Европейска комисия - Регистър на документи на Комисията Европейска комисия - Регистър на документи на Комисията https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2019-06-19 2019-06-19 bg COM(2019)543/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=543&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)543/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)543/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2009/417/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Испания COM(2019)543/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=543&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)543/1 (03/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)543/1 (03/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Recommendation for a Council Decision - Recommendation prepared in accordance with Article 126(12) of the Treaty on the Functioning of the European COM(2019)542/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=542&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)542/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)542/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад на Комисията до Съвета в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97 относно мисия за засилено наблюдение в Унгария от 20 март 2019 г. COM(2019)542/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=542&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)542/1 (03/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)542/1 (03/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Report from the Commission to the Council - Report prepared in accordance with Article 11(2) of Regulation (EC) No 1466/97 COM(2019)541/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=541&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)541/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)541/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад на Комисията до Съвета съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97 относно мисията за засилено наблюдение в Румъния от 14—15 март 2019 година COM(2019)541/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=541&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)541/1 (03/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)541/1 (03/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Report from the Commission to the Council - Report prepared in accordance with Article 11(2) of Regulation (EC) No 1466/97 COM(2019)540/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=540&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)540/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)540/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА Актуализиран доклад за засилено наблюдение – Гърция, юни 2019 г. COM(2019)540/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=540&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)540/1 (03/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)540/1 (03/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Communication from the Commission - Enhanced Surveillance COM(2019)539/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=539&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)539/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)539/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА с което се констатира, че Унгария не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 4 декември 2018 г. COM(2019)539/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=539&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)539/1 (03/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)539/1 (03/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Recommendation for a Council Decision pursuant to Article 10(2) of Regulation (EC) No 1466/97 COM(2019)538/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=538&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)538/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)538/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА с което се констатира, че Румъния не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 4 декември 2018 г. COM(2019)538/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=538&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)538/1 (03/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)538/1 (03/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Recommendation for a Council Decision pursuant to Article 10(2) of Regulation (EC) No 1466/97 COM(2019)534/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=534&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)534/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)534/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА с оглед на отстраняването на наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Унгария COM(2019)534/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=534&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)534/1 (03/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)534/1 (03/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Recommendation for a Council Recommendation pursuant to Article 10(2) of Regulation (EC) No 1466/97 COM(2019)533/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=533&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)533/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)533/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА с цел да се отстрани наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Румъния COM(2019)533/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=533&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)533/1 (03/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)533/1 (03/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Recommendation for a Council Recommendation pursuant to Article 10(2) of Regulation (EC) No 1466/97 COM(2019)532/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=532&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)532/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)532/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - REPORT FROM THE COMMISSION Italy Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union COM(2019)532/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=532&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)532/1 (03/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)532/1 (03/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Report from the Commission - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union COM(2019)531/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=531&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)531/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)531/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - REPORT FROM THE COMMISSION Belgium Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union COM(2019)531/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=531&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)531/1 (03/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)531/1 (03/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Report from the Commission - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union COM(2019)530/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=530&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)530/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)530/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - REPORT FROM THE COMMISSION Cyprus Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union COM(2019)530/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=530&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)530/1 (03/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)530/1 (03/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Report from the Commission - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union COM(2019)529/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=529&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)529/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)529/F1 (05/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - REPORT FROM THE COMMISSION France Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union COM(2019)529/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=529&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)529/1 (03/06/2019) - DG ECFIN COM(2019)529/1 (03/06/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Report from the Commission - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union COM(2019)528/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=528&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)528/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)528/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Обединеното кралство за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Обединеното кралство за 2018—2019 г. COM(2019)528/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=528&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)528/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)528/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme du Royaume-Uni pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence du Royaume-Uni pour 2018-2019 COM(2019)527/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=527&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)527/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)527/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Швеция за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Швеция за 2019 г. COM(2019)527/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=527&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)527/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)527/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Suède pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence de la Suède pour 2019 COM(2019)526/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=526&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)526/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)526/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Финландия за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Финландия за 2019 г. COM(2019)526/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=526&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)526/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)526/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Finlande pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de la Finlande pour 2019 COM(2019)525/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=525&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)525/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)525/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Словакия за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Словакия за 2019 г. COM(2019)525/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=525&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)525/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)525/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Slovaquie pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de la Slovaquie pour 2019 COM(2019)524/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=524&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)524/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)524/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Словения за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Словения за 2019 г. COM(2019)524/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=524&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)524/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)524/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Slovénie pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de la Slovénie pour 2019 COM(2019)523/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=523&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)523/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)523/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Румъния за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Румъния за 2019 г. COM(2019)523/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=523&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)523/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)523/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Roumanie pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence de la Roumanie pour 2019 COM(2019)522/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=522&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)522/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)522/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Португалия за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Португалия за 2019 г. COM(2019)522/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=522&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)522/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)522/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme du Portugal pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité du Portugal pour 2019 COM(2019)521/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=521&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)521/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)521/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Полша за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Полша за 2019 г. COM(2019)521/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=521&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)521/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)521/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Pologne pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence de la Pologne pour 2019 