)513/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=513&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)513/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)513/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP MT SWD(2016)512/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=512&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)512/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)512/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP LV SWD(2016)511/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=511&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)511/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)511/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP LU SWD(2016)510/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=510&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)510/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)510/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP LT SWD(2016)509/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=509&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)509/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)509/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP IT SWD(2016)508/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=508&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)508/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)508/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP IE SWD(2016)507/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=507&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)507/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)507/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP FR SWD(2016)506/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=506&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)506/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)506/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP FI SWD(2016)505/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=505&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)505/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)505/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP ES SWD(2016)504/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=504&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)504/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)504/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP EE SWD(2016)503/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=503&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)503/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)503/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP DE SWD(2016)502/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=502&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)502/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)502/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP CY SWD(2016)501/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=501&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)501/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)501/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP BE SWD(2016)500/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=500&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)500/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)500/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - SWD DBP AT SWD(2016)482/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=482&version=ALL&language=el 23/12/2016 SWD(2016)482/F1 (23/12/2016) - DG EEAS SWD(2016)482/F1 (23/12/2016) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Annual Report on the Sahel Regional Action Plan SWD(2016)477/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=477&version=ALL&language=el 23/12/2016 SWD(2016)477/F1 (23/12/2016) - DG EMPL SWD(2016)477/F1 (23/12/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Employment and Social Developments in Europe 2016 1/8 Executive Summary SWD(2016)474/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=474&version=ALL&language=el 11/01/2017 SWD(2016)474/F1 (11/01/2017) - DG TRADE SWD(2016)474/F1 (11/01/2017) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Commission Staff Working Document Report on assessment of the application for GSP+ by Sri Lanka Accompanying the document Commission Delegated Regulation (EU) ..../.... amending Annex III to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council applying a scheme of generalised tariff preferences SWD(2016)473/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=473&version=ALL&language=el 16/12/2016 SWD(2016)473/F1 (16/12/2016) - DG ENV SWD(2016)473/F1 (16/12/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE FITNESS CHECK of the EU Nature Legislation (Birds and Habitats Directives) Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds and Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora SWD(2016)472/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=472&version=ALL&language=el 16/12/2016 SWD(2016)472/F1 (16/12/2016) - DG ENV SWD(2016)472/F1 (16/12/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT FITNESS CHECK of the EU Nature Legislation (Birds and Habitats Directives) Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds and Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora SWD(2016)471/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=471&version=ALL&language=el 23/12/2016 SWD(2016)471/F1 (23/12/2016) - DG TAXUD SWD(2016)471/F1 (23/12/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT - Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005 SWD(2016)470/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=470&version=ALL&language=el 23/12/2016 SWD(2016)470/F1 (23/12/2016) - DG TAXUD SWD(2016)470/F1 (23/12/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT - Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005 SWD(2016)469/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=469&version=ALL&language=el 23/12/2016 SWD(2016)469/F1 (23/12/2016) - DG JUST SWD(2016)469/F1 (23/12/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - Document de travail des services Summary of the Impact Asessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Mutual Recognition of Freezing and Confiscation Orders SWD(2016)468/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=468&version=ALL&language=el 23/12/2016 SWD(2016)468/F1 (23/12/2016) - DG JUST SWD(2016)468/F1 (23/12/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - Document de travail des services Impact Asessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Mutual Recognition of Freezing and Confiscation Orders SWD(2016)467/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=467&version=ALL&language=el 15/12/2016 SWD(2016)467/F1 (15/12/2016) - DG NEAR SWD(2016)467/F1 (15/12/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Eastern Partnership - Focusing on key priorities and deliverables SWD(2016)466/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=466&version=ALL&language=el 15/12/2016 SWD(2016)466/F1 (15/12/2016) - DG CNECT SWD(2016)466/F1 (15/12/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Additional analysis to complement the IA SWD(2016)465/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=465&version=ALL&language=el 15/12/2016 SWD(2016)465/F1 (15/12/2016) - DG CNECT SWD(2016)465/F1 (15/12/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Impact Assessment SWD(2016)464/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=464&version=ALL&language=el 15/12/2016 SWD(2016)464/F1 (15/12/2016) - DG CNECT SWD(2016)464/F1 (15/12/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Règlement d’exécution de la Commission fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation SWD(2016)463/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=463&version=ALL&language=el 11/01/2017 SWD(2016)463/F1 (11/01/2017) - DG GROW SWD(2016)463/F1 (11/01/2017) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - Analyse d'impact accompagnant le document "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on a proportionality test before adoption of new regulation of professions" SWD(2016)462/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=462&version=ALL&language=el 11/01/2017 SWD(2016)462/F1 (11/01/2017) - DG GROW SWD(2016)462/F1 (11/01/2017) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - Résumé de l'analyse d'impact accompagnant le document "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on a proportionality test before adoption of new regulation of professions" on a proportionality test before adoption of new regulation of professions" SWD(2016)461/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=461&version=ALL&language=el 14/12/2016 SWD(2016)461/F1 (14/12/2016) - DG EMPL SWD(2016)461/F1 (14/12/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Executive Summary of the Impact assesment accompagnying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 SWD(2016)460/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=460&version=ALL&language=el 14/12/2016 SWD(2016)460/F1 (14/12/2016) - DG EMPL SWD(2016)460/F1 (14/12/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Impact assesment accompagnying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 SWD(2016)458/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=458&version=ALL&language=el 23/12/2016 SWD(2016)458/F1 (23/12/2016) - DG TAXUD SWD(2016)458/F1 (23/12/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT SWD(2016)457/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=457&version=ALL&language=el 23/12/2016 SWD(2016)457/F1 (23/12/2016) - DG TAXUD SWD(2016)457/F1 (23/12/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT -Generalised reverse charge mechanism SWD(2016)456/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=456&version=ALL&language=el 19/12/2016 SWD(2016)456/F1 (19/12/2016) - DG DEVCO SWD(2016)456/F1 (19/12/2016) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SWD(2016)455/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=455&version=ALL&language=el 13/12/2016 SWD(2016)455/F1 (13/12/2016) - DG ENV SWD(2016)455/F1 (13/12/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE REFIT EVALUATION of the Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise SWD(2016)454/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=454&version=ALL&language=el 13/12/2016 SWD(2016)454/F1 (13/12/2016) - DG ENV SWD(2016)454/F1 (13/12/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT REFIT EVALUATION of the Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise SWD(2016)453/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=453&version=ALL&language=el 12/12/2016 SWD(2016)453/F1 (12/12/2016) - DG EMPL SWD(2016)453/F1 (12/12/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EX-POST EVALUATION of the 2007-2013 ESF programmes SWD(2016)452/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=452&version=ALL&language=el 12/12/2016 SWD(2016)452/F1 (12/12/2016) - DG EMPL SWD(2016)452/F1 (12/12/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex-post evaluation of the 2007-2013 ESF Programmes SWD(2016)451/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=451&version=ALL&language=el 04/01/2017 SWD(2016)451/F1 (04/01/2017) - DG SANTE SWD(2016)451/F1 (04/01/2017) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre de la directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation SWD(2016)450/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=450&version=ALL&language=el 21/12/2016 SWD(2016)450/F1 (21/12/2016) - DG HOME SWD(2016)450/F1 (21/12/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - Commission Staff Working Document accompanying the document Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the evaluation of the second generation Schengen Information System (SIS II) in accordance with Art. 24 (5), 43 (3) and 50 (5) of Regulation (EC) No 1987/2006 and Art. 59 (3) and 66(5) of Decision 2007/533/JHA SWD(2016)449/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=449&version=ALL&language=el 12/12/2016 SWD(2016)449/F1 (12/12/2016) - DG GROW SWD(2016)449/F1 (12/12/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION OF THE IMPACT OF THE ENTERPRISE EUROPE NETWORK 2008-2014 SWD(2016)448/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=448&version=ALL&language=el 12/12/2016 SWD(2016)448/F1 (12/12/2016) - DG GROW SWD(2016)448/F1 (12/12/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION OF THE THE IMPACT OF THE ENTERPRISE EUROPE NETWORK 2008-2014 SWD(2016)447/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=447&version=ALL&language=el 20/12/2016 SWD(2016)447/F1 (20/12/2016) - DG REGIO SWD(2016)447/F1 (20/12/2016) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 2016 Synthesis of Evaluation Results and Plans under the ESIF Programmes 2014-2020 SWD(2016)446/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=446&version=ALL&language=el 09/12/2016 SWD(2016)446/F1 (09/12/2016) - DG EEAS SWD(2016)446/F1 (09/12/2016) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Association Implementation Report on Ukraine SWD(2016)445/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=445&version=ALL&language=el 20/12/2016 SWD(2016)445/F1 (20/12/2016) - DG SANTE SWD(2016)445/F1 (20/12/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - Document de travail de la Commission "Expérience des États membres acquise dans le cadre de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte) pour la période 2009-2014" SWD(2016)443/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=443&version=ALL&language=el 16/12/2016 SWD(2016)443/F1 (16/12/2016) - DG REGIO SWD(2016)443/F1 (16/12/2016) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SWD(2016)442/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=442&version=ALL&language=el 11/01/2017 SWD(2016)442/F1 (11/01/2017) - DG GROW SWD(2016)442/F1 (11/01/2017) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - Résumé de l'analyse d'impact accompagnant le document "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a European services card and related administrative facilities" SWD(2016)439/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=439&version=ALL&language=el 11/01/2017 SWD(2016)439/F1 (11/01/2017) - DG GROW SWD(2016)439/F1 (11/01/2017) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - Analyse d'impact accompagnant le document "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a European services card and related administrative facilities" SWD(2016)438/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=438&version=ALL&language=el 11/01/2017 SWD(2016)438/F1 (11/01/2017) - DG GROW SWD(2016)438/F1 (11/01/2017) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - Résumé de l'analyse d'impact accompagnant le document "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the legal and operational framework of the European services card introduced by Regulation ....[ESC Regulation].... and for the coordination of provisions concerning the freedom of establishment and the freedom to provide certain services" SWD(2016)437/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=437&version=ALL&language=el 11/01/2017 SWD(2016)437/F1 (11/01/2017) - DG GROW SWD(2016)437/F1 (11/01/2017) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - Analyse d'impact accompagnant le document "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the legal and operational framework of the European services card introduced by Regulation ....[ESC Regulation].... and for the coordination of provisions concerning the freedom of establishment and the freedom to provide certain services" SWD(2016)436/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=436&version=ALL&language=el 11/01/2017 SWD(2016)436/F1 (11/01/2017) - DG GROW SWD(2016)436/F1 (11/01/2017) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - Commission Staff Working Document Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on reform recommendations for regulation in professional services SWD(2016)435/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=435&version=ALL&language=el 11/01/2017 SWD(2016)435/F1 (11/01/2017) - DG GROW SWD(2016)435/F1 (11/01/2017) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT SWD(2016)434/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=434&version=ALL&language=el 11/01/2017 SWD(2016)434/F1 (11/01/2017) - DG GROW SWD(2016)434/F1 (11/01/2017) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System SWD(2016)433/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=433&version=ALL&language=el 08/12/2016 SWD(2016)433/F1 (08/12/2016) - DG AGRI SWD(2016)433/F1 (08/12/2016) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Assessment of the impact of Regulation (EU) 2016/580 of the European Parliament and Council on the introduction of emergency autonomous trade measures for the Republic of Tunisia SWD(2016)432/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=432&version=ALL&language=el 05/12/2016 SWD(2016)432/F1 (05/12/2016) - DG ECHO SWD(2016)432/F1 (05/12/2016) - DG ECHO (ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT General Guidelines on Operational Priorities for Humanitarian Aid in 2017 SWD(2016)431/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=431&version=ALL&language=el 12/12/2016 SWD(2016)431/F1 (12/12/2016) - DG GROW SWD(2016)431/F1 (12/12/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Sauver des vies: renforcer la sécurité des véhicules dans l’Union - Rapport sur le suivi et l’évaluation des dispositifs de sécurité avancés pour les véhicules, leur rentabilité et leur faisabilité aux fins de la révision du règlement relatif à la sécurité générale des véhicules et du règlement relatif à la protection des piétons et des autres usagers vulnérables de la route SWD(2016)430/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=430&version=ALL&language=el 09/12/2016 SWD(2016)430/F1 (09/12/2016) - DG ESTAT SWD(2016)430/F1 (09/12/2016) - DG ESTAT (Eurostat) - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles et abrogeant les règlements (CE) nº 1166/2008 et (UE) nº 1337/2011 SWD(2016)429/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=429&version=ALL&language=el 09/12/2016 SWD(2016)429/F1 (09/12/2016) - DG ESTAT SWD(2016)429/F1 (09/12/2016) - DG ESTAT (Eurostat) - EASS Executive summary SWD(2016)428/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=428&version=ALL&language=el 01/12/2016 SWD(2016)428/F1 (01/12/2016) - DG ENV SWD(2016)428/F1 (01/12/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the REFIT of the Drinking Water Directive 98/83/EC SWD(2016)427/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=427&version=ALL&language=el 08/12/2016 SWD(2016)427/F1 (08/12/2016) - DG MOVE SWD(2016)427/F1 (08/12/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Fifth report on monitoring development of the rail market SWD(2016)426/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=426&version=ALL&language=el 28/11/2016 SWD(2016)426/F1 (28/11/2016) - DG HOME SWD(2016)426/F1 (28/11/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Implementation Plan for Directive (EU) 2016/681 of the European Parliament and of the Council of 27 April on the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime SWD(2016)425/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=425&version=ALL&language=el 05/12/2016 SWD(2016)425/F1 (05/12/2016) - DG SG SWD(2016)425/F1 (05/12/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SWD(2016)423/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=423&version=ALL&language=el 28/11/2016 SWD(2016)423/F1 (28/11/2016) - DG EEAS SWD(2016)423/F1 (28/11/2016) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Association Implementation Report on Georgia SWD(2016)422/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=422&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)422/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)422/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT SWD(2016)421/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=421&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)421/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)421/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT SWD(2016)420/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=420&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)420/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)420/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - Energy prices and costs in Europe SWD(2016)419/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=419&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)419/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)419/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT accompying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) SWD(2016)418/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=418&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)418/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)418/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) SWD(2016)417/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=417&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)417/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)417/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - EXECUTIVE SUMMARY of the REFIT evaluation of the Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) SWD(2016)416/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=416&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)416/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)416/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT REFIT evaluation of the Renewable Energy Directive Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) SWD(2016)415/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=415&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)415/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)415/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - EXECUTIVE SUMMARY of the impact assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/31/EU on Energy Perfomance of Building SWD(2016)414/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=414&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)414/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)414/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - Impact Assessment accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency SWD(2016)413/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=413&version=ALL&language=el 24/02/2017 SWD(2016)413/F1 (24/02/2017) - DG ENER SWD(2016)413/F1 (24/02/2017) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal market in electricity (recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the electricity market (recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on risk preparedness in the electricity sector SWD(2016)412/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=412&version=ALL&language=el 24/02/2017 SWD(2016)412/F1 (24/02/2017) - DG ENER SWD(2016)412/F1 (24/02/2017) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation Report covering the Evaluation of the EU's regulatory framework for electricity market design and consumer protection in the fields of electricity and gas Evaluation of the EU rules on measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment (Directive 2005/89) Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal market in electricity (recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the electricity market (recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on risk preparedness in the electricity sector SWD(2016)411/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=411&version=ALL&language=el 24/02/2017 SWD(2016)411/F1 (24/02/2017) - DG ENER SWD(2016)411/F1 (24/02/2017) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal market in electricity (recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the electricity market (recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on risk preparedness in the electricity sector SWD(2016)410/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=410&version=ALL&language=el 24/02/2017 SWD(2016)410/F1 (24/02/2017) - DG ENER SWD(2016)410/F1 (24/02/2017) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal market in electricity (recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the electricity market (recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on risk preparedness in the electricity sector SWD(2016)409/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=409&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)409/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)409/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - EXECUTIVE SUMMARY of the evaluation accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/31/EU on Energy Perfomance of Building SWD(2016)408/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=408&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)408/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)408/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - EVALUATION of the Energy Performance of Buildings Directive (2012/31/EU) accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/31/EU on the energy performance of buildings SWD(2016)407/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=407&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)407/F1 (30/11/2016) - DG GROW SWD(2016)407/F1 (30/11/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SWD(2016)406/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=406&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)406/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)406/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - Executive summary of the impact assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency SWD(2016)405/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=405&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)405/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)405/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - Impact assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency SWD(2016)404/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=404&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)404/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)404/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - Good practice in energy efficiency - Staff Working Document accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency SWD(2016)403/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=403&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)403/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)403/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - Executive summary of the evaluation of Articles 6 and 7 of the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU) accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency SWD(2016)402/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=402&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)402/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)402/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - EVALUATION of Articles 6 and 7 of the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU), accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency SWD(2016)401/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=401&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)401/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)401/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the EU Framework for Metering and Billing of Energy Consumption accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency SWD(2016)400/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=400&version=ALL&language=el 25/10/2016 SWD(2016)400/F1 (25/10/2016) - DG SG SWD(2016)400/F1 (25/10/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - Commission Staff Working Document - REFIT Regulatory Fitness and Performance Programme: REFIT Scoreboard - part 1 and part 2 SWD(2016)399/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=399&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)399/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)399/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - EVALUATION of the EU Framework for Metering and Billing of Energy Consumption Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency SWD(2016)398/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=398&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)398/F1 (30/11/2016) - DG GROW SWD(2016)398/F1 (30/11/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - Commission Staff working document Evaluation of the Transfers Directive SWD(2016)397/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=397&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)397/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)397/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT FITNESS CHECK Reporting, Planning and Monitoring Obligations in the EU Energy acquis accompanying the document PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Governance of the Energy Union, amending Directive 94/22/EC, Directive 98/70/EC, Directive 2009/31/EC, Regulation 663/2009/EC, Regulation 715/2009/EC, Directive 2009/73/EC, Council Directive 2009/119/EC, Directive 2010/31/EU, Directive 2012/27/EU, Directive 2013/30/EU and Council Directive (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 SWD(2016)396/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=396&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)396/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)396/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE FITNESS CHECK Reporting, Planning and Monitoring Obligations in the EU Energy acquis accompanying the document PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Governance of the Energy Union, amending Directive 94/22/EC, Directive 98/70/EC, Directive 2009/31/EC, Regulation 663/2009/EC, Regulation 715/2009/EC, Directive 2009/73/EC, Council Directive 2009/119/EC, Directive 2010/31/EU, Directive 2012/27/EU, Directive 2013/30/EU and Council Directive (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 SWD(2016)395/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=395&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)395/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)395/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT accompanying the document PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Governance of the Energy Union, amending Directive 94/22/EC, Directive 98/70/EC, Directive 2009/31/EC, Regulation 663/2009/EC, Regulation 715/2009/EC, Directive 2009/73/EC, Council Directive 2009/119/EC, Directive 2010/31/EU, Directive 2012/27/EU, Directive 2013/30/EU and Council Directive (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 SWD(2016)394/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=394&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)394/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)394/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT accompanying the document PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Governance of the Energy Union, amending Directive 94/22/EC, Directive 98/70/EC, Directive 2009/31/EC, Regulation 663/2009/EC, Regulation 715/2009/EC, Directive 2009/73/EC, Council Directive 2009/119/EC, Directive 2010/31/EU, Directive 2012/27/EU, Directive 2013/30/EU and Council Directive (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 SWD(2016)393/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=393&version=ALL&language=el 01/12/2016 SWD(2016)393/F1 (01/12/2016) - DG TAXUD SWD(2016)393/F1 (01/12/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC, as regards rates of value added tax applied to books, newspapers and periodicals SWD(2016)392/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=392&version=ALL&language=el 01/12/2016 SWD(2016)392/F1 (01/12/2016) - DG TAXUD SWD(2016)392/F1 (01/12/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC, as regards rates of value added tax applied to books, newspapers and periodicals SWD(2016)391/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=391&version=ALL&language=el 23/11/2016 SWD(2016)391/F1 (23/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)391/F1 (23/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Report on the Euro Area concerning the Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the economic policy of the euro area SWD(2016)390/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=390&version=ALL&language=el 23/11/2016 SWD(2016)390/F1 (23/11/2016) - DG SG SWD(2016)390/F1 (23/11/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - Key European action supporting the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals SWD(2016)389/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=389&version=ALL&language=el 23/11/2016 SWD(2016)389/F1 (23/11/2016) - DG DEVCO SWD(2016)389/F1 (23/11/2016) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - Commission Staff Working Document - Synopsis Report summarising the main results of the consultation on the new European Consensus on Development - - Accompanying the document - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Proposal for a new European Consensus on Development - Our World, our Dignity, our Future SWD(2016)388/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=388&version=ALL&language=el 23/11/2016 SWD(2016)388/F1 (23/11/2016) - DG DEVCO SWD(2016)388/F1 (23/11/2016) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - Commission Staff Working Document - Assessing the 2006 European Consensus on Development and accompanying the initiative "Proposal for a revised European Consensus on Development" - Executive Summary - Accompanying the document - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Proposal for a new European Consensus on Development - Our World, our Dignity, our Future SWD(2016)387/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=387&version=ALL&language=el 23/11/2016 SWD(2016)387/F1 (23/11/2016) - DG DEVCO SWD(2016)387/F1 (23/11/2016) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - Commission Staff Working Document - Assessing the 2006 European Consensus on Development and accompanying the initiative "Proposal for a new European Consensus on Development" - Accompanying the document - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Proposal for a new European Consensus on Development - Our World, our Dignity, our Future SWD(2016)385/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=385&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)385/F1 (30/11/2016) - DG COMP SWD(2016)385/F1 (30/11/2016) - DG COMP (ΓΔ Ανταγωνισμού) - Commission Staff Working Document Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION Final Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms SWD(2016)384/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=384&version=ALL&language=el 22/11/2016 SWD(2016)384/F1 (22/11/2016) - DG SANTE SWD(2016)384/F1 (22/11/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Considerations on legal issues on genetically modified food and feed raised in the opinion of the Legal Service of the Council of the European Union of 21 December 2015 SWD(2016)383/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=383&version=ALL&language=el 22/11/2016 SWD(2016)383/F1 (22/11/2016) - DG TAXUD SWD(2016)383/F1 (22/11/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Tax Policies in the European Union 2016 Survey SWD(2016)382/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=382&version=ALL&language=el 01/12/2016 SWD(2016)382/F1 (01/12/2016) - DG TAXUD SWD(2016)382/F1 (01/12/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Commission Staff Working Document EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT accompanying the document Proposals for a Council Directive, a Council Implementing Regulation and a Council Regulation on Modernising VAT for cross-border B2C e-commerce SWD(2016)381/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=381&version=ALL&language=el 23/11/2016 SWD(2016)381/F1 (23/11/2016) - DG DEVCO SWD(2016)381/F1 (23/11/2016) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - Joint Staff Working Document - Executive Summary of the Impact Assessment - Accompanying the document - Joint Communication to the European Parliament and the Council - A renewed partnership with the countries of Africa, the Caribbean and the Pacific SWD(2016)380/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=380&version=ALL&language=el 23/11/2016 SWD(2016)380/F1 (23/11/2016) - DG DEVCO SWD(2016)380/F1 (23/11/2016) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - Joint Staff Working Document - Impact Assessment - Accompanying the document - Joint Communication to the European Parliament and the Council - A renewed partnership with the countries of Africa, the Caribbean and the Pacific SWD(2016)379/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=379&version=ALL&language=el 01/12/2016 SWD(2016)379/F1 (01/12/2016) - DG TAXUD SWD(2016)379/F1 (01/12/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Commission Staff Working Document IMPACT ASSESSMENT accompanying the document Proposals for a Council Directive, a Council Implementing Regulation and a Council Regulation on Modernising VAT for cross-border B2C e-commerce SWD(2016)378/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=378&version=ALL&language=el 23/11/2016 SWD(2016)378/F1 (23/11/2016) - DG FISMA SWD(2016)378/F1 (23/11/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - Commission Staff Working Document Executive Summary of the Impact Assessment Accompanying the documents amendments to Regulation (EU) No 575/2013 (the Capital Requirements Regulation or CRR) to Directive 2013/36/EU (the Capital Requirements Directive or CRD), to Directive 2014/59/EU (the Bank Recovery and Resolution Directive or BRRD), and to Regulation (EU) No 806/2014 (the Single Resolution Mechanism Regulation or SRMR) SWD(2016)377/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=377&version=ALL&language=el 23/11/2016 SWD(2016)377/F1 (23/11/2016) - DG FISMA SWD(2016)377/F1 (23/11/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - Commission Staff Working Document Impact Analysis Accompanying the documents amendments to Regulation (EU) No 575/2013 (the Capital Requirements Regulation or CRR) to Directive 2013/36/EU (the Capital Requirements Directive or CRD), to Directive 2014/59/EU (the Bank Recovery and Resolution Directive or BRRD), and to Regulation (EU) No 806/2014 (the Single Resolution Mechanism Regulation or SRMR) SWD(2016)376/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=376&version=ALL&language=el 22/11/2016 SWD(2016)376/F1 (22/11/2016) - DG RTD SWD(2016)376/F1 (22/11/2016) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Horizon 2020 Annual Monitoring Report 2015 SWD(2016)374/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=374&version=ALL&language=el 30/11/2016 SWD(2016)374/F1 (30/11/2016) - DG ENER SWD(2016)374/F1 (30/11/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Data on the budgetary and technical implementation of the European Energy Programme for Recovery SWD(2016)373/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=373&version=ALL&language=el 23/11/2016 SWD(2016)373/F1 (23/11/2016) - DG GROW SWD(2016)373/F1 (23/11/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - Commission Staff Working Document SWD(2016)372/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=372&version=ALL&language=el 09/11/2016 SWD(2016)372/F1 (09/11/2016) - DG TRADE SWD(2016)372/F1 (09/11/2016) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union SWD(2016)371/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=371&version=ALL&language=el 09/11/2016 SWD(2016)371/F1 (09/11/2016) - DG TRADE SWD(2016)371/F1 (09/11/2016) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Commission Staff Working Document Executive summary of the Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union SWD(2016)370/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=370&version=ALL&language=el 09/11/2016 SWD(2016)370/F1 (09/11/2016) - DG TRADE SWD(2016)370/F1 (09/11/2016) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union SWD(2016)369/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=369&version=ALL&language=el 28/11/2016 SWD(2016)369/F1 (28/11/2016) - DG FISMA SWD(2016)369/F1 (28/11/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a framework for the recovery and resolution of central counterparties and amending Regulations (EU) N° 1095/2010, (EU) N° 648/2012, and (EU) 2015/2365 SWD(2016)368/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=368&version=ALL&language=el 28/11/2016 SWD(2016)368/F1 (28/11/2016) - DG FISMA SWD(2016)368/F1 (28/11/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a framework for the recovery and resolution of central counterparties and amending Regulations (EU) N° 1095/2010, (EU) N° 648/2012, and (EU) 2015/2365 SWD(2016)367/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=367&version=ALL&language=el 24/11/2016 SWD(2016)367/F1 (24/11/2016) - DG AGRI SWD(2016)367/F1 (24/11/2016) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evolution of compulsory contracts, Producer Organisations and the market situation for milk and milk products. SWD(2016)366/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=366&version=ALL&language=el 10/11/2016 SWD(2016)366/F1 (10/11/2016) - DG NEAR SWD(2016)366/F1 (10/11/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - Commission Staff Working Document - TURKEY 2016 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2016 Communication on EU Enlargement Policy SWD(2016)365/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=365&version=ALL&language=el 10/11/2016 SWD(2016)365/F1 (10/11/2016) - DG NEAR SWD(2016)365/F1 (10/11/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - Commission Staff Working Document - BOSNIA AND HERZEGOVINA 2016 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2016 Communication on EU Enlargement Policy SWD(2016)364/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=364&version=ALL&language=el 10/11/2016 SWD(2016)364/F1 (10/11/2016) - DG NEAR SWD(2016)364/F1 (10/11/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - Commission Staff Working Document - ALBANIA 2016 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2016 Communication on EU Enlargement Policy SWD(2016)363/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=363&version=ALL&language=el 10/11/2016 SWD(2016)363/F1 (10/11/2016) - DG NEAR SWD(2016)363/F1 (10/11/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - Commission Staff Working Document - KOSOVO 2016 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2016 Communication on EU Enlargement Policy SWD(2016)362/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=362&version=ALL&language=el 10/11/2016 SWD(2016)362/F1 (10/11/2016) - DG NEAR SWD(2016)362/F1 (10/11/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - Commission Staff Working Document - THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2016 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2016 Communication on EU Enlargement Policy SWD(2016)361/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=361&version=ALL&language=el 10/11/2016 SWD(2016)361/F1 (10/11/2016) - DG NEAR SWD(2016)361/F1 (10/11/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - Commission Staff Working Document - SERBIA 2016 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2016 Communication on EU Enlargement Policy SWD(2016)360/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=360&version=ALL&language=el 10/11/2016 SWD(2016)360/F1 (10/11/2016) - DG NEAR SWD(2016)360/F1 (10/11/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - Commission Staff Working Document - MONTENEGRO 2016 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2016 Communication on EU Enlargement Policy SWD(2016)359/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=359&version=ALL&language=el 23/11/2016 SWD(2016)359/F1 (23/11/2016) - DG FISMA SWD(2016)359/F1 (23/11/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the Call for Evidence - Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Call for Evidence - EU regulatory framework for financial services SWD(2016)358/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=358&version=ALL&language=el 23/11/2016 SWD(2016)358/F1 (23/11/2016) - DG JUST SWD(2016)358/F1 (23/11/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU SWD(2016)357/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=357&version=ALL&language=el 23/11/2016 SWD(2016)357/F1 (23/11/2016) - DG JUST SWD(2016)357/F1 (23/11/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU SWD(2016)356/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=356&version=ALL&language=el 17/11/2016 SWD(2016)356/F1 (17/11/2016) - DG MOVE SWD(2016)356/F1 (17/11/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the evaluation of cross-border exchange of information on road traffic offences Executive summary SWD(2016)355/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=355&version=ALL&language=el 17/11/2016 SWD(2016)355/F1 (17/11/2016) - DG MOVE SWD(2016)355/F1 (17/11/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the evaluation of cross-border exchange of information on road traffic offences SWD(2016)354/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=354&version=ALL&language=el 16/11/2016 SWD(2016)354/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN SWD(2016)354/F1 (16/11/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - Commission Staff Working Document STATISTICAL ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Alert Mechanism Report 2017 (prepared in accordance with Articles 3 and 4 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances) SWD(2016)353/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=353&version=ALL&language=el 10/11/2016 SWD(2016)353/F1 (10/11/2016) - DG ECHO SWD(2016)353/F1 (10/11/2016) - DG ECHO (ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation of the Use of Different Transfer Modalities in the European Commission's Humanitarian Aid Actions 2011-2014 SWD(2016)352/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=352&version=ALL&language=el 10/11/2016 SWD(2016)352/F1 (10/11/2016) - DG MARE SWD(2016)352/F1 (10/11/2016) - DG MARE (ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας) - Joint Staff Working Document Synopsis of the outcome of the consultation on international ocean governance accompanying the document Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions International ocean governance: an agenda for the future of our oceans SWD(2016)351/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=351&version=ALL&language=el 31/10/2016 SWD(2016)351/F1 (31/10/2016) - DG MOVE SWD(2016)351/F1 (31/10/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT REFIT EX-POST EVALUATION of Regulation (EC) No 1071/2009 on access to the occupation of road transport operator and Regulation (EC) No 1072/2009 on access to the international road haulage market EXECUTIVE SUMMARY SWD(2016)350/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=350&version=ALL&language=el 31/10/2016 SWD(2016)350/F1 (31/10/2016) - DG MOVE SWD(2016)350/F1 (31/10/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT REFIT EX-POST EVALUATION OF REGULATION (EC) No 1071/2009 ON ACCESS TO THE OCCUPATION OF ROAD TRANSPORT OPERATOR AND REGULATION (EC) No 1072/2009 ON ACCESS TO THE INTERNATIONAL ROAD HAULAGE MARKET FINAL REPORT SWD(2016)349/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=349&version=ALL&language=el 08/11/2016 SWD(2016)349/F1 (08/11/2016) - DG CLIMA SWD(2016)349/F1 (08/11/2016) - DG CLIMA (ΓΔ Δράσης για το Kλίμα) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT TECHNICAL INFORMATION TO THE REPORT "IMPLEMENTING THE PARIS AGREEMENT - PROGRESS OF THE EU TOWARDS THE AT LEAST -40% TARGET" SWD(2016)348/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=348&version=ALL&language=el 24/10/2016 SWD(2016)348/F1 (24/10/2016) - DG SANTE SWD(2016)348/F1 (24/10/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on Evaluation of the Action Plan against the rising threats from antimicrobial resistance SWD(2016)347/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=347&version=ALL&language=el 24/10/2016 SWD(2016)347/F1 (24/10/2016) - DG SANTE SWD(2016)347/F1 (24/10/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation of the Action Plan against the rising threats from antimicrobial resistance SWD(2016)346/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=346&version=ALL&language=el 24/10/2016 SWD(2016)346/F1 (24/10/2016) - DG ENV SWD(2016)346/F1 (24/10/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EU GPP Criteria for Computers and Monitors SWD(2016)345/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=345&version=ALL&language=el 26/10/2016 SWD(2016)345/F1 (26/10/2016) - DG TAXUD SWD(2016)345/F1 (26/10/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the document Proposal for a Council Directive amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries SWD(2016)344/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=344&version=ALL&language=el 26/10/2016 SWD(2016)344/F1 (26/10/2016) - DG TAXUD SWD(2016)344/F1 (26/10/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Commission Staff Working Document - Executive Summary of the Impact Assessment accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union SWD(2016)343/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=343&version=ALL&language=el 26/10/2016 SWD(2016)343/F1 (26/10/2016) - DG TAXUD SWD(2016)343/F1 (26/10/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Commission Staff Working Document - Impact Assessment accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union SWD(2016)342/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=342&version=ALL&language=el 26/10/2016 SWD(2016)342/F1 (26/10/2016) - DG TAXUD SWD(2016)342/F1 (26/10/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Executive Summary of the Impact Assessment Accompanying the document Proposals for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base and a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) SWD(2016)341/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=341&version=ALL&language=el 26/10/2016 SWD(2016)341/F1 (26/10/2016) - DG TAXUD SWD(2016)341/F1 (26/10/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the documents Proposals for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base and a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) SWD(2016)340/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=340&version=ALL&language=el 18/10/2016 SWD(2016)340/F1 (18/10/2016) - DG EEAS SWD(2016)340/F1 (18/10/2016) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementing EU External Policy on Indigenous Peoples SWD(2016)339/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=339&version=ALL&language=el 18/10/2016 SWD(2016)339/F1 (18/10/2016) - DG BUDG SWD(2016)339/F1 (18/10/2016) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - Commission Staff Working Document accompanying the document 'Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on the follow-up to 2014 discharge - Replies to requests from the Council' SWD(2016)338/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=338&version=ALL&language=el 18/10/2016 SWD(2016)338/F1 (18/10/2016) - DG BUDG SWD(2016)338/F1 (18/10/2016) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - Commission Staff Working Document accompanying the document 'Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on the follow-up to 2014 discharge - Replies to requests from the European Parliament' SWD(2016)337/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=337&version=ALL&language=el 28/10/2016 SWD(2016)337/F1 (28/10/2016) - DG TAXUD SWD(2016)337/F1 (28/10/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Executive Summary of the Evaluation SWD(2016)336/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=336&version=ALL&language=el 28/10/2016 SWD(2016)336/F1 (28/10/2016) - DG TAXUD SWD(2016)336/F1 (28/10/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Evaluation SWD(2016)335/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=335&version=ALL&language=el 25/10/2016 SWD(2016)335/F1 (25/10/2016) - DG ECFIN SWD(2016)335/F1 (25/10/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Activities relating to financial instruments Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on financial instruments supported by the general budget according to Art. 140.8 of the Financial Regulation as at 31 December 2015 SWD(2016)333/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=333&version=ALL&language=el 18/10/2016 SWD(2016)333/F1 (18/10/2016) - DG SG SWD(2016)333/F1 (18/10/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Data, Information and Knowledge Management at the European Commission SWD(2016)332/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=332&version=ALL&language=el 18/10/2016 SWD(2016)332/F1 (18/10/2016) - DG RTD SWD(2016)332/F1 (18/10/2016) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Commission Staff Working Document - Impact Assessment accompanying the document "Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the participation of the European Union in a Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) jointly undertaken by several Member States" SWD(2016)331/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=331&version=ALL&language=el 18/10/2016 SWD(2016)331/F1 (18/10/2016) - DG RTD SWD(2016)331/F1 (18/10/2016) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Commission Staff Working Document - Executive Summary of the Impact Assessment accompanying the document "Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the participation of the European Union in a Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) jointly undertaken by several Member States" SWD(2016)330/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=330&version=ALL&language=el 18/10/2016 SWD(2016)330/F1 (18/10/2016) - DG TRADE SWD(2016)330/F1 (18/10/2016) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Trente-quatrième rapport annuel de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les activités antidumping, antisubventions et de sauvegarde de l’Union européenne (2015) SWD(2016)329/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=329&version=ALL&language=el 13/10/2016 SWD(2016)329/F1 (13/10/2016) - DG RTD SWD(2016)329/F1 (13/10/2016) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Commission Staff Working Document - Priorities for international cooperation in research and innovation SWD(2016)328/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=328&version=ALL&language=el 14/10/2016 SWD(2016)328/F1 (14/10/2016) - DG HOME SWD(2016)328/F1 (14/10/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant le système d'information sur les visas (VIS), l'utilisation des empreintes digitales aux frontières extérieures et l'utilisation de la biométrie dans la procédure de demande de visa/évaluation REFIT SWD(2016)327/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=327&version=ALL&language=el 14/10/2016 SWD(2016)327/F1 (14/10/2016) - DG HOME SWD(2016)327/F1 (14/10/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - Executive summary of the evaluation accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the Visa Information System, the use of fingerprints at external borders and the use of biometrics in the visa application procedure SWD(2016)326/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=326&version=ALL&language=el 30/09/2016 SWD(2016)326/F1 (30/09/2016) - DG MOVE SWD(2016)326/F1 (30/09/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the implementation of the EU Maritime Transport Strategy 2009-2018 SWD(2016)325/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=325&version=ALL&language=el 29/09/2016 SWD(2016)325/F1 (29/09/2016) - DG REGIO SWD(2016)325/F1 (29/09/2016) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT The State of European Cities 2016 SWD(2016)324/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=324&version=ALL&language=el 04/10/2016 SWD(2016)324/F1 (04/10/2016) - DG EMPL SWD(2016)324/F1 (04/10/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Applying the Quality Framework for Traineeships Accompanying the document Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The Youth Guarantee and the Youth Employment Initiative three years on SWD(2016)323/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=323&version=ALL&language=el 04/10/2016 SWD(2016)323/F1 (04/10/2016) - DG EMPL SWD(2016)323/F1 (04/10/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The Youth Guarantee and the Youth Employment Initiative three years on SWD(2016)322/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=322&version=ALL&language=el 30/09/2016 SWD(2016)322/F1 (30/09/2016) - DG SG SWD(2016)322/F1 (30/09/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annual Internal Audit Report for 2015 - Summary of the engagements finalised by the IAS within the 2015 audit plan accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and Council - Annual Report on internal audits carried out in 2015 (Article 99(5) of the Financial Regulation) SWD(2016)320/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=320&version=ALL&language=el 04/10/2016 SWD(2016)320/F1 (04/10/2016) - DG EMPL SWD(2016)320/F1 (04/10/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Commission Staff Working Document -Better EU tools and services for skills and qualifications (Europass) - Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC SWD(2016)319/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=319&version=ALL&language=el 23/09/2016 SWD(2016)319/F1 (23/09/2016) - DG RTD SWD(2016)319/F1 (23/09/2016) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT European Research and Innovation for Food and Nutrition Security SWD(2016)318/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=318&version=ALL&language=el 19/09/2016 SWD(2016)318/F1 (19/09/2016) - DG REGIO SWD(2016)318/F1 (19/09/2016) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13 SWD(2016)316/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=316&version=ALL&language=el 23/09/2016 SWD(2016)316/F1 (23/09/2016) - DG CLIMA SWD(2016)316/F1 (23/09/2016) - DG CLIMA (ΓΔ Δράσης για το Kλίμα) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Technical Annex SWD(2016)315/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=315&version=ALL&language=el 28/09/2016 SWD(2016)315/F1 (28/09/2016) - DG TRADE SWD(2016)315/F1 (28/09/2016) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Commission Staff Working Document Impact Assessment Report on the EU Export Control Policy Review Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (Recast) SWD(2016)314/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=314&version=ALL&language=el 28/09/2016 SWD(2016)314/F1 (28/09/2016) - DG TRADE SWD(2016)314/F1 (28/09/2016) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Commission Staff Working Document Executive Summary of the Impact Assessment Report on the EU Export Control Policy Review Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast) SWD(2016)313/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=313&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)313/F1 (14/09/2016) - DG CNECT SWD(2016)313/F1 (14/09/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Commission Staff Working Document Evaluation accompanying the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (Recast) SWD(2016)312/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=312&version=ALL&language=el 15/09/2016 SWD(2016)312/F1 (15/09/2016) - DG COMP SWD(2016)312/F1 (15/09/2016) - DG COMP (ΓΔ Ανταγωνισμού) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry SWD(2016)309/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=309&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)309/F1 (14/09/2016) - DG CNECT SWD(2016)309/F1 (14/09/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the Council Directive 93/83/EEC on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission SWD(2016)308/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=308&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)308/F1 (14/09/2016) - DG CNECT SWD(2016)308/F1 (14/09/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the Council Directive 93/83/EEC on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission. SWD(2016)306/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=306&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)306/F1 (14/09/2016) - DG CNECT SWD(2016)306/F1 (14/09/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Commission Staff Working Document accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 