COM(2019)520/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=520&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)520/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)520/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Австрия за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Австрия за 2019 г. COM(2019)520/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=520&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)520/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)520/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de l’Autriche pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de l’Autriche pour 2019 COM(2019)519/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=519&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)519/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)519/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Нидерландия за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Нидерландия за 2019 г. COM(2019)519/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=519&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)519/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)519/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme des Pays-Bas pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité des Pays-Bas pour 2019 COM(2019)518/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=518&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)518/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)518/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Малта за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Малта за 2019 г. COM(2019)518/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=518&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)518/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)518/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de Malte pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de Malte pour 2019 COM(2019)517/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=517&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)517/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)517/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Унгария за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Унгария за 2019 г. COM(2019)517/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=517&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)517/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)517/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Hongrie pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence de la Hongrie pour 2019 COM(2019)516/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=516&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)516/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)516/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Люксембург за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Люксембург за 2019 г. COM(2019)516/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=516&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)516/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)516/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme du Luxembourg pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité du Luxembourg pour 2019 COM(2019)515/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=515&version=ALL&language=bg 13/06/2019 COM(2019)515/F2 (13/06/2019) - DG SG COM(2019)515/F2 (13/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2019 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2019 COM(2019)515/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=515&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)515/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)515/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Литва за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Литва за 2019 г. COM(2019)515/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=515&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)515/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)515/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Lituanie pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de la Lituanie pour 2019 COM(2019)514/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=514&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)514/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)514/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Латвия за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Латвия за 2019 г. COM(2019)514/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=514&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)514/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)514/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Lettonie pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de la Lettonie pour 2019 COM(2019)513/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=513&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)513/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)513/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Кипър за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Кипър за 2019 г. COM(2019)513/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=513&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)513/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)513/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de Chypre pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de Chypre pour 2019 COM(2019)512/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=512&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)512/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)512/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Италия за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Италия за 2019 г. COM(2019)512/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=512&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)512/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)512/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de l’Italie pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de l’Italie pour 2019 COM(2019)511/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=511&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)511/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)511/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Хърватия за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Хърватия за 2019 г. COM(2019)511/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=511&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)511/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)511/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Croatie pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence de la Croatie pour 2019 COM(2019)510/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=510&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)510/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)510/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Франция за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета по програмата за стабилност на Франция за 2019 г. COM(2019)510/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=510&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)510/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)510/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de la France pour 2019 COM(2019)509/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=509&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)509/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)509/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Испания за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Испания за 2019 г. COM(2019)509/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=509&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)509/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)509/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de l’Espagne pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de l’Espagne pour 2019 COM(2019)508/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=508&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)508/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)508/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Гърция за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Гърция за 2019 г. COM(2019)508/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=508&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)508/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)508/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Grèce pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de la Grèce pour 2019 COM(2019)507/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=507&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)507/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)507/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Ирландия за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Ирландия за 2019 г. COM(2019)507/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=507&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)507/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)507/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de l’Irlande pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de l’Irlande pour 2019 COM(2019)506/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=506&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)506/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)506/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Естония за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Естония за 2019 г. COM(2019)506/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=506&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)506/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)506/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de l’Estonie pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de l’Estonie pour 2019 COM(2019)505/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=505&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)505/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)505/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Германия за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Германия за 2019 г. COM(2019)505/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=505&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)505/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)505/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de l’Allemagne pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de l’Allemagne pour 2019 COM(2019)504/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=504&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)504/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)504/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Дания за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Дания за 2019 г. COM(2019)504/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=504&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)504/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)504/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme du Danemark pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence du Danemark pour 2019 COM(2019)503/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=503&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)503/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)503/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Чешката република за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на Чешката република за 2019 г. COM(2019)503/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=503&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)503/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)503/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la République tchèque pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence de la République tchèque pour 2019 COM(2019)502/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=502&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)502/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)502/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на България за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2019 г. COM(2019)502/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=502&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)502/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)502/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Bulgarie pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de convergence de la Bulgarie pour 2019 COM(2019)501/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=501&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)501/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)501/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Белгия за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Белгия за 2019 г. COM(2019)501/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=501&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)501/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)501/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Belgique pour 2019 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité de la Belgique pour 2019 COM(2019)500/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=500&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)500/F1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)500/F1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Европейски семестър 2019: специфични за всяка държава препоръки COM(2019)500/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=500&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)500/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)500/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement Semestre européen 2019: Recommandations par pays