5G for Europe: An Action Plan SWD(2016)305/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=305&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)305/F1 (14/09/2016) - DG CNECT SWD(2016)305/F1 (14/09/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Commission Staff Working Document Executive summary of the evaluation accompanying the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (Recast) SWD(2016)304/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=304&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)304/F1 (14/09/2016) - DG CNECT SWD(2016)304/F1 (14/09/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Executive summary of the impact assessment accompanying the proposals for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (Recast) and for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications SWD(2016)303/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=303&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)303/F1 (14/09/2016) - DG CNECT SWD(2016)303/F1 (14/09/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Commission Staff Working Document Impact assessment accompanying the proposals for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (Recast) and for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications SWD(2016)302/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=302&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)302/F1 (14/09/2016) - DG CNECT SWD(2016)302/F1 (14/09/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Commission Staff Working Document Executive summary of the Impact Assessement on the modernisaiton of the EU copyright rules accompanying the documents Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on copyright in the Digital Single Market and Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes SWD(2016)301/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=301&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)301/F1 (14/09/2016) - DG CNECT SWD(2016)301/F1 (14/09/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Commission Staff Working Document Impact Assessement on the modernisaiton of the EU copyright rules accompanying the documents Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on copyright in the Digital Single Market and Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes SWD(2016)300/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=300&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)300/F1 (14/09/2016) - DG CNECT SWD(2016)300/F1 (14/09/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Commission staff working document accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society SWD(2016)299/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=299&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)299/F1 (14/09/2016) - DG SG SWD(2016)299/F1 (14/09/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - Commission Staff Working Document accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Mid-term review/revision of the multiannual financial framework 2014-2020 An EU budget focused on results SWD(2016)298/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=298&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)298/F1 (14/09/2016) - DG ECFIN SWD(2016)298/F1 (14/09/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) 2015/1017 as regards the extension of the duration of the European Fund for Strategic Investments as well as the introduction of technical enhancements for that Fund and the European Investment Advisory Hub SWD(2016)297/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=297&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)297/F1 (14/09/2016) - DG ECFIN SWD(2016)297/F1 (14/09/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) 2015/1017 as regards the extension of the duration of the European Fund for Strategic Investments as well as the introduction of technical enhancements for that Fund and the European Investment Advisory Hub SWD(2016)296/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=296&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)296/F1 (14/09/2016) - DG ECFIN SWD(2016)296/F1 (14/09/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON 2015 EIB EXTERNAL ACTIVITY WITH EU BUDGETARY GUARANTEE SWD(2016)295/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=295&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)295/F1 (14/09/2016) - DG ECFIN SWD(2016)295/F1 (14/09/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Mid-term evaluation of the European Union Guarantee for the EIB External Lending Mandate accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on the mid-term review of the application of the Decision N° 466/2014/EU as regards the EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union SWD(2016)294/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=294&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)294/F1 (14/09/2016) - DG ECFIN SWD(2016)294/F1 (14/09/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION Mid-term evaluation of the European Union Guarantee for the EIB External Lending Mandate accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on the mid-term review of the application of the Decision N° 466/2014/EU as regards the EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union SWD(2016)293/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=293&version=ALL&language=el 14/09/2016 SWD(2016)293/F1 (14/09/2016) - DG AGRI SWD(2016)293/F1 (14/09/2016) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council, 9th Financial Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the European Agricultural Guarantee Fund - 2015 financial year SWD(2016)292/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=292&version=ALL&language=el 13/09/2016 SWD(2016)292/F1 (13/09/2016) - DG ECFIN SWD(2016)292/F1 (13/09/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SWD(2016)291/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=291&version=ALL&language=el 05/09/2016 SWD(2016)291/F1 (05/09/2016) - DG JUST SWD(2016)291/F1 (05/09/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Consumer Markets Scoreboard: Making markets work for consumers 2016 edition SWD(2016)290/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=290&version=ALL&language=el 09/09/2016 SWD(2016)290/F1 (09/09/2016) - DG GROW SWD(2016)290/F1 (09/09/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT SWD(2016)289/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=289&version=ALL&language=el 09/09/2016 SWD(2016)289/F1 (09/09/2016) - DG GROW SWD(2016)289/F1 (09/09/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT SWD(2016)288/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=288&version=ALL&language=el 08/09/2016 SWD(2016)288/F1 (08/09/2016) - DG ESTAT SWD(2016)288/F1 (08/09/2016) - DG ESTAT (Eurostat) - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 99/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au programme statistique européen 2013-2017, en le prolongeant pour la période 2018-2020 SWD(2016)287/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=287&version=ALL&language=el 08/09/2016 SWD(2016)287/F1 (08/09/2016) - DG ESTAT SWD(2016)287/F1 (08/09/2016) - DG ESTAT (Eurostat) - Impact assessment - executive summary SWD(2016)286/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=286&version=ALL&language=el 01/12/2016 SWD(2016)286/F1 (01/12/2016) - DG DEVCO SWD(2016)286/F1 (01/12/2016) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT On the implementation, results and overall assessment of the European Year for Development 2015 SWD(2016)284/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=284&version=ALL&language=el 08/08/2016 SWD(2016)284/F1 (08/08/2016) - DG SANTE SWD(2016)284/F1 (08/08/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - Document de travail SWD(2016)283/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=283&version=ALL&language=el 24/08/2016 SWD(2016)283/F1 (24/08/2016) - DG ESTAT SWD(2016)283/F1 (24/08/2016) - DG ESTAT (Eurostat) - Document de travail des services - Analyse d'impact SWD(2016)282/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=282&version=ALL&language=el 24/08/2016 SWD(2016)282/F1 (24/08/2016) - DG ESTAT SWD(2016)282/F1 (24/08/2016) - DG ESTAT (Eurostat) - Commission Staff Working Document, Executive Summary of the Impact Assessment, Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common framework for European statistics relating to persons and households, based on data at individual level collected by samples SWD(2016)281/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=281&version=ALL&language=el 04/08/2016 SWD(2016)281/F1 (04/08/2016) - DG SG SWD(2016)281/F1 (04/08/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SWD(2016)279/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=279&version=ALL&language=el 01/09/2016 SWD(2016)279/F1 (01/09/2016) - DG DIGIT SWD(2016)279/F1 (01/09/2016) - DG DIGIT (ΓΔ Πληροφορικής) - Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Résultats de l'évaluation finale du programme ISA SWD(2016)278/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=278&version=ALL&language=el 26/08/2016 SWD(2016)278/F1 (26/08/2016) - DG GROW SWD(2016)278/F1 (26/08/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation of the Late Payment Directive/ REFIT Evaluation SWD(2016)277/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=277&version=ALL&language=el 24/08/2016 SWD(2016)277/F1 (24/08/2016) - DG GROW SWD(2016)277/F1 (24/08/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - Part II LIST OF BENEFICIARIES SWD(2016)276/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=276&version=ALL&language=el 03/08/2016 SWD(2016)276/F1 (03/08/2016) - DG DEVCO SWD(2016)276/F1 (03/08/2016) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation of the EU Action Plan for Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) Executive Summary SWD(2016)275/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=275&version=ALL&language=el 03/08/2016 SWD(2016)275/F1 (03/08/2016) - DG DEVCO SWD(2016)275/F1 (03/08/2016) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation of the EU Action Plan for Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) SWD(2016)274/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=274&version=ALL&language=el 24/08/2016 SWD(2016)274/F1 (24/08/2016) - DG GROW SWD(2016)274/F1 (24/08/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - PART I DETAILS OF COSME ACTIONS 2014 SWD(2016)273/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=273&version=ALL&language=el 20/07/2016 SWD(2016)273/F1 (20/07/2016) - DG ENV SWD(2016)273/F1 (20/07/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Evaluation Final Report_SWD_en 2.4.1.docx SWD(2016)272/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=272&version=ALL&language=el 03/08/2016 SWD(2016)272/F1 (03/08/2016) - DG MARE SWD(2016)272/F1 (03/08/2016) - DG MARE (ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας) - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, et abrogeant le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil et le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil SWD(2016)271/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=271&version=ALL&language=el 20/07/2016 SWD(2016)271/F1 (20/07/2016) - DG CLIMA SWD(2016)271/F1 (20/07/2016) - DG CLIMA (ΓΔ Δράσης για το Kλίμα) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Executive summary of the evaluation of Directive 1999/94/EC Evaluation of Directive 1999/94/EC relating to the availability of consumer information on fuel economy and CO2 emissions in respect of the marketing of new passenger cars ('car labelling Directive') SWD(2016)270/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=270&version=ALL&language=el 20/07/2016 SWD(2016)270/F1 (20/07/2016) - DG CLIMA SWD(2016)270/F1 (20/07/2016) - DG CLIMA (ΓΔ Δράσης για το Kλίμα) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation of Directive 1999/94/EC relating to the availability of consumer information on fuel economy and CO2 emissions in respect of the marketing of new passenger cars ('car labelling Directive') SWD(2016)268/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=268&version=ALL&language=el 28/07/2016 SWD(2016)268/F1 (28/07/2016) - DG ESTAT SWD(2016)268/F1 (28/07/2016) - DG ESTAT (Eurostat) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Eurostat study on the long-term budgetary implications of pension costs SWD(2016)267/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=267&version=ALL&language=el 03/08/2016 SWD(2016)267/F1 (03/08/2016) - DG MARE SWD(2016)267/F1 (03/08/2016) - DG MARE (ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας) - Commission staff working document Executive summary of the impact assessment Accompanying the document Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a multi-annual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks and repealing Council Regulation (EC)676/2007 and Council Regulation (EC)1342/2008 SWD(2016)266/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=266&version=ALL&language=el 28/07/2016 SWD(2016)266/F1 (28/07/2016) - DG JUST SWD(2016)266/F1 (28/07/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - Commission staff working document accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the Evaluation of the deferral and pay-out in instruments rules under Directive 2013/36/EU SWD(2016)265/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=265&version=ALL&language=el 28/07/2016 SWD(2016)265/F1 (28/07/2016) - DG JUST SWD(2016)265/F1 (28/07/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - Commission staff working document accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the remuneration rules under Directive 2013/36/EU and Regulation (EU) No 575/2013 SWD(2016)264/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=264&version=ALL&language=el 27/07/2016 SWD(2016)264/F1 (27/07/2016) - DG ECFIN SWD(2016)264/F1 (27/07/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - Commission Staff Working Document accompanying the document Recommendation for a COUNCIL DECISION giving notice to Portugal to take measures for the deficit reduction judged necessary in order to remedy the situation of excessive deficit SWD(2016)263/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=263&version=ALL&language=el 27/07/2016 SWD(2016)263/F1 (27/07/2016) - DG ECFIN SWD(2016)263/F1 (27/07/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - Commission Staff Working document accompanying the document Recommendation for a COUNCIL DECISION giving notice to Spain to take measures for the deficit reduction judged necessary in order to remedy the situation of excessive deficit Analysis by the Commission services of the budgetary situation in Spain following the adoption of the COUNCIL RECOMMENDATION to Spain of 21 June 2013 with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit and the COUNCIL DECISION of 12 July 2016 establishing that no effective action has been taken by Spain in response to the Council Recommendation of 21 June 2013 SWD(2016)262/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=262&version=ALL&language=el 02/08/2016 SWD(2016)262/F1 (02/08/2016) - DG GROW SWD(2016)262/F1 (02/08/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - Document de travail des services lié accompagnant le RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS - Evaluation ex post du programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et de sa mise en œuvre initiale (2011-2013) SWD(2016)261/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=261&version=ALL&language=el 07/09/2016 SWD(2016)261/F1 (07/09/2016) - DG HOME SWD(2016)261/F1 (07/09/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Union certification system for aviation security screening equipment SWD(2016)260/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=260&version=ALL&language=el 15/07/2016 SWD(2016)260/F1 (15/07/2016) - DG DEVCO SWD(2016)260/F1 (15/07/2016) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Executive summary Evaluation of the Cotonou Partnership Agreement SWD(2016)259/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=259&version=ALL&language=el 07/09/2016 SWD(2016)259/F1 (07/09/2016) - DG HOME SWD(2016)259/F1 (07/09/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT SWD(2016)258/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=258&version=ALL&language=el 26/07/2016 SWD(2016)258/F1 (26/07/2016) - DG TAXUD SWD(2016)258/F1 (26/07/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Commission Staff Working Papers on Fiscalis 2020 programme Progress Report for 2014 SWD(2016)257/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=257&version=ALL&language=el 26/07/2016 SWD(2016)257/F1 (26/07/2016) - DG TAXUD SWD(2016)257/F1 (26/07/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Commission Staff Working Papers on Customs 2020 programme Progress Report for 2014 SWD(2016)256/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=256&version=ALL&language=el 20/07/2016 SWD(2016)256/F1 (20/07/2016) - DG MOVE SWD(2016)256/F1 (20/07/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT For the Council Shipping Working party IMO – Union submission to be submitted to the 97th session of the Maritime Safety Committee (MSC 97) of the IMO in London from 21 – 25 November 2016 concerning a report on the audit process of the International Long-Range Identification and Tracking of ships (LRIT) Data Exchange SWD(2016)255/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=255&version=ALL&language=el 20/07/2016 SWD(2016)255/F1 (20/07/2016) - DG DEVCO SWD(2016)255/F1 (20/07/2016) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EU INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT FIRST REPORT ON SELECTED RESULTS (JULY 2013 - JUNE 2014) SWD(2016)254/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=254&version=ALL&language=el 18/07/2016 SWD(2016)254/F1 (18/07/2016) - DG EEAS SWD(2016)254/F1 (18/07/2016) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Taking forward the EU's Comprehensive Approach to external conflicts and crises - Action Plan 2016-17 SWD(2016)253/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=253&version=ALL&language=el 18/07/2016 SWD(2016)253/F1 (18/07/2016) - DG EEAS SWD(2016)253/F1 (18/07/2016) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Progress Report on the implementation of the EU's Comprehensive Approach to external conflicts and crises Action Plan 2015 SWD(2016)252/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=252&version=ALL&language=el 14/07/2016 SWD(2016)252/F1 (14/07/2016) - DG MOVE SWD(2016)252/F1 (14/07/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT For the Council Shipping Working party IMO – Union submission to be submitted to the 97th session of the Committee on Maritime Safety (MSC 97) of the IMO in London from 21 – 25 November 2016 concerning a new work programme item in relation to fire safety of ro-ro passenger ships SWD(2016)251/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=251&version=ALL&language=el 20/07/2016 SWD(2016)251/F1 (20/07/2016) - DG CLIMA SWD(2016)251/F1 (20/07/2016) - DG CLIMA (ΓΔ Δράσης για το Kλίμα) - Commission Staff Working Document - accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on evaluating the implementation of Decision No. 406/2009/EC pursuant to Article 14 SWD(2016)250/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=250&version=ALL&language=el 15/07/2016 SWD(2016)250/F1 (15/07/2016) - DG DEVCO SWD(2016)250/F1 (15/07/2016) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation of the Cotonou Partnership Agreement SWD(2016)249/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=249&version=ALL&language=el 20/07/2016 SWD(2016)249/F1 (20/07/2016) - DG CLIMA SWD(2016)249/F1 (20/07/2016) - DG CLIMA (ΓΔ Δράσης για το Kλίμα) - Commission Staff Working Document Impact Assessment accompanying the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change SWD(2016)248/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=248&version=ALL&language=el 20/07/2016 SWD(2016)248/F1 (20/07/2016) - DG CLIMA SWD(2016)248/F1 (20/07/2016) - DG CLIMA (ΓΔ Δράσης για το Kλίμα) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT SWD(2016)247/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=247&version=ALL&language=el 20/07/2016 SWD(2016)247/F1 (20/07/2016) - DG CLIMA SWD(2016)247/F1 (20/07/2016) - DG CLIMA (ΓΔ Δράσης για το Kλίμα) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Impact Assessment accompanying the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change SWD(2016)246/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=246&version=ALL&language=el 20/07/2016 SWD(2016)246/F1 (20/07/2016) - DG CLIMA SWD(2016)246/F1 (20/07/2016) - DG CLIMA (ΓΔ Δράσης για το Kλίμα) - Commission Staff Working Document Executive Summary of the Impact Assessment accompanying the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change SWD(2016)244/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=244&version=ALL&language=el 20/07/2016 SWD(2016)244/F1 (20/07/2016) - DG SG SWD(2016)244/F1 (20/07/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - Commission Staff Working Document Accompanying the document A European Strategy for Low-Emission Mobility SWD(2016)243/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=243&version=ALL&language=el 20/07/2016 SWD(2016)243/F1 (20/07/2016) - DG ENV SWD(2016)243/F1 (20/07/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Executive Summary on the evaluation of Directive 2007/2/EC of March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in European Community (INSPIRE) pursuant to article 23 SWD(2016)242/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=242&version=ALL&language=el 19/07/2016 SWD(2016)242/F1 (19/07/2016) - DG TAXUD SWD(2016)242/F1 (19/07/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SWD(2016)241/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=241&version=ALL&language=el 07/07/2016 SWD(2016)241/F1 (07/07/2016) - DG ECFIN SWD(2016)241/F1 (07/07/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Analysis by the Commission services of the budgetary situation in Spain following the adoption of the COUNCIL RECOMMENDATION to Spain of 21 June 2013 with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL DECISION establishing that no effective action has been taken by Spain in response to the Council Recommendation of 21 June 2013 SWD(2016)240/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=240&version=ALL&language=el 07/07/2016 SWD(2016)240/F1 (07/07/2016) - DG ECFIN SWD(2016)240/F1 (07/07/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - Commission SWD - analysis by the Commission services of the budgetary situation in Portugal following the adoption of the Council Recommendation to Portugal on 21 June 2013 with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit SWD(2016)239/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=239&version=ALL&language=el 14/07/2016 SWD(2016)239/F1 (14/07/2016) - DG OLAF SWD(2016)239/F1 (14/07/2016) - DG OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) - SWD VI - Implementation of CAFS in 2015 SWD(2016)238/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=238&version=ALL&language=el 14/07/2016 SWD(2016)238/F1 (14/07/2016) - DG OLAF SWD(2016)238/F1 (14/07/2016) - DG OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) - SWD V - Implementation of Hercule III Programme in 2015 SWD(2016)237/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=237&version=ALL&language=el 14/07/2016 SWD(2016)237/F1 (14/07/2016) - DG OLAF SWD(2016)237/F1 (14/07/2016) - DG OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) - SWD IV - Methodology regarding the statistical evaluation of reported irregularities for 2015 SWD(2016)236/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=236&version=ALL&language=el 14/07/2016 SWD(2016)236/F1 (14/07/2016) - DG OLAF SWD(2016)236/F1 (14/07/2016) - DG OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) - SWD III- FOLLOW-UP OF RECOMMENDATIONS TO THE COMMISSION REPORT ON THE PROTECTION OF THE EU’S FINANCIAL INTERESTS – FIGHT AGAINST 2014 SWD(2016)235/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=235&version=ALL&language=el 14/07/2016 SWD(2016)235/F1 (14/07/2016) - DG OLAF SWD(2016)235/F1 (14/07/2016) - DG OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) - SWD II- Statistical evaluation of irregularities - Partie 1 SWD(2016)234/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=234&version=ALL&language=el 14/07/2016 SWD(2016)234/F1 (14/07/2016) - DG OLAF SWD(2016)234/F1 (14/07/2016) - DG OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) - SWD I - Implementation of article 325 TFEU by Member States SWD(2016)233/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=233&version=ALL&language=el 08/07/2016 SWD(2016)233/F1 (08/07/2016) - DG EMPL SWD(2016)233/F1 (08/07/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT STAKEHOLDER FEEDBACK on the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services {COM(2015) 615 final} SWD(2016)231/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=231&version=ALL&language=el 15/07/2016 SWD(2016)231/F1 (15/07/2016) - DG SG SWD(2016)231/F1 (15/07/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Part II: Member States SWD(2016)230/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=230&version=ALL&language=el 15/07/2016 SWD(2016)230/F1 (15/07/2016) - DG SG SWD(2016)230/F1 (15/07/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Part I: Policy areas SWD(2016)229/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=229&version=ALL&language=el 14/07/2016 SWD(2016)229/F1 (14/07/2016) - DG FISMA SWD(2016)229/F1 (14/07/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Summary of the Impact Analysis - Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds and Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds SWD(2016)228/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=228&version=ALL&language=el 14/07/2016 SWD(2016)228/F1 (14/07/2016) - DG FISMA SWD(2016)228/F1 (14/07/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT -Impact Analysis - Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds and Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds SWD(2016)227/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=227&version=ALL&language=el 05/07/2016 SWD(2016)227/F1 (05/07/2016) - DG SG SWD(2016)227/F1 (05/07/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT EU operational protocol for countering hybrid threats 'EU Playbook' SWD(2016)226/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=226&version=ALL&language=el 04/07/2016 SWD(2016)226/F1 (04/07/2016) - DG MOVE SWD(2016)226/F1 (04/07/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT The implementation of the 2011 White Paper on Transport "Roadmap to a Single European Transport Area – towards a competitive and resource-efficient transport system" five years after its publication: achievements and challenges SWD(2016)225/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=225&version=ALL&language=el 05/07/2016 SWD(2016)225/F1 (05/07/2016) - DG FPI SWD(2016)225/F1 (05/07/2016) - DG FPI (Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής) - Executive Summary SWD(2016)224/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=224&version=ALL&language=el 05/07/2016 SWD(2016)224/F1 (05/07/2016) - DG JUST SWD(2016)224/F1 (05/07/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC SWD(2016)223/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=223&version=ALL&language=el 05/07/2016 SWD(2016)223/F1 (05/07/2016) - DG JUST SWD(2016)223/F1 (05/07/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC SWD(2016)222/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=222&version=ALL&language=el 05/07/2016 SWD(2016)222/F1 (05/07/2016) - DG FPI SWD(2016)222/F1 (05/07/2016) - DG FPI (Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής) - Impact assessment SWD(2016)221/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=221&version=ALL&language=el 05/07/2016 SWD(2016)221/F1 (05/07/2016) - DG EEAS SWD(2016)221/F1 (05/07/2016) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Lessons drawn from past interventions and stakeholders’ views Accompanying the document Joint Communication to the European Parliament and the Council Elements for an EU-wide strategic framework to support security sector reform SWD(2016)220/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=220&version=ALL&language=el 05/07/2016 SWD(2016)220/F1 (05/07/2016) - DG ECFIN SWD(2016)220/F1 (05/07/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE GUARANTEE FUND FOR EXTERNAL ACTION AND ITS MANAGEMENT IN 2015 SWD(2016)219/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=219&version=ALL&language=el 04/07/2016 SWD(2016)219/F1 (04/07/2016) - DG GROW SWD(2016)219/F1 (04/07/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - CSWD - REFIT- Evaluation of the pre-packaging legal framework Directives 75/107/EEC, 76/211/EEC and 2007/45/EC SWD(2016)218/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=218&version=ALL&language=el 23/06/2016 SWD(2016)218/F1 (23/06/2016) - DG AGRI SWD(2016)218/F1 (23/06/2016) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Review of greening after one year SWD(2016)217/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=217&version=ALL&language=el 23/06/2016 SWD(2016)217/F1 (23/06/2016) - DG MARE SWD(2016)217/F1 (23/06/2016) - DG MARE (ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT On the implementation of the EU Maritime Security Strategy Action Plan SWD(2016)216/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=216&version=ALL&language=el 05/07/2016 SWD(2016)216/F1 (05/07/2016) - DG CNECT SWD(2016)216/F1 (05/07/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Contractual Public Private Partnership on Cybersecurity & Accompanying Measures SWD(2016)215/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=215&version=ALL&language=el 05/07/2016 SWD(2016)215/F1 (05/07/2016) - DG CNECT SWD(2016)215/F1 (05/07/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Report on the public consultation and other consultation activities of the European Commission for the preparation of the EU Cybersecurity contractual Public-Private Partnership and Accompanying Measures SWD(2016)214/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=214&version=ALL&language=el 22/06/2016 SWD(2016)214/F1 (22/06/2016) - DG SANTE SWD(2016)214/F1 (22/06/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the results of the review of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2011 of 14 July 2011 supplementing Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the preventive health measures for the control of Echinococcus multilocularis infection in dogs SWD(2016)213/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=213&version=ALL&language=el 29/06/2016 SWD(2016)213/F1 (29/06/2016) - DG ECFIN SWD(2016)213/F1 (29/06/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex-ante evaluation statement SWD(2016)212/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=212&version=ALL&language=el 15/06/2016 SWD(2016)212/F1 (15/06/2016) - DG SG SWD(2016)212/F1 (15/06/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - Commission Staff Working Document Summary of the Impact Assessment Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Councilon endocrine disruptors and the draft Commission acts setting out scientific criteria for their determination in the context of the EU legislation on plant protection products and biocidal products SWD(2016)211/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=211&version=ALL&language=el 15/06/2016 SWD(2016)211/F1 (15/06/2016) - DG SG SWD(2016)211/F1 (15/06/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Councilon endocrine disruptors and the draft Commission acts setting out scientific criteria for their determination in the context of the EU legislation on plant protection products and biocidal products SWD(2016)210/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=210&version=ALL&language=el 05/07/2016 SWD(2016)210/F1 (05/07/2016) - DG CNECT SWD(2016)210/F1 (05/07/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Assessment of the implementation and participation in the EU Trust and Cybersecurity RTD and innovation programme funded by FP7 and CIP grants (2007 - 2013) SWD(2016)209/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=209&version=ALL&language=el 27/06/2016 SWD(2016)209/F1 (27/06/2016) - DG JUST SWD(2016)209/F1 (27/06/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Assessing the implementation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies and the Council Recommendation on effective Roma integration measures in the Member States - 2016 SWD(2016)208/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=208&version=ALL&language=el 30/06/2016 SWD(2016)208/F1 (30/06/2016) - DG JUST SWD(2016)208/F1 (30/06/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT - Accompanying the document - Draft Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000 (Brussels IIa) SWD(2016)207/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=207&version=ALL&language=el 30/06/2016 SWD(2016)207/F1 (30/06/2016) - DG JUST SWD(2016)207/F1 (30/06/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, the recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsability, and on international child abduction SWD(2016)206/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=206&version=ALL&language=el 15/06/2016 SWD(2016)206/F1 (15/06/2016) - DG FISMA SWD(2016)206/F1 (15/06/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT STAKEHOLDER FEEDBACK on the Commission Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down common rules on securitisation and creating a European framework for simple, transparent and standardised securitisation and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC, 2011/61/EU and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 648/2012 SWD(2016)205/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=205&version=ALL&language=el 16/06/2016 SWD(2016)205/F1 (16/06/2016) - DG ECHO SWD(2016)205/F1 (16/06/2016) - DG ECHO (ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Action Plan on the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 A disaster risk-informed approach for all EU policies SWD(2016)204/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=204&version=ALL&language=el 20/06/2016 SWD(2016)204/F1 (20/06/2016) - DG TRADE SWD(2016)204/F1 (20/06/2016) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Commission Staff Working Document Analysis of new potentially trade restrictive measures in the period 1 July 2014-31 December 2015 Accompanying the document Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Trade and Investment Barriers and Protectionist Trends 1 July 2014 - 31 December 2015 SWD(2016)203/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=203&version=ALL&language=el 10/06/2016 SWD(2016)203/F1 (10/06/2016) - DG ENV SWD(2016)203/F1 (10/06/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EU Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance SWD(2016)202/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=202&version=ALL&language=el 15/06/2016 SWD(2016)202/F1 (15/06/2016) - DG CNECT SWD(2016)202/F1 (15/06/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Impact Assessment SWD(2016)201/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=201&version=ALL&language=el 15/06/2016 SWD(2016)201/F1 (15/06/2016) - DG CNECT SWD(2016)201/F1 (15/06/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Executive Summary of the Impact Assesment SWD(2016)200/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=200&version=ALL&language=el 15/06/2016 SWD(2016)200/F1 (15/06/2016) - DG CNECT SWD(2016)200/F1 (15/06/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Staff Working Document accompanying the document : Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the review of the wholesale roamiong market SWD(2016)199/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=199&version=ALL&language=el 15/06/2016 SWD(2016)199/F1 (15/06/2016) - DG MARE SWD(2016)199/F1 (15/06/2016) - DG MARE (ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας) - Commission staff working document accompanying the document Communication from the Commission Consultation of the fishing opportunities for 2017 under the Common Fisheries Policy SWD(2016)198/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=198&version=ALL&language=el 15/06/2016 SWD(2016)198/F1 (15/06/2016) - DG COMP SWD(2016)198/F1 (15/06/2016) - DG COMP (ΓΔ Ανταγωνισμού) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Competition Policy 2015 SWD(2016)197/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=197&version=ALL&language=el 15/06/2016 SWD(2016)197/F1 (15/06/2016) - DG TRADE SWD(2016)197/F1 (15/06/2016) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT THIRTEENTH REPORT OVERVIEW OF THIRD COUNTRY TRADE DEFENCE ACTIONS AGAINST THE EUROPEAN UNION FOR THE YEAR 2015 SWD(2016)196/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=196&version=ALL&language=el 15/06/2016 SWD(2016)196/F1 (15/06/2016) - DG FISMA SWD(2016)196/F1 (15/06/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - Commission Staff Working Document Ex-ante evaluation for establishing a Union Programme to support activities enhancing the involvement of consumers and other financial services end-users in Union policy making in the field of financial services for the period of 2017-2020 accompanying the document proposal for a Regulation of the European Parliament an d of the Council on establishing a Union Programme to support specific activities enhancing the involvement of consumers and other financial services end-users in Union policy making in the field of financial services for the period of 2017-2020 SWD(2016)195/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=195&version=ALL&language=el 10/06/2016 SWD(2016)195/F1 (10/06/2016) - DG EMPL SWD(2016)195/F1 (10/06/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Analytical underpinning for a New Skills Agenda for Europe Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE: Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness SWD(2016)194/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=194&version=ALL&language=el 07/06/2016 SWD(2016)194/F1 (07/06/2016) - DG HOME SWD(2016)194/F1 (07/06/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - Commission Staff Working Document Executive Summary Sheet of the Impact Assessment accompanying the document Directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled employment SWD(2016)193/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=193&version=ALL&language=el 07/06/2016 SWD(2016)193/F1 (07/06/2016) - DG HOME SWD(2016)193/F1 (07/06/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - Commission Staff Working Document Impact analysis accompanying the document Directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled employment SWD(2016)192/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=192&version=ALL&language=el 10/06/2016 SWD(2016)192/F1 (10/06/2016) - DG ECFIN SWD(2016)192/F1 (10/06/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - Document de travail des services de la Commission - Background Analysis per beneficiary country - accompagnant le Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière aux pays tiers en 2015 SWD(2016)191/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=191&version=ALL&language=el 07/06/2016 SWD(2016)191/F1 (07/06/2016) - DG ECFIN SWD(2016)191/F1 (07/06/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Convergence Report 2016 SWD(2016)190/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=190&version=ALL&language=el 06/06/2016 SWD(2016)190/F1 (06/06/2016) - DG MOVE SWD(2016)190/F1 (06/06/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - STAFF WORKING DOCUMENT Simplification of EU Passenger Ship Safety Legislation accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/45/EC on safety rules and standards for passenger ships Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and amending Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on a system of inspections for the safe operation of ro-ro ferry and high-speed passenger craft in regular service and amending Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council on port State control and repealing Council Directive 1999/35/EC SWD(2016)189/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=189&version=ALL&language=el 06/06/2016 SWD(2016)189/F1 (06/06/2016) - DG MOVE SWD(2016)189/F1 (06/06/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - STAFF WORKING DOCUMENT Implementation Plan Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/45/EC on safety rules and standards for passenger ships Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and amending Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on a system of inspections for the safe operation of ro-ro ferry and high-speed passenger craft in regular service and amending Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council on port State control and repealing Council Directive 1999/35/EC SWD(2016)188/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=188&version=ALL&language=el 27/05/2016 SWD(2016)188/F1 (27/05/2016) - DG ENV SWD(2016)188/F1 (27/05/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Towards a Fitness Check of EU environmental monitoring and reporting: to ensure effective monitoring, more transparency and focused reporting of EU environment policy SWD(2016)187/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=187&version=ALL&language=el 25/05/2016 SWD(2016)187/F1 (25/05/2016) - DG CNECT SWD(2016)187/F1 (25/05/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Europe's Digital Progress Report 2016 SWD(2016)186/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=186&version=ALL&language=el 01/06/2016 SWD(2016)186/F1 (01/06/2016) - DG GROW SWD(2016)186/F1 (01/06/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Tapping the potential of European service standards to help Europe's consumers and businesses SWD(2016)185/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=185&version=ALL&language=el 01/06/2016 SWD(2016)185/F1 (01/06/2016) - DG GROW SWD(2016)185/F1 (01/06/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE ACTIONS FORESEEN IN THE 2016 UNION WORK PROGRAMME FOR EUROPEAN STANDARDISATION, INCLUDING THE IMPLEMENTING ACTS AND MANDATES SENT TO THE EUROPEAN STANDARDISATION ORGANISATIONS SWD(2016)184/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=184&version=ALL&language=el 02/06/2016 SWD(2016)184/F1 (02/06/2016) - DG GROW SWD(2016)184/F1 (02/06/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - European agenda for the collaborative economy - supporting analysis SWD(2016)183/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=183&version=ALL&language=el 23/05/2016 SWD(2016)183/F1 (23/05/2016) - DG ECHO SWD(2016)183/F1 (23/05/2016) - DG ECHO (ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Humanitarian Protection: Improving protection outcomes to reduce risks for people in humanitarian crises SWD(2016)182/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=182&version=ALL&language=el 31/05/2016 SWD(2016)182/F1 (31/05/2016) - DG ENER SWD(2016)182/F1 (31/05/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Including technical information SWD(2016)181/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=181&version=ALL&language=el 20/05/2016 SWD(2016)181/F1 (20/05/2016) - DG DEVCO SWD(2016)181/F1 (20/05/2016) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT First Progress Report on the Commission's Action Plan on Nutrition July 2014-March 2016 SWD(2016)180/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=180&version=ALL&language=el 13/06/2016 SWD(2016)180/F1 (13/06/2016) - DG ENV SWD(2016)180/F1 (13/06/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EU GPP Criteria for Office Building Design, Construction and Management SWD(2016)178/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=178&version=ALL&language=el 18/05/2016 SWD(2016)178/F1 (18/05/2016) - DG ENV SWD(2016)178/F1 (18/05/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT On the application of the Water Framework Directive (WFD) and the Marine Strategy Framework Directive (MSFD) in relation to aquaculture SWD(2016)174/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=174&version=ALL&language=el 25/05/2016 SWD(2016)174/F1 (25/05/2016) - DG CNECT SWD(2016)174/F1 (25/05/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Executive Summary of the Impact Assessment SWD(2016)173/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=173&version=ALL&language=el 25/05/2016 SWD(2016)173/F1 (25/05/2016) - DG CNECT SWD(2016)173/F1 (25/05/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Impact Assessment Report SWD(2016)172/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=172&version=ALL&language=el 25/05/2016 SWD(2016)172/F1 (25/05/2016) - DG CNECT SWD(2016)172/F1 (25/05/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Commission Staff Working Document SWD(2016)171/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=171&version=ALL&language=el 25/05/2016 SWD(2016)171/F1 (25/05/2016) - DG CNECT SWD(2016)171/F1 (25/05/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Executive summary of the ex post REFIT evaluation of the Audiovisual Media Services Directive 2010/13/EU SWD(2016)170/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=170&version=ALL&language=el 25/05/2016 SWD(2016)170/F1 (25/05/2016) - DG CNECT SWD(2016)170/F1 (25/05/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex post REFIT evaluation of the Audiovisual Media Services Directive 2010/13/EU SWD(2016)169/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=169&version=ALL&language=el 25/05/2016 SWD(2016)169/F1 (25/05/2016) - DG CNECT SWD(2016)169/F1 (25/05/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT SWD(2016)168/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=168&version=ALL&language=el 25/05/2016 SWD(2016)168/F1 (25/05/2016) - DG CNECT SWD(2016)168/F1 (25/05/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Impact assessment SWD(2016)167/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=167&version=ALL&language=el 25/05/2016 SWD(2016)167/F1 (25/05/2016) - DG GROW SWD(2016)167/F1 (25/05/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux services de livraison transfrontière de colis SWD(2016)166/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=166&version=ALL&language=el 25/05/2016 SWD(2016)166/F1 (25/05/2016) - DG GROW SWD(2016)166/F1 (25/05/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT SWD(2016)165/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=165&version=ALL&language=el 25/05/2016 SWD(2016)165/F1 (25/05/2016) - DG JUST SWD(2016)165/F1 (25/05/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT - Accompanying the document - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council replacing Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (the Regulation on consumer protection cooperation) SWD(2016)164/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=164&version=ALL&language=el 25/05/2016 SWD(2016)164/F1 (25/05/2016) - DG JUST SWD(2016)164/F1 (25/05/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT - Accompanying the document - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council replacing Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (the Regulation on consumer protection cooperation) SWD(2016)163/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=163&version=ALL&language=el 25/05/2016 SWD(2016)163/F1 (25/05/2016) - DG SG SWD(2016)163/F1 (25/05/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - Guidance on the Implementation/Application of Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial practices SWD(2016)162/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=162&version=ALL&language=el 30/06/2016 SWD(2016)162/F1 (30/06/2016) - DG TRADE SWD(2016)162/F1 (30/06/2016) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Commission Staff Working Document Implementation of Regulation (EU) No 511/2011 Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council Annual Report on the Implementation of the EU-Korea Free Trade Agreement SWD(2016)161/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=161&version=ALL&language=el 04/05/2016 SWD(2016)161/F1 (04/05/2016) - DG HOME SWD(2016)161/F1 (04/05/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - Commission staff working document accompanying the document Third report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap SWD(2016)160/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=160&version=ALL&language=el 04/05/2016 SWD(2016)160/F1 (04/05/2016) - DG HOME SWD(2016)160/F1 (04/05/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - Commission Staff Working Document accompanying the report of the Commission to the European Parliament and the Council - Fourth report on progress by Kosovo* in fulfilling the requirements of the visa liberalisation roadmap SWD(2016)159/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=159&version=ALL&language=el 19/05/2016 SWD(2016)159/F1 (19/05/2016) - DG HOME SWD(2016)159/F1 (19/05/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Rapport sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains (2016) établi conformément à l'article 20 de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes SWD(2016)158/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=158&version=ALL&language=el 19/05/2016 SWD(2016)158/F1 (19/05/2016) - DG JUST SWD(2016)158/F1 (19/05/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights in 2015 - Accompanying the document - Report from the Commission to the European Pariliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2015 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights SWD(2016)157/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=157&version=ALL&language=el 18/05/2016 SWD(2016)157/F1 (18/05/2016) - DG FISMA SWD(2016)157/F1 (18/05/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to definitions, transparency, portfolio compression and supervisory measures on product intervention and positions SWD(2016)156/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=156&version=ALL&language=el 18/05/2016 SWD(2016)156/F1 (18/05/2016) - DG FISMA SWD(2016)156/F1 (18/05/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of XXX supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to definitions, transparency, portfolio compression and supervisory measures on product intervention and positions SWD(2016)155/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=155&version=ALL&language=el 06/06/2016 SWD(2016)155/F1 (06/06/2016) - DG DEVCO SWD(2016)155/F1 (06/06/2016) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - Commission Staff Working Document accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Implementing EU food and nutrition security policy commitments: second biennial report - Annexes - SWD(2016)154/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=154&version=ALL&language=el 03/05/2016 SWD(2016)154/F1 (03/05/2016) - DG FISMA SWD(2016)154/F1 (03/05/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Crowdfunding in the EU Capital Markets Union SWD(2016)153/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=153&version=ALL&language=el 13/05/2016 SWD(2016)153/F1 (13/05/2016) - DG EMPL SWD(2016)153/F1 (13/05/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Commission Staff Working Document - executive summary of the impact assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work SWD(2016)152/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=152&version=ALL&language=el 13/05/2016 SWD(2016)152/F1 (13/05/2016) - DG EMPL SWD(2016)152/F1 (13/05/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Impact assessment accompagnying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work SWD(2016)151/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=151&version=ALL&language=el 27/04/2016 SWD(2016)151/F1 (27/04/2016) - DG MOVE SWD(2016)151/F1 (27/04/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the implementation of Regulation (EU) No 996/2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation SWD(2016)149/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=149&version=ALL&language=el 10/05/2016 SWD(2016)149/F1 (10/05/2016) - DG SANTE SWD(2016)149/F1 (10/05/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - EXECUTIVE SUMMARY OF THE COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex-post evaluation of the 2nd Health Programme 2008-2013 under Decision No 1350/2007/EC establishing a second programme of Community action in the field of health (2008-2013) Ex-post evaluation of the 2nd Health Programme 2008-2013 under Decision No 1350/2007/EC establishing a second programme of Community action in the field of health (2008-2013) SWD(2016)148/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=148&version=ALL&language=el 10/05/2016 SWD(2016)148/F1 (10/05/2016) - DG SANTE SWD(2016)148/F1 (10/05/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SWD(2016)147/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=147&version=ALL&language=el 25/04/2016 SWD(2016)147/F1 (25/04/2016) - DG FISMA SWD(2016)147/F1 (25/04/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Capital Markets Union: First Status Report SWD(2016)146/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=146&version=ALL&language=el 25/04/2016 SWD(2016)146/F1 (25/04/2016) - DG FISMA SWD(2016)146/F1 (25/04/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT European Financial Stability and Integration Review (EFSIR): A focus on Capital Markets Union SWD(2016)145/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=145&version=ALL&language=el 12/07/2016 SWD(2016)145/F1 (12/07/2016) - DG EMPL SWD(2016)145/F1 (12/07/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Commission Staff Working Document - Analytical document accompanying the document Consultation document - Second-stage consultation of the social partners at European level under Article 154 TFEU on possible action addressing the challenges of work-life balance faced by working parents and caregivers SWD(2016)144/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=144&version=ALL&language=el 29/04/2016 SWD(2016)144/F1 (29/04/2016) - DG EMPL SWD(2016)144/F1 (29/04/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT on the Agreement by the General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union (COGECA), the European Transport Workers' Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises (EUROPÊCHE) of 21 May 2012 as amended on 8 May 2013 concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation SWD(2016)143/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=143&version=ALL&language=el 29/04/2016 SWD(2016)143/F1 (29/04/2016) - DG EMPL SWD(2016)143/F1 (29/04/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE implementing the Agreement concluded between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (COGECA), the European Transport Workers’ Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises (EUROPÊCHE) of 21 May 2012 as amended on 8 May 2013 concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation SWD(2016)142/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=142&version=ALL&language=el 26/04/2016 SWD(2016)142/F1 (26/04/2016) - DG ECHO SWD(2016)142/F1 (26/04/2016) - DG ECHO (ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας) - Comission Staff Working Document Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Lives in Dignity: from Aid-dependence to Self-reliance Forced Displacement and Development SWD(2016)141/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=141&version=ALL&language=el 20/04/2016 SWD(2016)141/F1 (20/04/2016) - DG MOVE SWD(2016)141/F1 (20/04/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT REFIT EX-POST EVALUATION of Combined Transport Directive 92/106/EEC EXECUTIVE SUMMARY SWD(2016)140/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=140&version=ALL&language=el 20/04/2016 SWD(2016)140/F1 (20/04/2016) - DG MOVE SWD(2016)140/F1 (20/04/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT REFIT EX-POST EVALUATION of Combined Transport Directive 92/106/EEC Final Report SWD(2016)139/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=139&version=ALL&language=el 25/04/2016 SWD(2016)139/F1 (25/04/2016) - DG FISMA SWD(2016)139/F1 (25/04/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - Commission Staff Working Document - Executive summary of the Impact Assessment accompanying the document Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive SWD(2016)138/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=138&version=ALL&language=el 25/04/2016 SWD(2016)138/F1 (25/04/2016) - DG FISMA SWD(2016)138/F1 (25/04/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - Commission Staff Working document - Impact Assessement accompanying the document Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive SWD(2016)137/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=137&version=ALL&language=el 18/04/2016 SWD(2016)137/F1 (18/04/2016) - DG NEAR SWD(2016)137/F1 (18/04/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ECONOMIC REFORM PROGRAMME OF SERBIA (2016-2018) COMMISSION ASSESSMENT SWD(2016)136/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=136&version=ALL&language=el 18/04/2016 SWD(2016)136/F1 (18/04/2016) - DG NEAR SWD(2016)136/F1 (18/04/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ECONOMIC REFORM PROGRAMME OF TURKEY (2016-2018) COMMISSION ASSESSMENT SWD(2016)135/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=135&version=ALL&language=el 18/04/2016 SWD(2016)135/F1 (18/04/2016) - DG NEAR SWD(2016)135/F1 (18/04/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ECONOMIC REFORM PROGRAMME OF MONTENEGRO (2016-2018) COMMISSION ASSESSMENT SWD(2016)134/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=134&version=ALL&language=el 18/04/2016 SWD(2016)134/F1 (18/04/2016) - DG NEAR SWD(2016)134/F1 (18/04/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ECONOMIC REFORM PROGRAMME OF KOSOVO* (2016-2018) COMMISSION ASSESSMENT SWD(2016)133/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=133&version=ALL&language=el 18/04/2016 SWD(2016)133/F1 (18/04/2016) - DG NEAR SWD(2016)133/F1 (18/04/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ECONOMIC REFORM PROGRAMME OF THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (2016-2018) COMMISSION ASSESSMENT SWD(2016)132/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=132&version=ALL&language=el 18/04/2016 SWD(2016)132/F1 (18/04/2016) - DG NEAR SWD(2016)132/F1 (18/04/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ECONOMIC REFORM PROGRAMME OF ALBANIA (2016-2018) COMMISSION ASSESSMENT SWD(2016)131/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=131&version=ALL&language=el 18/04/2016 SWD(2016)131/F1 (18/04/2016) - DG NEAR SWD(2016)131/F1 (18/04/2016) - DG NEAR (ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ECONOMIC REFORM PROGRAMME OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (2016-2018) COMMISSION ASSESSMENT SWD(2016)130/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=130&version=ALL&language=el 21/04/2016 SWD(2016)130/F1 (21/04/2016) - DG SANTE SWD(2016)130/F1 (21/04/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relatif à la mise en oeuvre des directives 2002/98/CE, 2004/33/CE, 2005/61/CE et 2005/62/CE établissant des normes de qualité et de sécurité pour le sang humain et les composants sanguins SWD(2016)129/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=129&version=ALL&language=el 21/04/2016 SWD(2016)129/F1 (21/04/2016) - DG SANTE SWD(2016)129/F1 (21/04/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relatif à la mise en oeuvre des directives 2002/98/CE, 2004/33/CE, 2005/61/CE et 2005/62/CE établissant des normes de qualité et de sécurité pour le sang humain et les composants sanguins SWD(2016)128/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=128&version=ALL&language=el 21/04/2016 SWD(2016)128/F1 (21/04/2016) - DG SANTE SWD(2016)128/F1 (21/04/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relatif à la mise en oeuvre des directives 2004/23/CE, 2006/17/CE et 2006/86/CE établissant des normes de qualité et de sécurité pour les cellules et tissus humains SWD(2016)127/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=127&version=ALL&language=el 21/04/2016 SWD(2016)127/F1 (21/04/2016) - DG SANTE SWD(2016)127/F1 (21/04/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relatif à la mise en oeuvre des directives 2004/23/CE, 2006/17/CE et 2006/86/CE établissant