COM(2019)402/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=402&version=ALL&language=bg 12/06/2019 COM(2019)402/F1 (12/06/2019) - DG HOME COM(2019)402/F1 (12/06/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)402/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=402&version=ALL&language=bg 04/06/2019 COM(2019)402/1 (04/06/2019) - DG HOME COM(2019)402/1 (04/06/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)320/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=320&version=ALL&language=bg 15/05/2019 COM(2019)320/F1 (15/05/2019) - DG BUDG COM(2019)320/F1 (15/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 2 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. Увеличение на средствата за основните програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ COM(2019)320/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=320&version=ALL&language=bg 13/05/2019 COM(2019)320/1 (13/05/2019) - DG BUDG COM(2019)320/1 (13/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+ COM(2019)310/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=310&version=ALL&language=bg 15/05/2019 COM(2019)310/F1 (15/05/2019) - DG BUDG COM(2019)310/F1 (15/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Tехническа корекция на финансовата рамка за 2020 г. в съответствие с промените в БНД (ЕСС 2010) (член 6 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020) COM(2019)310/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=310&version=ALL&language=bg 07/05/2019 COM(2019)310/2 (07/05/2019) - DG BUDG COM(2019)310/2 (07/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020) COM(2019)310/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=310&version=ALL&language=bg 06/05/2019 COM(2019)310/1 (06/05/2019) - DG BUDG COM(2019)310/1 (06/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020) COM(2019)300/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=300&version=ALL&language=bg 15/04/2019 COM(2019)300/F1 (15/04/2019) - DG BUDG COM(2019)300/F1 (15/04/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 1 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. ЗА ВПИСВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ 2018 ФИНАНСОВА ГОДИНА COM(2019)300/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=300&version=ALL&language=bg 12/04/2019 COM(2019)300/1 (12/04/2019) - DG BUDG COM(2019)300/1 (12/04/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018 COM(2019)299/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=299&version=ALL&language=bg 19/06/2019 COM(2019)299/1 (19/06/2019) - DG SG COM(2019)299/1 (19/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne Rapport annuel 2018 sur la gestion et la performance du budget de l'UE COM(2019)295/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=295&version=ALL&language=bg 13/06/2019 COM(2019)295/F1 (13/06/2019) - DG SG COM(2019)295/F1 (13/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Пътна карта за постигане на споразумение по дългосрочния бюджет на Съюза за периода 2021—2027 г. Принос на Европейската комисия за заседанието на Европейския съвет на 20—21 юни 2019 г. COM(2019)295/4 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=295&version=ALL&language=bg 13/06/2019 COM(2019)295/4 (13/06/2019) - DG SG COM(2019)295/4 (13/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Roadmap to an agreement on the Union’s long-term budget for 2021 - 2027 The European Commission’s contribution to the European Council meeting on 20-21 June 2019 COM(2019)295/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=295&version=ALL&language=bg 12/06/2019 COM(2019)295/3 (12/06/2019) - DG SG COM(2019)295/3 (12/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Roadmap to an agreement on the Union’s long-term budget for 2021 - 2027 The European Commission’s contribution to the European Council meeting on 20-21 June 2019 COM(2019)295/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=295&version=ALL&language=bg 11/06/2019 COM(2019)295/2 (11/06/2019) - DG SG COM(2019)295/2 (11/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Roadmap to an agreement on the Union’s long-term budget for 2021 - 2027 The European Commission’s contribution to the European Council meeting on 20-21 June 2019 COM(2019)295/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=295&version=ALL&language=bg 11/06/2019 COM(2019)295/1 (11/06/2019) - DG SG COM(2019)295/1 (11/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Roadmap to an agreement on the Union’s long-term budget for 2021 - 2027 The European Commission’s contribution to the European Council meeting on 20-21 June 2019 COM(2019)289/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=289&version=ALL&language=bg 17/06/2019 COM(2019)289/1 (17/06/2019) - DG ECHO COM(2019)289/1 (17/06/2019) - DG ECHO (ГД Хуманитарна помощ и гражданска защита) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Report on the Implementation of the EU Aid Volunteers Initiative in 2018 COM(2019)288/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=288&version=ALL&language=bg 18/06/2019 COM(2019)288/1 (18/06/2019) - DG HOME COM(2019)288/1 (18/06/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)286/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=286&version=ALL&language=bg 17/06/2019 COM(2019)286/1 (17/06/2019) - DG AGRI COM(2019)286/1 (17/06/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Sugar Council with respect to the extension of the International Sugar Agreement, 1992 COM(2019)285/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=285&version=ALL&language=bg 14/06/2019 COM(2019)285/2 (14/06/2019) - DG ENER COM(2019)285/2 (14/06/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS United in delivering the Energy Union and Climate Action - Setting the foundations for a successful clean energy transition COM(2019)285/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=285&version=ALL&language=bg 13/06/2019 COM(2019)285/1 (13/06/2019) - DG ENER COM(2019)285/1 (13/06/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS United in delivering the Energy Union and Climate Action - Setting the foundations for a successful clean energy transition COM(2019)283/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=283&version=ALL&language=bg 14/06/2019 COM(2019)283/1 (14/06/2019) - DG TAXUD COM(2019)283/1 (14/06/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Czechia to apply the generalised reverse charge mechanism derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC COM(2019)282/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=282&version=ALL&language=bg 19/06/2019 COM(2019)282/F1 (19/06/2019) - DG JUST COM(2019)282/F1 (19/06/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на глава IV от Регламент (ЕС) 2015/847 относно информацията, придружаваща преводите на средства COM(2019)282/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=282&version=ALL&language=bg 12/06/2019 COM(2019)282/1 (12/06/2019) - DG JUST COM(2019)282/1 (12/06/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Chapter IV of Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds COM(2019)281/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=281&version=ALL&language=bg 18/06/2019 COM(2019)281/F1 (18/06/2019) - DG MARE COM(2019)281/F1 (18/06/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство с Република Сейшели и на съответен протокол COM(2019)281/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=281&version=ALL&language=bg 11/06/2019 COM(2019)281/1 (11/06/2019) - DG MARE COM(2019)281/1 (11/06/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement and a protocol with the Republic of Seychelles COM(2019)280/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=280&version=ALL&language=bg 18/06/2019 COM(2019)280/F1 (18/06/2019) - DG MARE COM(2019)280/F1 (18/06/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на протокол към Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство с Република Сенегал COM(2019)280/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=280&version=ALL&language=bg 11/06/2019 COM(2019)280/1 (11/06/2019) - DG MARE COM(2019)280/1 (11/06/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Republic of Senegal COM(2019)279/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=279&version=ALL&language=bg 19/06/2019 COM(2019)279/F2 (19/06/2019) - DG SG COM(2019)279/F2 (19/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL BANCO CENTRAL EUROPEO La profundización de la Unión Económica y Monetaria Europea: balance una vez transcurridos cuatro años desde el Informe de los cinco presidentes Contribución de la Comisión Europea a la Cumbre del Euro de 21 de junio de 2019 COM(2019)279/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=279&version=ALL&language=bg 13/06/2019 COM(2019)279/F1 (13/06/2019) - DG SG COM(2019)279/F1 (13/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА Задълбочаване на икономическия и паричен съюз в Европа: равносметка на постигнатото четири години след доклада на петимата председатели Принос на Европейската Комисия за срещата на върха на държавите от еврозоната на 21 юни 2019 г. COM(2019)279/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=279&version=ALL&language=bg 12/06/2019 COM(2019)279/3 (12/06/2019) - DG SG COM(2019)279/3 (12/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Deepening Europe’s Economic and Monetary Union: Taking stock four years after the Five Presidents’ Report European Commission's contribution to the Euro Summit on 21 June 2019 COM(2019)279/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=279&version=ALL&language=bg 11/06/2019 COM(2019)279/2 (11/06/2019) - DG SG COM(2019)279/2 (11/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Deepening Europe’s Economic and Monetary Union: Taking stock four years after the Five Presidents’ Report European Commission's contribution to the Euro Summit on 21 June 2019 COM(2019)279/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=279&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)279/1 (06/06/2019) - DG SG COM(2019)279/1 (06/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Deepening Europe’s Economic and Monetary Union: Taking stock four years after the Five Presidents’ Report European Commission's contribution to the Euro Summit on 21 June 2019 COM(2019)278/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=278&version=ALL&language=bg 13/06/2019 COM(2019)278/F1 (13/06/2019) - DG FISMA COM(2019)278/F1 (13/06/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз COM(2019)278/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=278&version=ALL&language=bg 07/06/2019 COM(2019)278/2 (07/06/2019) - DG FISMA COM(2019)278/2 (07/06/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Fourth Progress Report on the reduction of non-performing loans and further risk reduction in the Banking Union COM(2019)278/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=278&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)278/1 (06/06/2019) - DG FISMA COM(2019)278/1 (06/06/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Fourth Progress Report on the reduction of non-performing loans and further risk reduction in the Banking Union COM(2019)277/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=277&version=ALL&language=bg 17/06/2019 COM(2019)277/F1 (17/06/2019) - DG TAXUD COM(2019)277/F1 (17/06/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА по член 395 от Директива 2006/112/EО на Съвета COM(2019)277/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=277&version=ALL&language=bg 07/06/2019 COM(2019)277/1 (07/06/2019) - DG TAXUD COM(2019)277/1 (07/06/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL in accordance with Article 395 of Council Directive 2006/112/EC COM(2019)276/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=276&version=ALL&language=bg 13/06/2019 COM(2019)276/F1 (13/06/2019) - DG SG COM(2019)276/F1 (13/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Актуално състояние на подготовката на извънредните мерки във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз COM(2019)276/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=276&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)276/1 (05/06/2019) - DG SG COM(2019)276/1 (05/06/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement – État des lieux de la préparation des mesures d’urgence en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne COM(2019)275/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=275&version=ALL&language=bg 14/06/2019 COM(2019)275/F1 (14/06/2019) - DG TAXUD COM(2019)275/F1 (14/06/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Португалия да въведе специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2019)275/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=275&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)275/1 (06/06/2019) - DG TAXUD COM(2019)275/1 (06/06/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Portugal to introduce a special measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax COM(2019)274/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=274&version=ALL&language=bg 07/06/2019 COM(2019)274/F1 (07/06/2019) - DG MARE COM(2019)274/F1 (07/06/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно актуалното състояние на общата политика в областта на рибарството и консултацията относно възможностите за риболов за 2020 г. COM(2019)274/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=274&version=ALL&language=bg 04/06/2019 COM(2019)274/1 (04/06/2019) - DG MARE COM(2019)274/1 (04/06/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities for 2020 COM(2019)273/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=273&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)273/F1 (06/06/2019) - DG HOME COM(2019)273/F1 (06/06/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на 83-ото пленарно заседание на Групата държави срещу корупцията (GRECO) по отношение на участието на Европейския съюз като наблюдател в GRECO COM(2019)273/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=273&version=ALL&language=bg 04/06/2019 COM(2019)273/1 (04/06/2019) - DG HOME COM(2019)273/1 (04/06/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the 83rd Plenary Meeting of the Group of States against Corruption (GRECO) as regards the participation of the European Union as observer in GRECO COM(2019)272/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=272&version=ALL&language=bg 12/06/2019 COM(2019)272/F1 (12/06/2019) - DG TRADE COM(2019)272/F1 (12/06/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговията, създаден със Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на изменението на допълнения 2-В-2 и 2-В-3 от приложение 2-В към споразумението COM(2019)272/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=272&version=ALL&language=bg 04/06/2019 COM(2019)272/1 (04/06/2019) - DG TRADE COM(2019)272/1 (04/06/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Committee established by the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, as regards the amendment of Appendices 2-C-2 and 2-C-3 of Annex 2-C of the Agreement COM(2019)271/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=271&version=ALL&language=bg 17/06/2019 COM(2019)271/F1 (17/06/2019) - DG TRADE COM(2019)271/F1 (17/06/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно пречките пред търговията и инвестициите 1 януари 2018 г. — 31 декември 2018 г. COM(2019)271/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=271&version=ALL&language=bg 12/06/2019 COM(2019)271/2 (12/06/2019) - DG TRADE COM(2019)271/2 (12/06/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Trade and Investment Barriers 1 January 2018 - 31 December 2018 COM(2019)271/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=271&version=ALL&language=bg 04/06/2019 COM(2019)271/1 (04/06/2019) - DG TRADE COM(2019)271/1 (04/06/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Trade and Investment Barriers 1 January 2018 - 31 December 2018 COM(2019)270/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=270&version=ALL&language=bg 14/06/2019 COM(2019)270/1 (14/06/2019) - DG JUST COM(2019)270/1 (14/06/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the provisions of Directive (EU) 2015/2302 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on package travel and linked travel arrangements applying to online bookings made at different points of sale COM(2019)269/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=269&version=ALL&language=bg 11/06/2019 COM(2019)269/F1 (11/06/2019) - DG EEAS COM(2019)269/F1 (11/06/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП COM(2019)269/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=269&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)269/1 (03/06/2019) - DG EEAS COM(2019)269/1 (03/06/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement COM(2019)268/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=268&version=ALL&language=bg 12/06/2019 COM(2019)268/F1 (12/06/2019) - DG TRADE COM(2019)268/F1 (12/06/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна COM(2019)268/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=268&version=ALL&language=bg 04/06/2019 COM(2019)268/1 (04/06/2019) - DG TRADE COM(2019)268/1 (04/06/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part COM(2019)267/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=267&version=ALL&language=bg 12/06/2019 COM(2019)267/F1 (12/06/2019) - DG TRADE COM(2019)267/F1 (12/06/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна COM(2019)267/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=267&version=ALL&language=bg 04/06/2019 COM(2019)267/1 (04/06/2019) - DG TRADE COM(2019)267/1 (04/06/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part COM(2019)266/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=266&version=ALL&language=bg 11/06/2019 COM(2019)266/F1 (11/06/2019) - DG EAC COM(2019)266/F1 (11/06/2019) - DG EAC (ГД Образование и култура) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Последваща оценка на европейските столици на културата за 2017 г. (Пафос и Орхус) COM(2019)266/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=266&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)266/1 (03/06/2019) - DG EAC COM(2019)266/1 (03/06/2019) - DG EAC (ГД Образование и култура) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Ex Post evaluation of the 2017 European Capitals of Culture (Pafos and Aarhus) COM(2019)265/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=265&version=ALL&language=bg 07/06/2019 COM(2019)265/F1 (07/06/2019) - DG EEAS COM(2019)265/F1 (07/06/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (Бюджетен ред 12 02 01 — Финансови услуги) COM(2019)265/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=265&version=ALL&language=bg 29/05/2019 COM(2019)265/1 (29/05/2019) - DG EEAS COM(2019)265/1 (29/05/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget line 12.02.01 - Financial services) COM(2019)263/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=263&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)263/F1 (03/06/2019) - DG BUDG COM(2019)263/F1 (03/06/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Replies of the Commission to the Special Report of the European Court of Auditors "Wind and solar power for electricity generation: significant action needed if EU targets to be met" COM(2019)262/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=262&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)262/F1 (03/06/2019) - DG TAXUD COM(2019)262/F1 (03/06/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на Световната митническа организация във връзка с негова препоръка съгласно член 16 за изменение на Хармонизираната система COM(2019)262/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=262&version=ALL&language=bg 27/05/2019 COM(2019)262/1 (27/05/2019) - DG TAXUD COM(2019)262/1 (27/05/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Customs Organization Council in relation to a WCO Article 16 Recommendation amending the Harmonised System COM(2019)261/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=261&version=ALL&language=bg 29/05/2019 COM(2019)261/F1 (29/05/2019) - DG NEAR COM(2019)261/F1 (29/05/2019) - DG NEAR (ГД Политика за съседство и преговори за разширяване) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Становище на Комисията относно кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в Европейския съюз COM(2019)261/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=261&version=ALL&language=bg 29/05/2019 COM(2019)261/1 (29/05/2019) - DG NEAR COM(2019)261/1 (29/05/2019) - DG NEAR (ГД Политика за съседство и преговори за разширяване) - Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil Avis de la Commission sur la demande d'adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'Union européenne COM(2019)260/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=260&version=ALL&language=bg 29/05/2019 COM(2019)260/F1 (29/05/2019) - DG NEAR COM(2019)260/F1 (29/05/2019) - DG NEAR (ГД Политика за съседство и преговори за разширяване) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Съобщение от 2019 г. относно политиката на ЕС за разширяване COM(2019)260/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=260&version=ALL&language=bg 29/05/2019 COM(2019)260/1 (29/05/2019) - DG NEAR COM(2019)260/1 (29/05/2019) - DG NEAR (ГД Политика за съседство и преговори за разширяване) - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Communication de 2019 sur la politique d'élargissement de l'UE COM(2019)259/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=259&version=ALL&language=bg 07/06/2019 COM(2019)259/F1 (07/06/2019) - DG EMPL COM(2019)259/F1 (07/06/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Обобщение на годишните доклади за изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 2017 г. COM(2019)259/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=259&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)259/3 (05/06/2019) - DG EMPL COM(2019)259/3 (05/06/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2017 COM(2019)259/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=259&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)259/2 (05/06/2019) - DG EMPL COM(2019)259/2 (05/06/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2017 COM(2019)259/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=259&version=ALL&language=bg 29/05/2019 COM(2019)259/1 (29/05/2019) - DG EMPL COM(2019)259/1 (29/05/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2017 COM(2019)258/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=258&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)258/F1 (05/06/2019) - DG DEVCO COM(2019)258/F1 (05/06/2019) - DG DEVCO (ГД Международно сътрудничество и развитие) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Финансова информация за Европейския фонд за развитие Европейски фонд за развитие (ЕФР): прогнози за поетите задължения, за плащанията и за финансовото състояние COM(2019)258/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=258&version=ALL&language=bg 27/05/2019 COM(2019)258/1 (27/05/2019) - DG DEVCO COM(2019)258/1 (27/05/2019) - DG DEVCO (ГД Международно сътрудничество и развитие) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Financial information on the European Development Fund European Development Fund (EDF): forecasts of commitments, payments and contributions COM(2019)257/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=257&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)257/F1 (05/06/2019) - DG JUST COM(2019)257/F1 (05/06/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Годишен доклад за 2018 г. за прилагането на Хартата на основните права на ЕС COM(2019)257/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=257&version=ALL&language=bg 27/05/2019 COM(2019)257/1 (27/05/2019) - DG JUST COM(2019)257/1 (27/05/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2018 Annual Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights COM(2019)256/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=256&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)256/F1 (05/06/2019) - DG MOVE COM(2019)256/F1 (05/06/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението във връзка с ограниченията във времето по договори за предоставяне на въздухоплавателни средства с екипаж между Съединените американски щати, Европейския съюз, Исландия и Кралство Норвегия COM(2019)256/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=256&version=ALL&language=bg 27/05/2019 COM(2019)256/1 (27/05/2019) - DG MOVE COM(2019)256/1 (27/05/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of the Agreement with Respect to Time Limitations on Arrangements for the Provision of Aircraft with Crew between the United States of America, the European Union, Iceland, and the Kingdom of Norway COM(2019)255/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=255&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)255/F1 (05/06/2019) - DG GROW COM(2019)255/F1 (05/06/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз трябва да заеме в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 и 145 на ООН, по отношение на глобални технически правила (ГТП) № 15 и 19, по отношение на предложението за изменение на Обща резолюция M.R.2, по отношение на предложението за едно ново правило на ООН, както и по отношение на предложенията за (изменения на) разрешенията за разработване на ГТП COM(2019)255/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=255&version=ALL&language=bg 27/05/2019 COM(2019)255/1 (27/05/2019) - DG GROW COM(2019)255/1 (27/05/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 and 145, as regards the proposals for modifications to Global Technical Regulations (GTRs) Nos. 15 and 19, as regards the proposal for an amendment to Mutual Resolution M.R.2, as regards the proposal for one new UN Regulation, and as regards the proposals for (amendments to) the authorisations to develop GTRs COM(2019)254/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=254&version=ALL&language=bg 17/06/2019 COM(2019)254/F2 (17/06/2019) - DG MOVE COM(2019)254/F2 (17/06/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Annex to the Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, and on the provisional application of an Agreement with Respect to Time Limitations on Arrangements for the Provision of Aircraft with Crew between the United States of America, the European Union, Iceland, and the Kingdom of Norway COM(2019)254/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=254&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)254/F1 (05/06/2019) - DG MOVE COM(2019)254/F1 (05/06/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението във връзка с ограниченията във времето по договори за предоставяне на въздухоплавателни средства с екипаж между Съединените американски щати, Европейския съюз, Исландия и Кралство Норвегия COM(2019)254/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=254&version=ALL&language=bg 27/05/2019 COM(2019)254/1 (27/05/2019) - DG MOVE COM(2019)254/1 (27/05/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement with Respect to Time Limitations on Arrangements for the Provision of Aircraft with Crew between the United States of America, the European Union, Iceland, and the Kingdom of Norway COM(2019)253/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=253&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)253/F1 (05/06/2019) - DG DEVCO COM(2019)253/F1 (05/06/2019) - DG DEVCO (ГД Международно сътрудничество и развитие) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително втората част от вноската за 2019 