des normes de qualité et de sécurité pour les cellules et tissus humains SWD(2016)126/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=126&version=ALL&language=el 01/06/2016 SWD(2016)126/F1 (01/06/2016) - DG GROW SWD(2016)126/F1 (01/06/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Analysis of the implementation of the Regulation (EU) No 1025/2012 from 2013 to 2015 and factsheets SWD(2016)125/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=125&version=ALL&language=el 07/04/2016 SWD(2016)125/F1 (07/04/2016) - DG TRADE SWD(2016)125/F1 (07/04/2016) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE REFIT EVALUATION of the Council Regulation (EC) 953/2003 to avoid trade diversion into the European Union of certain key medicines SWD(2016)124/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=124&version=ALL&language=el 07/04/2016 SWD(2016)124/F1 (07/04/2016) - DG TRADE SWD(2016)124/F1 (07/04/2016) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT REFIT EVALUATION of the Council Regulation (EC) 953/2003 to avoid trade diversion into the European Union of certain key medicines SWD(2016)123/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=123&version=ALL&language=el 07/04/2016 SWD(2016)123/F1 (07/04/2016) - DG RTD SWD(2016)123/F1 (07/04/2016) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Horizon 2020 Annual Monitoring Report 2014 SWD(2016)122/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=122&version=ALL&language=el 14/04/2016 SWD(2016)122/F1 (14/04/2016) - DG ENV SWD(2016)122/F1 (14/04/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Executive Summary to the REFIT Evaluation of the Environmental Liability Directive SWD(2016)121/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=121&version=ALL&language=el 14/04/2016 SWD(2016)121/F1 (14/04/2016) - DG ENV SWD(2016)121/F1 (14/04/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - REFIT Evaluation of the Environmental Liability Directive SWD(2016)120/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=120&version=ALL&language=el 07/04/2016 SWD(2016)120/F1 (07/04/2016) - DG SG SWD(2016)120/F1 (07/04/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση χώρας - Κύπρος 2016 που περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη επισκόπηση σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών Το παρόν είναι έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν συνιστά επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε και προδικάζει τη θέση αυτή. SWD(2016)119/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=119&version=ALL&language=el 13/04/2016 SWD(2016)119/F1 (13/04/2016) - DG COMP SWD(2016)119/F1 (13/04/2016) - DG COMP (ΓΔ Ανταγωνισμού) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying REPORT FROM THE COMMISSION Interim Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms SWD(2016)118/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=118&version=ALL&language=el 13/04/2016 SWD(2016)118/F1 (13/04/2016) - DG FISMA SWD(2016)118/F1 (13/04/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT assessing the potential for further transparency on income tax information Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches SWD(2016)117/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=117&version=ALL&language=el 13/04/2016 SWD(2016)117/F1 (13/04/2016) - DG FISMA SWD(2016)117/F1 (13/04/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT assessing the potential for further transparency on income tax information Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches SWD(2016)116/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=116&version=ALL&language=el 06/04/2016 SWD(2016)116/F1 (06/04/2016) - DG HOME SWD(2016)116/F1 (06/04/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third country nationals crossing the external borders of the Member States of the European Union and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes and amending Regulation (EC) No 767/2008 and Regulation (EU) No 1077/2011 and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No XXX/2016 as regards the use of the Entry/Exit System (EES) SWD(2016)115/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=115&version=ALL&language=el 06/04/2016 SWD(2016)115/F1 (06/04/2016) - DG HOME SWD(2016)115/F1 (06/04/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Impact Assessment Report on the establishment of an EU Entry Exit System Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third country nationals crossing the external borders of the Member States of the European Union and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes and amending Regulation (EC) No 767/2008 and Regulation (EU) No 1077/2011 and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No XXX/2016 as regards the use of the Entry/Exit System (EES) SWD(2016)114/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=114&version=ALL&language=el 06/04/2016 SWD(2016)114/F1 (06/04/2016) - DG HOME SWD(2016)114/F1 (06/04/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - DETAILED EXPLANATION OF THE PROPOSAL BY CHAPTERS AND ARTICLES SWD(2016)113/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=113&version=ALL&language=el 01/04/2016 SWD(2016)113/F1 (01/04/2016) - DG MARE SWD(2016)113/F1 (01/04/2016) - DG MARE (ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Guidance document on the implementation of Chapter II “Professional Organisations” of Regulation (EU) No 1379/2013 establishing a common organisation of the markets in fishery and aquaculture products SWD(2016)111/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=111&version=ALL&language=el 06/04/2016 SWD(2016)111/F1 (06/04/2016) - DG AGRI SWD(2016)111/F1 (06/04/2016) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - 8th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL FUND FOR RURAL DEVELOPMENT (EAFRD) 2014 FINANCIAL YEAR SWD(2016)110/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=110&version=ALL&language=el 19/04/2016 SWD(2016)110/F1 (19/04/2016) - DG CNECT SWD(2016)110/F1 (19/04/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Commission Staff Working Document - Advancing the Internet of Things in Europe accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the Regions - Digitising European Industry - Reaping the full benefits of a Digital Single Market SWD(2016)109/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=109&version=ALL&language=el 19/04/2016 SWD(2016)109/F1 (19/04/2016) - DG CNECT SWD(2016)109/F1 (19/04/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - Summary of the Implementation and Evaluation report accompanying the document: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - EU eGovernment Action Plan 2016 - 2020 Accelerating the digital transformation of government SWD(2016)108/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=108&version=ALL&language=el 19/04/2016 SWD(2016)108/F1 (19/04/2016) - DG CNECT SWD(2016)108/F1 (19/04/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation and Evaluation report accompanying the document: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - EU eGovernment Action Plan 2016 - 2020 Accelerating the digital transformation of government SWD(2016)107/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=107&version=ALL&language=el 19/04/2016 SWD(2016)107/F1 (19/04/2016) - DG CNECT SWD(2016)107/F1 (19/04/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on Quantum Technologies accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europe SWD(2016)106/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=106&version=ALL&language=el 19/04/2016 SWD(2016)106/F1 (19/04/2016) - DG CNECT SWD(2016)106/F1 (19/04/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation of the Action Plan for the European High-Performance Computing strategy accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europe SWD(2016)105/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=105&version=ALL&language=el 30/03/2016 SWD(2016)105/F1 (30/03/2016) - DG FISMA SWD(2016)105/F1 (30/03/2016) - DG FISMA (ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON THE MOVEMENT OF CAPITAL AND THE FREEDOM OF PAYMENTS SWD(2016)102/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=102&version=ALL&language=el 04/04/2016 SWD(2016)102/F1 (04/04/2016) - DG ENER SWD(2016)102/F1 (04/04/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Nuclear Illustrative Programme presented under Article 40 of the Euratom Treaty for the opinion of the European Economic and Social Committee SWD(2016)101/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=101&version=ALL&language=el 05/04/2016 SWD(2016)101/F1 (05/04/2016) - DG JRC SWD(2016)101/F1 (05/04/2016) - DG JRC (Κοινό Κέντρο Ερευνών) - COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying the report on "Operation of the high flux reactor in the period 2012-13" SWD(2016)99/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=99&version=ALL&language=el 31/03/2016 SWD(2016)99/F1 (31/03/2016) - DG SANTE SWD(2016)99/F1 (31/03/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Young-child formulae: background information SWD(2016)98/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=98&version=ALL&language=el 16/03/2016 SWD(2016)98/F1 (16/03/2016) - DG JRC SWD(2016)98/F1 (16/03/2016) - DG JRC (Κοινό Κέντρο Ερευνών) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT EU efforts to strengthen nuclear security SWD(2016)97/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=97&version=ALL&language=el 04/03/2016 SWD(2016)97/F1 (04/03/2016) - DG HOME SWD(2016)97/F1 (04/03/2016) - DG HOME (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) - Commission Staff Working Document on Second Progress Report by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalization roadmap SWD(2016)96/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=96&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)96/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)96/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report United Kingdom 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)95/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=95&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)95/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)95/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Sweden 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)94/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=94&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)94/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)94/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Finland 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)93/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=93&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)93/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)93/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Slovakia 2016 This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)92/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=92&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)92/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)92/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Slovenia 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)91/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=91&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)91/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)91/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Romania 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)90/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=90&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)90/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)90/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Portugal 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)89/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=89&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)89/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)89/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Poland 2016 This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)88/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=88&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)88/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)88/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Austria 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)87/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=87&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)87/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)87/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report The Netherlands 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)86/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=86&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)86/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)86/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Malta 2016 This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)85/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=85&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)85/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)85/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Hungary 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)84/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=84&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)84/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)84/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Luxembourg 2016 This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)83/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=83&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)83/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)83/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Lithuania 2016 This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)82/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=82&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)82/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)82/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Latvia 2016 This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)81/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=81&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)81/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)81/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Italy 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)80/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=80&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)80/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)80/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Croatia 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)79/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=79&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)79/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)79/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report France 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)78/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=78&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)78/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)78/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Spain 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)77/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=77&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)77/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)77/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Ireland 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)76/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=76&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)76/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)76/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Estonia 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)75/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=75&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)75/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)75/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Germany 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)74/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=74&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)74/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)74/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Denmark 2016 This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)73/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=73&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)73/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)73/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Czech Republic 2016 This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)72/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=72&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)72/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)72/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Bulgaria 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)71/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=71&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)71/F1 (26/02/2016) - DG SG SWD(2016)71/F1 (26/02/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Belgium 2016 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances This document is a European Commission staff working document. It does not constitute the official position of the Commission, nor does it prejudge any such position. SWD(2016)70/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=70&version=ALL&language=el 18/03/2016 SWD(2016)70/F1 (18/03/2016) - DG COMP SWD(2016)70/F1 (18/03/2016) - DG COMP (ΓΔ Ανταγωνισμού) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Geo-blocking practices in e-commerce Issues paper presenting initial findings of the e-commerce sector inquiry conducted by the Directorate-General for Competition SWD(2016)68/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=68&version=ALL&language=el 30/03/2016 SWD(2016)68/F1 (30/03/2016) - DG ESTAT SWD(2016)68/F1 (30/03/2016) - DG ESTAT (Eurostat) - Document de travail des services accompagnant le rapport de la Commission évaluant la qualité des données déclarées par les États membres en 2014 concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers SWD(2016)67/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=67&version=ALL&language=el 15/03/2016 SWD(2016)67/F1 (15/03/2016) - DG EEAS SWD(2016)67/F1 (15/03/2016) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT First implementation report on the EU Gulf of Guinea Action Plan 2015-2020 SWD(2016)65/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=65&version=ALL&language=el 17/03/2016 SWD(2016)65/F1 (17/03/2016) - DG GROW SWD(2016)65/F1 (17/03/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT SWD(2016)64/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=64&version=ALL&language=el 17/03/2016 SWD(2016)64/F1 (17/03/2016) - DG GROW SWD(2016)64/F1 (17/03/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT SWD(2016)63/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=63&version=ALL&language=el 17/03/2016 SWD(2016)63/F1 (17/03/2016) - DG COMP SWD(2016)63/F1 (17/03/2016) - DG COMP (ΓΔ Ανταγωνισμού) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the functioning of Commission Regulation (EU) No 267/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the functioning of the European Union to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector SWD(2016)62/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=62&version=ALL&language=el 17/03/2016 SWD(2016)62/F1 (17/03/2016) - DG COMP SWD(2016)62/F1 (17/03/2016) - DG COMP (ΓΔ Ανταγωνισμού) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the functioning of Commission Regulation (EU) No 267/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the functioning of the European Union to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector SWD(2016)61/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=61&version=ALL&language=el 08/03/2016 SWD(2016)61/F1 (08/03/2016) - DG SANTE SWD(2016)61/F1 (08/03/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Genetically modified commodities in the EU SWD(2016)60/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=60&version=ALL&language=el 