г. COM(2019)253/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=253&version=ALL&language=bg 27/05/2019 COM(2019)253/1 (27/05/2019) - DG DEVCO COM(2019)253/1 (27/05/2019) - DG DEVCO (ГД Международно сътрудничество и развитие) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the second instalment for 2019 COM(2019)252/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=252&version=ALL&language=bg 12/06/2019 COM(2019)252/F1 (12/06/2019) - DG BUDG COM(2019)252/F1 (12/06/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the EU Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union for 2020 COM(2019)252/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=252&version=ALL&language=bg 27/05/2019 COM(2019)252/1 (27/05/2019) - DG BUDG COM(2019)252/1 (27/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the EU Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union for 2020 COM(2019)251/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=251&version=ALL&language=bg 12/06/2019 COM(2019)251/F1 (12/06/2019) - DG BUDG COM(2019)251/F1 (12/06/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats COM(2019)251/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=251&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)251/2 (03/06/2019) - DG BUDG COM(2019)251/2 (03/06/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats COM(2019)251/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=251&version=ALL&language=bg 27/05/2019 COM(2019)251/1 (27/05/2019) - DG BUDG COM(2019)251/1 (27/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats COM(2019)250/F3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=250&version=ALL&language=bg 13/06/2019 COM(2019)250/F3 (13/06/2019) - DG CNECT COM(2019)250/F3 (13/06/2019) - DG CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Насоки във връзка с Регламента относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз COM(2019)250/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=250&version=ALL&language=bg 06/06/2019 COM(2019)250/F2 (06/06/2019) - DG CNECT COM(2019)250/F2 (06/06/2019) - DG CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Linee guida sul regolamento relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea COM(2019)250/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=250&version=ALL&language=bg 29/05/2019 COM(2019)250/F1 (29/05/2019) - DG CNECT COM(2019)250/F1 (29/05/2019) - DG CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Насоки във връзка с Регламента относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз COM(2019)250/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=250&version=ALL&language=bg 22/05/2019 COM(2019)250/1 (22/05/2019) - DG CNECT COM(2019)250/1 (22/05/2019) - DG CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Guidance on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union COM(2019)249/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=249&version=ALL&language=bg 04/06/2019 COM(2019)249/F1 (04/06/2019) - DG ENV COM(2019)249/F1 (04/06/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Годишен обобщен доклад за 2017 г. относно прилагането на схемата на разрешителни FLEGT, предвидена в Регламент (ЕО) № 2173/2005 от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност COM(2019)249/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=249&version=ALL&language=bg 24/05/2019 COM(2019)249/1 (24/05/2019) - DG ENV COM(2019)249/1 (24/05/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - REPORT FROM THE COMMISSION Annual Synthesis Report for the year 2017 on the implementation of the FLEGT licensing scheme provided for in Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community COM(2019)248/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=248&version=ALL&language=bg 04/06/2019 COM(2019)248/F1 (04/06/2019) - DG MARE COM(2019)248/F1 (04/06/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство и съответен протокол с Ислямска република Мавритания COM(2019)248/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=248&version=ALL&language=bg 24/05/2019 COM(2019)248/1 (24/05/2019) - DG MARE COM(2019)248/1 (24/05/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement and protocol with the Islamic Republic of Mauritania COM(2019)247/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=247&version=ALL&language=bg 28/05/2019 COM(2019)247/F1 (28/05/2019) - DG AGRI COM(2019)247/F1 (28/05/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC) in connection with trade standards COM(2019)247/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=247&version=ALL&language=bg 21/05/2019 COM(2019)247/1 (21/05/2019) - DG AGRI COM(2019)247/1 (21/05/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC) in connection with trade standards COM(2019)246/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=246&version=ALL&language=bg 04/06/2019 COM(2019)246/F1 (04/06/2019) - DG AGRI COM(2019)246/F1 (04/06/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната организация по лозата и виното (OIV) COM(2019)246/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=246&version=ALL&language=bg 24/05/2019 COM(2019)246/1 (24/05/2019) - DG AGRI COM(2019)246/1 (24/05/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Organisation for Vine and Wine (OIV) COM(2019)245/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=245&version=ALL&language=bg 29/05/2019 COM(2019)245/F1 (29/05/2019) - DG EEAS COM(2019)245/F1 (29/05/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 02 04 77 03 — Подготвително действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната) COM(2019)245/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=245&version=ALL&language=bg 22/05/2019 COM(2019)245/1 (22/05/2019) - DG EEAS COM(2019)245/1 (22/05/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget line 02 04 77 03 - Preparatory action for defence research) COM(2019)244/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=244&version=ALL&language=bg 28/05/2019 COM(2019)244/F1 (28/05/2019) - DG ECFIN COM(2019)244/F1 (28/05/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕЗ 2018 Г. COM(2019)244/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=244&version=ALL&language=bg 21/05/2019 COM(2019)244/1 (21/05/2019) - DG ECFIN COM(2019)244/1 (21/05/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS ON THE MANAGEMENT OF THE GUARANTEE FUND OF THE EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS IN 2018 COM(2019)243/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=243&version=ALL&language=bg 24/05/2019 COM(2019)243/F1 (24/05/2019) - DG MARE COM(2019)243/F1 (24/05/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/124 по отношение на определени възможности за риболов COM(2019)243/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=243&version=ALL&language=bg 17/05/2019 COM(2019)243/1 (17/05/2019) - DG MARE COM(2019)243/1 (17/05/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities COM(2019)242/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=242&version=ALL&language=bg 17/05/2019 COM(2019)242/F1 (17/05/2019) - DG DEVCO COM(2019)242/F1 (17/05/2019) - DG DEVCO (ГД Международно сътрудничество и развитие) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на министрите АКТБ—ЕС във връзка с делегирането на правомощия на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС за вземането на решение за приемане на преходни мерки за удължаване на срока на действие на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС COM(2019)242/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=242&version=ALL&language=bg 16/05/2019 COM(2019)242/1 (16/05/2019) - DG DEVCO COM(2019)242/1 (16/05/2019) - DG DEVCO (ГД Международно сътрудничество и развитие) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the ACP-EU Council of Ministers as regards the delegation of powers to the ACP-EU Committee of Ambassadors on the decision to adopt transitional measures to extend the ACP-EU Partnership Agreement COM(2019)241/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=241&version=ALL&language=bg 27/05/2019 COM(2019)241/F1 (27/05/2019) - DG EEAS COM(2019)241/F1 (27/05/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 33 02 03 01 — Дружествено право) COM(2019)241/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=241&version=ALL&language=bg 20/05/2019 COM(2019)241/1 (20/05/2019) - DG EEAS COM(2019)241/1 (20/05/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget Line 33.02.03.01 – Company Law) COM(2019)240/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=240&version=ALL&language=bg 29/05/2019 COM(2019)240/1 (29/05/2019) - DG HOME COM(2019)240/1 (29/05/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Recommendation in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)239/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=239&version=ALL&language=bg 27/05/2019 COM(2019)239/F1 (27/05/2019) - DG EEAS COM(2019)239/F1 (27/05/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 02 03 01 „Вътрешен пазар“ и бюджетен ред 02 03 04 „Механизми за управление на вътрешния пазар“) COM(2019)239/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=239&version=ALL&language=bg 20/05/2019 COM(2019)239/1 (20/05/2019) - DG EEAS COM(2019)239/1 (20/05/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget Line 02.03.01 Internal Market and Budget line 02.03.04 Internal Market Governance Tools) COM(2019)238/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=238&version=ALL&language=bg 27/05/2019 COM(2019)238/F1 (27/05/2019) - DG EEAS COM(2019)238/F1 (27/05/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 04 03 01 03 — Социална сигурност) COM(2019)238/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=238&version=ALL&language=bg 20/05/2019 COM(2019)238/1 (20/05/2019) - DG EEAS COM(2019)238/1 (20/05/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget Line 04 03 01 03 – Social Security) COM(2019)237/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=237&version=ALL&language=bg 16/05/2019 COM(2019)237/F1 (16/05/2019) - DG BUDG COM(2019)237/F1 (16/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Replies of the Commission to the Special Report of the European Court of Auditors "EU actions for cross-border healthcare: significant ambitions but improved management required" COM(2019)237/- bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=237&version=ALL&language=bg 15/05/2019 COM(2019)237/- (15/05/2019) - DG BUDG COM(2019)237/- (15/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Replies of the Commission to the Special Report of the European Court of Auditors "EU actions for cross-border healthcare: significant ambitions but improved management required" COM(2019)236/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=236&version=ALL&language=bg 24/05/2019 COM(2019)236/F1 (24/05/2019) - DG ENV COM(2019)236/F1 (24/05/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Преглед на напредъка на изпълнението на Стратегията на ЕС за екологосъобразна инфраструктура COM(2019)236/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=236&version=ALL&language=bg 17/05/2019 COM(2019)236/1 (17/05/2019) - DG ENV COM(2019)236/1 (17/05/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Review of progress on implementation of the EU green infrastructure strategy COM(2019)234/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=234&version=ALL&language=bg 20/05/2019 COM(2019)234/F1 (20/05/2019) - DG EMPL COM(2019)234/F1 (20/05/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Доклад на Комисията относно междинната оценка на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI) COM(2019)234/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=234&version=ALL&language=bg 13/05/2019 COM(2019)234/1 (13/05/2019) - DG EMPL COM(2019)234/1 (13/05/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - REPORT FROM THE COMMISSION Report from the Commission on the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) COM(2019)233/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=233&version=ALL&language=bg 15/05/2019 COM(2019)233/F1 (15/05/2019) - DG ENV COM(2019)233/F1 (15/05/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за оценката на Седмата програма за действие за околната среда COM(2019)233/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=233&version=ALL&language=bg 07/05/2019 COM(2019)233/1 (07/05/2019) - DG ENV COM(2019)233/1 (07/05/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the evaluation of the 7th Environment Action Programme COM(2019)232/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=232&version=ALL&language=bg 10/05/2019 COM(2019)232/F1 (10/05/2019) - DG DEVCO COM(2019)232/F1 (10/05/2019) - DG DEVCO (ГД Международно сътрудничество и развитие) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Подкрепа на целите за устойчиво развитие в целия свят: съвместен обобщаващ доклад от 2019 г. на Европейския съюз и неговите държави членки COM(2019)232/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=232&version=ALL&language=bg 06/05/2019 COM(2019)232/1 (06/05/2019) - DG DEVCO COM(2019)232/1 (06/05/2019) - DG DEVCO (ГД Международно сътрудничество и развитие) - REPORT FROM THE COMMISSION Supporting the Sustainable Development Goals across the world: The 2019 Joint Synthesis Report of the European Union and its Member States COM(2019)231/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=231&version=ALL&language=bg 14/05/2019 COM(2019)231/F1 (14/05/2019) - DG TRADE COM(2019)231/F1 (14/05/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за модернизиране на Договора за Енергийната харта COM(2019)231/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=231&version=ALL&language=bg 06/05/2019 COM(2019)231/1 (06/05/2019) - DG TRADE COM(2019)231/1 (06/05/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Recommendation for a Council Decision authorising negotiations COM(2019)229/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=229&version=ALL&language=bg 14/05/2019 COM(2019)229/F1 (14/05/2019) - DG ENER COM(2019)229/F1 (14/05/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност (IPEEC) по отношение на удължаването на срока на действие на Мандата на IPEEC за периода от 24 май до 31 декември 2019 г. COM(2019)229/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=229&version=ALL&language=bg 06/05/2019 COM(2019)229/1 (06/05/2019) - DG ENER COM(2019)229/1 (06/05/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Partnership for Energy Efficiency Cooperation (IPEEC) with regard to the extension of the Terms of Reference for the IPEEC for the period from 24 May until 31 December 2019 COM(2019)228/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=228&version=ALL&language=bg 14/05/2019 COM(2019)228/F1 (14/05/2019) - DG HOME COM(2019)228/F1 (14/05/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Оценка на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) — 2018 г. COM(2019)228/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=228&version=ALL&language=bg 06/05/2019 COM(2019)228/1 (06/05/2019) - DG HOME COM(2019)228/1 (06/05/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Evaluation of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) 2018 COM(2019)227/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=227&version=ALL&language=bg 06/05/2019 COM(2019)227/F1 (06/05/2019) - DG BUDG COM(2019)227/F1 (06/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Replies of the Commission to the Special Report of the European Court of Auditors "Tackling fraud in EU cohesion spending: managing authorities need to strengthen detection, response and coordination" COM(2019)227/- bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=227&version=ALL&language=bg 03/05/2019 COM(2019)227/- (03/05/2019) - DG BUDG COM(2019)227/- (03/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Replies of the Commission to the Special Report of the European Court of Auditors "Tackling fraud in EU cohesion spending: managing authorities need to strengthen detection, response and coordination" COM(2019)226/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=226&version=ALL&language=bg 10/05/2019 COM(2019)226/F1 (10/05/2019) - DG HOME COM(2019)226/F1 (10/05/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)226/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=226&version=ALL&language=bg 02/05/2019 COM(2019)226/1 (02/05/2019) - DG HOME COM(2019)226/1 (02/05/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)225/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=225&version=ALL&language=bg 09/04/2019 COM(2019)225/F1 (09/04/2019) - DG ENER COM(2019)225/F1 (09/04/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Доклад за напредъка в областта на възобновяемата енергия COM(2019)225/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=225&version=ALL&language=bg 02/04/2019 COM(2019)225/2 (02/04/2019) - DG ENER COM(2019)225/2 (02/04/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Renewable Energy Progress Report COM(2019)225/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=225&version=ALL&language=bg 29/03/2019 COM(2019)225/1 (29/03/2019) - DG ENER COM(2019)225/1 (29/03/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Renewable Energy Progress Report COM(2019)224/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=224&version=ALL&language=bg 09/04/2019 COM(2019)224/F1 (09/04/2019) - DG ENER COM(2019)224/F1 (09/04/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Оценка за 2018 г. на напредъка на държавите членки по националните цели за енергийна ефективност за 2020 г. и по прилагането на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, съгласно член 24, параграф 3 от същата директива COM(2019)224/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=224&version=ALL&language=bg 02/04/2019 COM(2019)224/2 (02/04/2019) - DG ENER COM(2019)224/2 (02/04/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - 2018 assessment of the progress made by Member States towards the national energy efficiency targets for 2020 and towards the implementation of the Energy Efficiency Directive as required by Article 24(3) of the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU COM(2019)224/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=224&version=ALL&language=bg 29/03/2019 COM(2019)224/1 (29/03/2019) - DG ENER COM(2019)224/1 (29/03/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 2018 assessment of the progress made by Member States towards the national energy efficiency targets for 2020 and towards the implementation of the Energy Efficiency Directive as required by Article 24(3) of the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU COM(2019)223/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=223&version=ALL&language=bg 13/05/2019 COM(2019)223/F1 (13/05/2019) - DG MOVE COM(2019)223/F1 (13/05/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за оправомощаване на Италия да води преговори и да сключи споразумение с Швейцария за разрешаване на каботажни превози по време на предоставянето на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави COM(2019)223/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=223&version=ALL&language=bg 03/05/2019 COM(2019)223/1 (03/05/2019) - DG MOVE COM(2019)223/1 (03/05/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL empowering Italy to negotiate and conclude an agreement with Switzerland authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries COM(2019)221/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=221&version=ALL&language=bg 13/05/2019 COM(2019)221/F1 (13/05/2019) - DG MOVE COM(2019)221/F1 (13/05/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави. COM(2019)221/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=221&version=ALL&language=bg 03/05/2019 COM(2019)221/1 (03/05/2019) - DG MOVE COM(2019)221/1 (03/05/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL empowering Germany to amend its existing bilateral road transport agreement with Switzerland with a view to authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries COM(2019)220/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=220&version=ALL&language=bg 21/05/2019 COM(2019)220/F1 (21/05/2019) - DG HOME COM(2019)220/F1 (21/05/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15 of the Council Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)220/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=220&version=ALL&language=bg 14/05/2019 COM(2019)220/1 (14/05/2019) - DG HOME COM(2019)220/1 (14/05/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15 of the Council Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)219/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=219&version=ALL&language=bg 16/05/2019 COM(2019)219/F1 (16/05/2019) - DG TAXUD COM(2019)219/F1 (16/05/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти COM(2019)219/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=219&version=ALL&language=bg 14/05/2019 COM(2019)219/3 (14/05/2019) - DG TAXUD COM(2019)219/3 (14/05/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products COM(2019)219/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=219&version=ALL&language=bg 10/05/2019 COM(2019)219/2 (10/05/2019) - DG TAXUD COM(2019)219/2 (10/05/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products COM(2019)219/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=219&version=ALL&language=bg 02/05/2019 COM(2019)219/1 (02/05/2019) - DG TAXUD COM(2019)219/1 (02/05/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products COM(2019)218/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=218&version=ALL&language=bg 02/05/2019 COM(2019)218/F1 (02/05/2019) - DG SG COM(2019)218/F1 (02/05/2019) - DG SG (генерален секретариат) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Европа през май 2019 г.: Подготовка за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз в един все по-несигурен свят Принос на Европейската комисия към неформалната среща на ръководителите на ЕС-27 в Сибиу (Румъния) на 9 май 2019 г. COM(2019)217/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=217&version=ALL&language=bg 08/05/2019 COM(2019)217/F1 (08/05/2019) - DG HR COM(2019)217/F1 (08/05/2019) - DG HR (ГД Човешки ресурси и сигурност) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно използването от институциите през 2017 г. на Регламент № 495/77 на Съвета, последно изменен с Регламент № 1945/2006 (относно задълженията по дежурство), на Регламент № 858/2004 на Съвета (относно труда в особено вредни условия) и на Регламент № 300/76 на Съвета, последно изменен с Регламент № 1873/2006 (относно непрекъснатата работа или работата на смени) COM(2019)217/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=217&version=ALL&language=bg 30/04/2019 COM(2019)217/1 (30/04/2019) - DG HR COM(2019)217/1 (30/04/2019) - DG HR (ГД Човешки ресурси и сигурност) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the use made in 2017 by the institutions of Council Regulations No 495/77, last amended by Regulation No 1945/2006 (on standby duty), No 858/2004 (on particularly arduous working conditions), and No 300/76, last amended by Regulation No 1873/2006 (on shift work) COM(2019)215/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=215&version=ALL&language=bg 03/05/2019 COM(2019)215/F1 (03/05/2019) - DG ENER COM(2019)215/F1 (03/05/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно извършените дейности по програмата за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия през 2018 и предходни години COM(2019)215/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=215&version=ALL&language=bg 25/04/2019 COM(2019)215/1 (25/04/2019) - DG ENER COM(2019)215/1 (25/04/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the work under the nuclear decommissioning assistance programme to Bulgaria, Lithuania and Slovakia in 2018 and previous years COM(2019)214/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=214&version=ALL&language=bg 14/05/2019 COM(2019)214/F2 (14/05/2019) - DG AGRI COM(2019)214/F2 (14/05/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 1-3/2019 COM(2019)214/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=214&version=ALL&language=bg 30/04/2019 COM(2019)214/F1 (30/04/2019) - DG AGRI COM(2019)214/F1 (30/04/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) Система за ранно предупреждение № 1-3/2019 COM(2019)214/- bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=214&version=ALL&language=bg 25/04/2019 COM(2019)214/- (25/04/2019) - DG AGRI COM(2019)214/- (25/04/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 1-3/2019 COM(2019)213/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=213&version=ALL&language=bg 30/04/2019 COM(2019)213/F1 (30/04/2019) - DG FISMA COM(2019)213/F1 (30/04/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането и прегледа на Директива 2014/59/ЕС (Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките) и Регламент № 806/2014 (Регламента за Единния механизъм за преструктуриране) COM(2019)213/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=213&version=ALL&language=bg 29/04/2019 COM(2019)213/2 (29/04/2019) - DG FISMA COM(2019)213/2 (29/04/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application and review of Directive 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution Directive) and Regulation 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) COM(2019)213/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=213&version=ALL&language=bg 25/04/2019 COM(2019)213/1 (25/04/2019) - DG FISMA COM(2019)213/1 (25/04/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application and review of Directive 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution Directive) and Regulation 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) COM(2019)212/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=212&version=ALL&language=bg 06/05/2019 COM(2019)212/F1 (06/05/2019) - DG HOME COM(2019)212/F1 (06/05/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)212/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=212&version=ALL&language=bg 26/04/2019 COM(2019)212/1 (26/04/2019) - DG HOME COM(2019)212/1 (26/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)211/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=211&version=ALL&language=bg 06/05/2019 COM(2019)211/F1 (06/05/2019) - DG MOVE COM(2019)211/F1 (06/05/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС COM(2019)211/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=211&version=ALL&language=bg 26/04/2019 COM(2019)211/1 (26/04/2019) - DG MOVE COM(2019)211/1 (26/04/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU COM(2019)210/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=210&version=ALL&language=bg 02/05/2019 COM(2019)210/F1 (02/05/2019) - DG TAXUD COM(2019)210/F1 (02/05/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти COM(2019)210/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=210&version=ALL&language=bg 24/04/2019 COM(2019)210/1 (24/04/2019) - DG TAXUD COM(2019)210/1 (24/04/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products COM(2019)209/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=209&version=ALL&language=bg 03/05/2019 COM(2019)209/F1 (03/05/2019) - DG AGRI COM(2019)209/F1 (03/05/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC) in connection with the accession of Georgia to the International Agreement on Olive Oil and Table Olives COM(2019)209/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=209&version=ALL&language=bg 25/04/2019 COM(2019)209/1 (25/04/2019) - DG AGRI COM(2019)209/1 (25/04/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC) in connection with the accession of Georgia to the