07/03/2016 SWD(2016)60/F1 (07/03/2016) - DG ECFIN SWD(2016)60/F1 (07/03/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the Ad-hoc Audit of the Pilot Phase of the Europe 2020 Project Bond Initiative Executive Summary SWD(2016)58/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=58&version=ALL&language=el 07/03/2016 SWD(2016)58/F1 (07/03/2016) - DG ECFIN SWD(2016)58/F1 (07/03/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the Ad-hoc Audit of the Pilot Phase of the Europe 2020 Project Bond Initiative SWD(2016)57/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=57&version=ALL&language=el 11/03/2016 SWD(2016)57/F1 (11/03/2016) - DG MARE SWD(2016)57/F1 (11/03/2016) - DG MARE (ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας) - Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the conservation of fishery resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1098/2007 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005 SWD(2016)56/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=56&version=ALL&language=el 11/03/2016 SWD(2016)56/F1 (11/03/2016) - DG MARE SWD(2016)56/F1 (11/03/2016) - DG MARE (ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας) - Commission Staff Working Document Executive Summary of the Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the conservation of fishery resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1098/2007 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005 SWD(2016)55/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=55&version=ALL&language=el 11/03/2016 SWD(2016)55/F1 (11/03/2016) - DG MARE SWD(2016)55/F1 (11/03/2016) - DG MARE (ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας) - Commission Staff Working Document accompanying the document Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on an international agreement to prevent unregulated high seas fisheries in the Central Arctic Ocean SWD(2016)54/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=54&version=ALL&language=el 04/03/2016 SWD(2016)54/F1 (04/03/2016) - DG JUST SWD(2016)54/F1 (04/03/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 2015 Report on equality between women and men in the European Union SWD(2016)53/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=53&version=ALL&language=el 08/03/2016 SWD(2016)53/F1 (08/03/2016) - DG EMPL SWD(2016)53/F1 (08/03/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services SWD(2016)52/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=52&version=ALL&language=el 08/03/2016 SWD(2016)52/F1 (08/03/2016) - DG EMPL SWD(2016)52/F1 (08/03/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services SWD(2016)51/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=51&version=ALL&language=el 08/03/2016 SWD(2016)51/F1 (08/03/2016) - DG EMPL SWD(2016)51/F1 (08/03/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Commission Staff Working Document Key economic, employment and social trends behind a European Pillar of Social Rights Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions .Launching a consultation on a European Pillar of Social Rights SWD(2016)50/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=50&version=ALL&language=el 08/03/2016 SWD(2016)50/F1 (08/03/2016) - DG EMPL SWD(2016)50/F1 (08/03/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Commission Staff Working Document - The EU social acquis - Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions : Launching a consultation on an European Pillar of Social Rights SWD(2016)49/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=49&version=ALL&language=el 10/03/2016 SWD(2016)49/F1 (10/03/2016) - DG SANTE SWD(2016)49/F1 (10/03/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - Commission Staff Working Document on best practices with a view to the prevention of routine tail-docking and the provision of enrichment materials to pigs - Accompanying the document Commission Recommendation on the application of Council Directive 2008/120/EC laying down minimum standards for the protection of pigs as regards measures to reduce the need for tail-docking SWD(2016)48/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=48&version=ALL&language=el 29/02/2016 SWD(2016)48/F1 (29/02/2016) - DG BUDG SWD(2016)48/F1 (29/02/2016) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Member States' Replies to the European Court of Auditors' 2014 Annual Report SWD(2016)47/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=47&version=ALL&language=el 25/02/2016 SWD(2016)47/F1 (25/02/2016) - DG TRADE SWD(2016)47/F1 (25/02/2016) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Report on the implementation of the European Commission Communication on "Trade, Growth and Development" and follow-up to the Council Conclusions on "EU’s approach to trade, growth and development in the next decade" SWD(2016)45/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=45&version=ALL&language=el 04/03/2016 SWD(2016)45/F1 (04/03/2016) - DG ENV SWD(2016)45/F1 (04/03/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Annex SWD(2016)44/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=44&version=ALL&language=el 24/02/2016 SWD(2016)44/F1 (24/02/2016) - DG OLAF SWD(2016)44/F1 (24/02/2016) - DG OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) - Commission Staff Working Document - Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States. SWD(2016)43/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=43&version=ALL&language=el 22/02/2016 SWD(2016)43/F1 (22/02/2016) - DG MOVE SWD(2016)43/F1 (22/02/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT For the Council Shipping Working party IMO – EU Information paper to be submitted to the 96th session of the Maritime Safety Committee of the IMO, London from 11 - 20 May 2016 (MSC 96) concerning information on the EU Operational Guidelines on places of refuge SWD(2016)42/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=42&version=ALL&language=el 22/02/2016 SWD(2016)42/F1 (22/02/2016) - DG MOVE SWD(2016)42/F1 (22/02/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT For the Council Shipping Working party IMO – Union submission to be submitted to the 96th session of the Committee on Maritime Safety (MSC 96) of the IMO in London from 11 – 20 May 2016 concerning comments on proposed amendments to SOLAS Regulations II-1/6 and II-1/8-1 SWD(2016)40/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=40&version=ALL&language=el 22/02/2016 SWD(2016)40/F1 (22/02/2016) - DG MOVE SWD(2016)40/F1 (22/02/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT For the Council Shipping Working party IMO – Union submission to be submitted to the 96th session of the Committee on Maritime Safety (MSC96) of the IMO in London from 11 – 20 May 2016 concerning measures aimed at improving cybersecurity on a ship SWD(2016)38/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=38&version=ALL&language=el 26/02/2016 SWD(2016)38/F1 (26/02/2016) - DG ENV SWD(2016)38/F1 (26/02/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Analysis and evidence in support of the EU Action Plan against wildlife trafficking SWD(2016)37/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=37&version=ALL&language=el 23/02/2016 SWD(2016)37/F1 (23/02/2016) - DG AGRI SWD(2016)37/F1 (23/02/2016) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SWD(2016)36/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=36&version=ALL&language=el 18/02/2016 SWD(2016)36/F1 (18/02/2016) - DG MOVE SWD(2016)36/F1 (18/02/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - Commission Staff Working Document - Executive Summary of the Impact Assessment accompanying the document Directive of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directive 91/672/EEC and Council Directive 96/50/EC SWD(2016)35/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=35&version=ALL&language=el 18/02/2016 SWD(2016)35/F1 (18/02/2016) - DG MOVE SWD(2016)35/F1 (18/02/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - Commission Staff Working Document - Impact Assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directive 91/672/EEC and Council Directive 96/50/EC SWD(2016)34/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=34&version=ALL&language=el 18/02/2016 SWD(2016)34/F1 (18/02/2016) - DG ENV SWD(2016)34/F1 (18/02/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Commission Staff Working document on Evaluation of Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (the EU Timber Regulation) SWD(2016)33/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=33&version=ALL&language=el 18/02/2016 SWD(2016)33/F1 (18/02/2016) - DG ENV SWD(2016)33/F1 (18/02/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Commission Staff Working document - EXECUTIVE SUMMARY to the Evaluation of Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (the EU Timber Regulation) SWD(2016)32/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=32&version=ALL&language=el 09/02/2016 SWD(2016)32/F1 (09/02/2016) - DG ENER SWD(2016)32/F1 (09/02/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT STAKEHOLDER FEEDBACK on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU SWD(2016)31/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=31&version=ALL&language=el 05/02/2016 SWD(2016)31/F1 (05/02/2016) - DG ECFIN SWD(2016)31/F1 (05/02/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - Commission Staff Working Document - Analysis of the 2016 Draft Budgetary Plan of Portugal - accompanying the Commission Opinion on the Draft Budgetary Plan of Portugal SWD(2016)30/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=30&version=ALL&language=el 12/02/2016 SWD(2016)30/F1 (12/02/2016) - DG ECFIN SWD(2016)30/F1 (12/02/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - Commission Staff Working Document - Ex-ante evaluation statement SWD(2016)29/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=29&version=ALL&language=el 03/02/2016 SWD(2016)29/F1 (03/02/2016) - DG MOVE SWD(2016)29/F1 (03/02/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT For the Council Shipping Working party IMO - Union submission concerning comments on document MEPC 69/6/AA on draft amendments to MARPOL Annex VI – Full Textual Amendments for Chapter 4 Fuel Consumption Data Collection Program SWD(2016)28/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=28&version=ALL&language=el 16/02/2016 SWD(2016)28/F1 (16/02/2016) - DG ENER SWD(2016)28/F1 (16/02/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT accompanying the Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements and non-binding instruments between Member States and third countries in the field of energy and repealing Decision No 994/2012/EU SWD(2016)27/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=27&version=ALL&language=el 16/02/2016 SWD(2016)27/F1 (16/02/2016) - DG ENER SWD(2016)27/F1 (16/02/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT accompanying the Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements and non-binding instruments between Member States and third countries in the field of energy and repealing Decision No 994/2012/EU SWD(2016)26/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=26&version=ALL&language=el 16/02/2016 SWD(2016)26/F1 (16/02/2016) - DG ENER SWD(2016)26/F1 (16/02/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT accompanying the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 SWD(2016)25/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=25&version=ALL&language=el 16/02/2016 SWD(2016)25/F1 (16/02/2016) - DG ENER SWD(2016)25/F1 (16/02/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT accompanying the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 SWD(2016)24/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=24&version=ALL&language=el 16/02/2016 SWD(2016)24/F1 (16/02/2016) - DG ENER SWD(2016)24/F1 (16/02/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Review of available information accompanying the "Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Stratégie de l'UE en matière de chauffage et de refroidissement" SWD(2016)23/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=23&version=ALL&language=el 16/02/2016 SWD(2016)23/F1 (16/02/2016) - DG ENER SWD(2016)23/F1 (16/02/2016) - DG ENER (ΓΔ Ενέργειας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on an EU strategy for liquefied natural gas and gas storage SWD(2016)22/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=22&version=ALL&language=el 04/02/2016 SWD(2016)22/F1 (04/02/2016) - DG ECFIN SWD(2016)22/F1 (04/02/2016) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Assessment of the effectiveness of the existing system of European public financing institutions in promoting investment in Europe and its neighbourhood SWD(2016)21/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=21&version=ALL&language=el 26/01/2016 SWD(2016)21/F1 (26/01/2016) - DG TRADE SWD(2016)21/F1 (26/01/2016) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Human Rights and Sustainable Development in the EU-Vietnam Relations with specific regard to the EU-Vietnam Free Trade Agreement SWD(2016)20/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=20&version=ALL&language=el 02/02/2016 SWD(2016)20/F1 (02/02/2016) - DG CNECT SWD(2016)20/F1 (02/02/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Impact Assessment SWD(2016)19/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=19&version=ALL&language=el 02/02/2016 SWD(2016)19/F1 (02/02/2016) - DG CNECT SWD(2016)19/F1 (02/02/2016) - DG CNECT (ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT on the use of the 470-790 MHz frequency band in the Union SWD(2016)18/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=18&version=ALL&language=el 02/02/2016 SWD(2016)18/F1 (02/02/2016) - DG ENV SWD(2016)18/F1 (02/02/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008 SWD(2016)17/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=17&version=ALL&language=el 02/02/2016 SWD(2016)17/F1 (02/02/2016) - DG ENV SWD(2016)17/F1 (02/02/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Commission staff working document Impact Assessment Ratification and Implementation by the EU of the Minamata Convention on Mercury accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of The Council on mercury, and repealing Regulation (EC) No 11 SWD(2016)16/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=16&version=ALL&language=el 27/01/2016 SWD(2016)16/F1 (27/01/2016) - DG SG SWD(2016)16/F1 (27/01/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ROMANIA: Technical Report Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Progress in Romania under the Co-operation and Verification mechanism SWD(2016)15/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=15&version=ALL&language=el 27/01/2016 SWD(2016)15/F1 (27/01/2016) - DG SG SWD(2016)15/F1 (27/01/2016) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT BULGARIA: Technical Report Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification mechanism SWD(2016)14/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=14&version=ALL&language=el 02/02/2016 SWD(2016)14/F1 (02/02/2016) - DG ENV SWD(2016)14/F1 (02/02/2016) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Ratification and Implementation of the Minamata Convention on Mercury SWD(2016)13/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=13&version=ALL&language=el 26/01/2016 SWD(2016)13/F1 (26/01/2016) - DG SANTE SWD(2016)13/F1 (26/01/2016) - DG SANTE (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Inventory of Union and Member State incentives to support research into, and the development and availability of, orphan mecidinal products — state of play 2015 SWD(2016)12/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=12&version=ALL&language=el 25/01/2016 SWD(2016)12/F1 (25/01/2016) - DG MOVE SWD(2016)12/F1 (25/01/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT For the Council Shipping Working party IMO – Union submission to be submitted to the 96th session of the Committee on Maritime Safety (MSC 96) of the IMO in London from 11 – 20 May 2016 concerning a proposal on the application of the Code on Noise Levels on Board of Ships SWD(2016)11/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=11&version=ALL&language=el 25/01/2016 SWD(2016)11/F1 (25/01/2016) - DG MOVE SWD(2016)11/F1 (25/01/2016) - DG MOVE (ΓΔ Κινητικότητας και Mεταφορών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT For the Council Shipping Working party IMO – Union submission to be submitted to the 96th session of the Committee on Maritime Safety (MSC96) of the IMO in London from 11 – 20 May 2016 concerning firefighting measures on ro-ro and ro-pax vessels SWD(2016)10/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=10&version=ALL&language=el 27/01/2016 SWD(2016)10/F1 (27/01/2016) - DG GROW SWD(2016)10/F1 (27/01/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles SWD(2016)9/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=9&version=ALL&language=el 27/01/2016 SWD(2016)9/F1 (27/01/2016) - DG GROW SWD(2016)9/F1 (27/01/2016) - DG GROW (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles SWD(2016)8/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=8&version=ALL&language=el 28/01/2016 SWD(2016)8/F1 (28/01/2016) - DG TRADE SWD(2016)8/F1 (28/01/2016) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Joint Staff Working Document Assessment of the functioning of the GSP+ during the period 2014 - 2015 Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and to the Council Report on the Generalised Scheme of Preferences during the period 2014 - 2015 SWD(2016)7/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=7&version=ALL&language=el 21/01/2016 SWD(2016)7/F1 (21/01/2016) - DG EMPL SWD(2016)7/F1 (21/01/2016) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Employment and Social Developments in Europe 2015 Executive Summary SWD(2016)6/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=6&version=ALL&language=el 28/01/2016 SWD(2016)6/F1 (28/01/2016) - DG TAXUD SWD(2016)6/F1 (28/01/2016) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – Anti Tax Avoidance Package: Next Steps towards delivering effective taxation and greater tax transparency in the EU Proposal for a Council Directive laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation Commission Recommendation on the implementation of measures against tax treaty abuse Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on an External Strategy for Effective Taxation SWD(2016)5/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=5&version=ALL&language=el 20/01/2016 SWD(2016)5/F1 (20/01/2016) - DG JUST SWD(2016)5/F1 (20/01/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Framework Decision 2009/315/JHA, as regards the exchange of information on third country nationals and as regards the European Criminal Records Information System (ECRIS), and replacing Council Decision 2009/316/JHA SWD(2016)4/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=4&version=ALL&language=el 20/01/2016 SWD(2016)4/F1 (20/01/2016) - DG JUST SWD(2016)4/F1 (20/01/2016) - DG JUST (ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Framework Decision 2009/315/JHA, as regards the exchange of information on third country nationals and as regards the European Criminal Records Information System (ECRIS), and replacing Council Decision 2009/316/JHA SWD(2016)3/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=3&version=ALL&language=el 14/01/2016 SWD(2016)3/F1 (14/01/2016) - DG EEAS SWD(2016)3/F1 (14/01/2016) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT EU Conflict Early Warning System: Objectives, Process and Guidance for Implementation SWD(2016)2/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=2&version=ALL&language=el 20/01/2016 SWD(2016)2/F1 (20/01/2016) - DG RTD SWD(2016)2/F1 (20/01/2016) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions On the Response to the High Level Expert Group on the Ex-Post Evaluation of the Seventh Framework Programme SWD(2016)1/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=1&version=ALL&language=el 20/01/2016 SWD(2016)1/F1 (20/01/2016) - DG RTD SWD(2016)1/F1 (20/01/2016) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the Response to the Report of the High Level Expert Group on the Ex-Post Evaluation of the Seventh Framework Programme