International Agreement on Olive Oil and Table Olives COM(2019)208/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=208&version=ALL&language=bg 17/06/2019 COM(2019)208/F2 (17/06/2019) - DG GROW COM(2019)208/F2 (17/06/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - ANNEX to the Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information COM(2019)208/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=208&version=ALL&language=bg 14/06/2019 COM(2019)208/F1 (14/06/2019) - DG GROW COM(2019)208/F1 (14/06/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства. COM(2019)208/5 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=208&version=ALL&language=bg 12/06/2019 COM(2019)208/5 (12/06/2019) - DG GROW COM(2019)208/5 (12/06/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information COM(2019)208/4 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=208&version=ALL&language=bg 05/06/2019 COM(2019)208/4 (05/06/2019) - DG GROW COM(2019)208/4 (05/06/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information COM(2019)208/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=208&version=ALL&language=bg 03/06/2019 COM(2019)208/3 (03/06/2019) - DG GROW COM(2019)208/3 (03/06/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information COM(2019)208/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=208&version=ALL&language=bg 29/04/2019 COM(2019)208/2 (29/04/2019) - DG GROW COM(2019)208/2 (29/04/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information COM(2019)208/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=208&version=ALL&language=bg 23/04/2019 COM(2019)208/1 (23/04/2019) - DG GROW COM(2019)208/1 (23/04/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information COM(2019)207/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=207&version=ALL&language=bg 30/04/2019 COM(2019)207/F1 (30/04/2019) - DG EEAS COM(2019)207/F1 (30/04/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за сътрудничество, създаден със Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино, по отношение на приложимите разпоредби за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, както и условията за внос на биологични продукти COM(2019)207/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=207&version=ALL&language=bg 23/04/2019 COM(2019)207/1 (23/04/2019) - DG EEAS COM(2019)207/1 (23/04/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Cooperation Committee established by the Agreement on Cooperation and Customs Union between the European Economic Community and the Republic of San Marino with regard to applicable provisions on organic production and labelling of organic products, and arrangements for imports of organic products COM(2019)206/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=206&version=ALL&language=bg 22/05/2019 COM(2019)206/F1 (22/05/2019) - DG BUDG COM(2019)206/F1 (22/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия COM(2019)206/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=206&version=ALL&language=bg 20/05/2019 COM(2019)206/1 (20/05/2019) - DG BUDG COM(2019)206/1 (20/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania, Italy and Austria COM(2019)205/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=205&version=ALL&language=bg 22/05/2019 COM(2019)205/F1 (22/05/2019) - DG BUDG COM(2019)205/F1 (22/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 3 КЪМ ОБЩИЯ БЮЖДЕТ за 2019 г. придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия COM(2019)205/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=205&version=ALL&language=bg 20/05/2019 COM(2019)205/1 (20/05/2019) - DG BUDG COM(2019)205/1 (20/05/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - DRAFT AMENDING BUDGET No 3 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania, Italy and Austria COM(2019)204/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=204&version=ALL&language=bg 29/04/2019 COM(2019)204/F1 (29/04/2019) - DG TRADE COM(2019)204/F1 (29/04/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна COM(2019)204/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=204&version=ALL&language=bg 17/04/2019 COM(2019)204/1 (17/04/2019) - DG TRADE COM(2019)204/1 (17/04/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part COM(2019)203/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=203&version=ALL&language=bg 30/04/2019 COM(2019)203/F1 (30/04/2019) - DG CNECT COM(2019)203/F1 (30/04/2019) - DG CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на разпоредбите за отворен достъп до интернет на Регламент (ЕС) 2015/2120 COM(2019)203/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=203&version=ALL&language=bg 23/04/2019 COM(2019)203/1 (23/04/2019) - DG CNECT COM(2019)203/1 (23/04/2019) - DG CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the open internet access provisions of Regulation (EU) 2015/2120 COM(2019)201/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=201&version=ALL&language=bg 27/02/2019 COM(2019)201/F1 (27/02/2019) - DG ECFIN COM(2019)201/F1 (27/02/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА Засилено наблюдение — Гърция, февруари 2019 г. COM(2019)201/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=201&version=ALL&language=bg 27/02/2019 COM(2019)201/1 (27/02/2019) - DG ECFIN COM(2019)201/1 (27/02/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Communication from the Commission – Enhanced Surveillance - Greece, February 2019 COM(2019)199/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=199&version=ALL&language=bg 29/04/2019 COM(2019)199/F1 (29/04/2019) - DG EEAS COM(2019)199/F1 (29/04/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден с Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, във връзка с приемането на решения относно процедурния правилник на Съвместния комитет и относно мандата на специализираните подкомитети COM(2019)199/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=199&version=ALL&language=bg 17/04/2019 COM(2019)199/1 (17/04/2019) - DG EEAS COM(2019)199/1 (17/04/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part as regards the adoption of decisions on the rules of procedure of the Joint Committee and of the terms of reference of the specialised sub-committees. COM(2019)198/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=198&version=ALL&language=bg 26/04/2019 COM(2019)198/F1 (26/04/2019) - DG JUST COM(2019)198/F1 (26/04/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The 2019 EU Justice Scoreboard COM(2019)198/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=198&version=ALL&language=bg 15/04/2019 COM(2019)198/3 (15/04/2019) - DG JUST COM(2019)198/3 (15/04/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The 2019 EU Justice Scoreboard COM(2019)198/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=198&version=ALL&language=bg 12/04/2019 COM(2019)198/2 (12/04/2019) - DG JUST COM(2019)198/2 (12/04/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The 2019 EU Justice Scoreboard COM(2019)198/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=198&version=ALL&language=bg 12/04/2019 COM(2019)198/1 (12/04/2019) - DG JUST COM(2019)198/1 (12/04/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The 2019 EU Justice Scoreboard COM(2019)197/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=197&version=ALL&language=bg 25/04/2019 COM(2019)197/F1 (25/04/2019) - DG HOME COM(2019)197/F1 (25/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)197/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=197&version=ALL&language=bg 15/04/2019 COM(2019)197/1 (15/04/2019) - DG HOME COM(2019)197/1 (15/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)196/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=196&version=ALL&language=bg 29/04/2019 COM(2019)196/F1 (29/04/2019) - DG OLAF COM(2019)196/F1 (29/04/2019) - DG OLAF (Европейска служба за борба с измамите) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И СМЕТНАТА ПАЛАТА Стратегия на Комисията за борба с измамите: засилени действия за защита на бюджета на ЕС COM(2019)196/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=196&version=ALL&language=bg 24/04/2019 COM(2019)196/2 (24/04/2019) - DG OLAF COM(2019)196/2 (24/04/2019) - DG OLAF (Европейска служба за борба с измамите) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE COURT OF AUDITORS - Commission Anti-Fraud Strategy: enhanced action to protect the EU budget COM(2019)196/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=196&version=ALL&language=bg 17/04/2019 COM(2019)196/1 (17/04/2019) - DG OLAF COM(2019)196/1 (17/04/2019) - DG OLAF (Европейска служба за борба с измамите) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE COURT OF AUDITORS Commission Anti-Fraud Strategy: enhanced action to protect the EU budget COM(2019)195/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=195&version=ALL&language=bg 11/04/2019 COM(2019)195/F2 (11/04/2019) - DG SG COM(2019)195/F2 (11/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement – Faire face aux conséquences d’un retrait sans accord du Royaume-Uni de l’Union: l’approche coordonnée de l’Union COM(2019)195/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=195&version=ALL&language=bg 10/04/2019 COM(2019)195/F1 (10/04/2019) - DG SG COM(2019)195/F1 (10/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Мерки в отговор на въздействието на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение: координиран подход на Съюза COM(2019)195/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=195&version=ALL&language=bg 08/04/2019 COM(2019)195/1 (08/04/2019) - DG SG COM(2019)195/1 (08/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement – Faire face aux conséquences d’un retrait sans accord du Royaume-Uni de l’Union: l’approche coordonnée de l’Union COM(2019)194/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=194&version=ALL&language=bg 11/04/2019 COM(2019)194/F1 (11/04/2019) - DG TF50 COM(2019)194/F1 (11/04/2019) - DG TF50 () - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение (ЕС) 2019/274 относно подписването, от името на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия COM(2019)194/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=194&version=ALL&language=bg 11/04/2019 COM(2019)194/1 (11/04/2019) - DG TF50 COM(2019)194/1 (11/04/2019) - DG TF50 () - Proposal for a Council Decision amending Decision (EU) 2019/274 on the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community COM(2019)193/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=193&version=ALL&language=bg 24/04/2019 COM(2019)193/F1 (24/04/2019) - DG HOME COM(2019)193/F1 (24/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)193/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=193&version=ALL&language=bg 12/04/2019 COM(2019)193/1 (12/04/2019) - DG HOME COM(2019)193/1 (12/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)192/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=192&version=ALL&language=bg 24/04/2019 COM(2019)192/F1 (24/04/2019) - DG TAXUD COM(2019)192/F1 (24/04/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза COM(2019)192/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=192&version=ALL&language=bg 12/04/2019 COM(2019)192/1 (12/04/2019) - DG TAXUD COM(2019)192/1 (12/04/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax and Directive 2008/118/EC concerning the general arrangements for excise duty as regards defence effort within the Union framework COM(2019)191/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=191&version=ALL&language=bg 25/04/2019 COM(2019)191/F1 (25/04/2019) - DG MOVE COM(2019)191/F1 (25/04/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Трети доклад за оценка на изпълнението на директивата за повишаване на сигурността на пристанищата COM(2019)191/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=191&version=ALL&language=bg 15/04/2019 COM(2019)191/1 (15/04/2019) - DG MOVE COM(2019)191/1 (15/04/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Third report assessing the implementation of the Directive on enhancing port security COM(2019)190/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=190&version=ALL&language=bg 04/03/2019 COM(2019)190/F1 (04/03/2019) - DG ENV COM(2019)190/F1 (04/03/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението на плана за действие за кръговата икономика COM(2019)190/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=190&version=ALL&language=bg 28/02/2019 COM(2019)190/2 (28/02/2019) - DG ENV COM(2019)190/2 (28/02/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of the Circular Economy Action Plan COM(2019)190/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=190&version=ALL&language=bg 25/02/2019 COM(2019)190/1 (25/02/2019) - DG ENV COM(2019)190/1 (25/02/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of the Circular Economy Action Plan COM(2019)189/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=189&version=ALL&language=bg 23/04/2019 COM(2019)189/F1 (23/04/2019) - DG TAXUD COM(2019)189/F1 (23/04/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, по отношение на измененията на посочената конвенция COM(2019)189/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=189&version=ALL&language=bg 11/04/2019 COM(2019)189/1 (11/04/2019) - DG TAXUD COM(2019)189/1 (11/04/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure as regards amendments to that Convention COM(2019)188/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=188&version=ALL&language=bg 23/04/2019 COM(2019)188/F1 (23/04/2019) - DG ECFIN COM(2019)188/F1 (23/04/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА ЕИБ ЗА 2017 ГОДИНА, ПОЛЗВАЩА СЕ С ГАРАНЦИЯ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС COM(2019)188/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=188&version=ALL&language=bg 11/04/2019 COM(2019)188/1 (11/04/2019) - DG ECFIN COM(2019)188/1 (11/04/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON 2017 EIB EXTERNAL ACTIVITY WITH EU BUDGETARY GUARANTEE COM(2019)187/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=187&version=ALL&language=bg 26/04/2019 COM(2019)187/F1 (26/04/2019) - DG SG COM(2019)187/F1 (26/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Съвместното изявление и Общия подход по отношение на местоположението на седалищата на децентрализираните агенции COM(2019)187/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=187&version=ALL&language=bg 16/04/2019 COM(2019)187/1 (16/04/2019) - DG SG COM(2019)187/1 (16/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Joint Statement and Common Approach on the location of the seats of decentralised agencies COM(2019)186/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=186&version=ALL&language=bg 17/04/2019 COM(2019)186/F1 (17/04/2019) - DG EMPL COM(2019)186/F1 (17/04/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ По-ефикасно вземане на решения в областта на социалната политика: определяне на области, в които да се премине към засилено използване на гласуването с квалифицирано мнозинство COM(2019)186/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=186&version=ALL&language=bg 12/04/2019 COM(2019)186/2 (12/04/2019) - DG EMPL COM(2019)186/2 (12/04/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS More efficient decision-making in social policy: Identification of areas for an enhanced move to qualified majority voting COM(2019)186/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=186&version=ALL&language=bg 09/04/2019 COM(2019)186/1 (09/04/2019) - DG EMPL COM(2019)186/1 (09/04/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS More efficient decision-making in social policy: Identification of areas for an enhanced move to qualified majority voting COM(2019)185/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=185&version=ALL&language=bg 15/04/2019 COM(2019)185/F1 (15/04/2019) - DG HOME COM(2019)185/F1 (15/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)185/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=185&version=ALL&language=bg 08/04/2019 COM(2019)185/1 (08/04/2019) - DG HOME COM(2019)185/1 (08/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)184/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=184&version=ALL&language=bg 10/04/2019 COM(2019)184/F1 (10/04/2019) - DG MARE COM(2019)184/F1 (10/04/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Конвенцията за опазване на сьомгата в Северния Атлантически океан по отношение на подаденото от Обединеното кралство заявление за присъединяване към посочената конвенция COM(2019)184/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=184&version=ALL&language=bg 05/04/2019 COM(2019)184/1 (05/04/2019) - DG MARE COM(2019)184/1 (05/04/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the framework of the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean as regards the application for accession to that Convention submitted by the United Kingdom COM(2019)183/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=183&version=ALL&language=bg 16/04/2019 COM(2019)183/F1 (16/04/2019) - DG MOVE COM(2019)183/F1 (16/04/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 ГОДИНА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 300/2008 ОТНОСНО ОБЩИТЕ ПРАВИЛА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ COM(2019)183/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=183&version=ALL&language=bg 09/04/2019 COM(2019)183/1 (09/04/2019) - DG MOVE COM(2019)183/1 (09/04/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 2017 ANNUAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF REGULATION (EC) N° 300/2008 ON COMMON RULES IN THE FIELD OF CIVIL AVIATION SECURITY COM(2019)182/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=182&version=ALL&language=bg 12/04/2019 COM(2019)182/F1 (12/04/2019) - DG HOME COM(2019)182/F1 (12/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)182/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=182&version=ALL&language=bg 05/04/2019 COM(2019)182/1 (05/04/2019) - DG HOME COM(2019)182/1 (05/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)181/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=181&version=ALL&language=bg 12/04/2019 COM(2019)181/F1 (12/04/2019) - DG AGRI COM(2019)181/F1 (12/04/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Работната група по географските означения, създадена по силата на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния ѝ правилник COM(2019)181/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=181&version=ALL&language=bg 05/04/2019 COM(2019)181/1 (05/04/2019) - DG AGRI COM(2019)181/1 (05/04/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, in the Working Group on Geographical indications set up by the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, as regards the adoption of its rules of procedure COM(2019)180/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=180&version=ALL&language=bg 12/04/2019 COM(2019)180/F1 (12/04/2019) - DG HOME COM(2019)180/F1 (12/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)180/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=180&version=ALL&language=bg 05/04/2019 COM(2019)180/1 (05/04/2019) - DG HOME COM(2019)180/1 (05/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)179/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=179&version=ALL&language=bg 12/04/2019 COM(2019)179/F1 (12/04/2019) - DG MOVE COM(2019)179/F1 (12/04/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Освобождавания, предоставени от държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № 181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 COM(2019)179/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=179&version=ALL&language=bg 05/04/2019 COM(2019)179/1 (05/04/2019) - DG MOVE COM(2019)179/1 (05/04/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Exemptions granted by Member States under Regulation (EU) No 181/2011 concerning the rights of passengers in bus and coach transport and amending Regulation (EC) No 2006/2004 COM(2019)178/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=178&version=ALL&language=bg 05/04/2019 COM(2019)178/2 (05/04/2019) - DG SG COM(2019)178/2 (05/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Better regulation: taking stock and sustaining our commitment COM(2019)178/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=178&version=ALL&language=bg 03/04/2019 COM(2019)178/1 (03/04/2019) - DG SG COM(2019)178/1 (03/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Better regulation: taking stock and sustaining our commitment COM(2019)177/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=177&version=ALL&language=bg 09/04/2019 COM(2019)177/F1 (09/04/2019) - DG ENER COM(2019)177/F1 (09/04/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА По-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата COM(2019)177/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=177&version=ALL&language=bg 03/04/2019 COM(2019)177/3 (03/04/2019) - DG ENER COM(2019)177/3 (03/04/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL A more efficient and democratic decision making in EU energy and climate policy COM(2019)177/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=177&version=ALL&language=bg 29/03/2019 COM(2019)177/2 (29/03/2019) - DG ENER COM(2019)177/2 (29/03/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL A more efficient and democratic decision making in EU energy and climate policy COM(2019)177/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=177&version=ALL&language=bg 26/03/2019 COM(2019)177/1 (26/03/2019) - DG ENER COM(2019)177/1 (26/03/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL A more efficient and democratic decision making in EU energy and climate policy COM(2019)176/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=176&version=ALL&language=bg 09/04/2019 COM(2019)176/F1 (09/04/2019) - DG SG COM(2019)176/F1 (09/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА за изпълнението на стратегическия план за действие в сектора на акумулаторните батерии: Изграждане на стратегическа верига за създаване на стойност в сектора на батериите в Европа COM(2019)176/5 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=176&version=ALL&language=bg 09/04/2019 COM(2019)176/5 (09/04/2019) - DG SG COM(2019)176/5 (09/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK on the Implementation of the Strategic Action Plan on Batteries: Building a Strategic Battery Value Chain in Europe COM(2019)176/4 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=176&version=ALL&language=bg 08/04/2019 COM(2019)176/4 (08/04/2019) - DG SG COM(2019)176/4 (08/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK on the Implementation of the Strategic Action Plan on Batteries: Building a Strategic Battery Value Chain in Europe COM(2019)176/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=176&version=ALL&language=bg 03/04/2019 COM(2019)176/3 (03/04/2019) - DG SG COM(2019)176/3 (03/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK on the Implementation of the Strategic Action Plan on Batteries: Building a Strategic Battery Value Chain in Europe COM(2019)176/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=176&version=ALL&language=bg 29/03/2019 COM(2019)176/2 (29/03/2019) - DG SG COM(2019)176/2 (29/03/2019) - DG SG (генерален секретариат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK on the Implementation of the Strategic Action Plan on Batteries: Building a Strategic Battery Value Chain in Europe COM(2019)176/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=176&version=ALL&language=bg 26/03/2019 COM(2019)176/1 (26/03/2019) - DG SG COM(2019)176/1 (26/03/2019) - DG SG (генерален секретариат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the Implementation of the Strategic Action Plan on Batteries: Building a Strategic Battery Value Chain in Europe COM(2019)175/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=175&version=ALL&language=bg 13/05/2019 COM(2019)175/F2 (13/05/2019) - DG SG COM(2019)175/F2 (13/05/2019) - DG SG (генерален секретариат) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Четвърти доклад за състоянието на енергийния съюз COM(2019)175/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=175&version=ALL&language=bg 09/04/2019 COM(2019)175/F1 (09/04/2019) - DG SG COM(2019)175/F1 (09/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Четвърти доклад за състоянието на енергийния съюз COM(2019)175/4 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=175&version=ALL&language=bg 08/04/2019 COM(2019)175/4 (08/04/2019) - DG SG COM(2019)175/4 (08/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Fourth report on the State of the Energy Union COM(2019)175/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=175&version=ALL&language=bg 03/04/2019 COM(2019)175/3 (03/04/2019) - DG SG COM(2019)175/3 (03/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Fourth report on the State of the Energy Union COM(2019)175/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=175&version=ALL&language=bg 29/03/2019 COM(2019)175/2 (29/03/2019) - DG SG COM(2019)175/2 (29/03/2019) - DG SG (генерален секретариат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Fourth report on the State of the Energy Union COM(2019)175/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=175&version=ALL&language=bg 26/03/2019 COM(2019)175/1 (26/03/2019) - DG SG COM(2019)175/1 (26/03/2019) - DG SG (генерален секретариат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Fourth report on the State of the Energy Union COM(2019)174/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=174&version=ALL&language=bg 15/04/2019 COM(2019)174/F2 (15/04/2019) - DG NEAR COM(2019)174/F2 (15/04/2019) - DG NEAR (ГД Политика за съседство и преговори за разширяване) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Трети годишен доклад относно Механизма за бежанците в Турция COM(2019)174/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=174&version=ALL&language=bg 10/04/2019 COM(2019)174/F1 (10/04/2019) - DG NEAR COM(2019)174/F1 (10/04/2019) - DG NEAR (ГД Политика за съседство и преговори за разширяване) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Трети годишен доклад относно Механизма за бежанците в Турция COM(2019)174/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=174&version=ALL&language=bg 03/04/2019 COM(2019)174/1 (03/04/2019) - DG NEAR COM(2019)174/1 (03/04/2019) - DG NEAR (ГД Политика за съседство и преговори за разширяване) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Third Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey COM(2019)173/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=173&version=ALL&language=bg 10/04/2019 COM(2019)173/F1 (10/04/2019) - DG MARE COM(2019)173/F1 (10/04/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) COM(2019)173/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=173&version=ALL&language=bg 03/04/2019 COM(2019)173/1 (03/04/2019) - DG MARE COM(2019)173/1 (03/04/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the allocation of fishing opportunities under the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024) COM(2019)172/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=172&version=ALL&language=bg 10/04/2019 COM(2019)172/F1 (10/04/2019) - DG MARE COM(2019)172/F1 (10/04/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) COM(2019)172/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=172&version=ALL&language=bg 03/04/2019 COM(2019)172/1 (03/04/2019) - DG MARE COM(2019)172/1 (03/04/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024) COM(2019)171/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=171&version=ALL&language=bg 10/04/2019 COM(2019)171/F1 (10/04/2019) - DG MARE COM(2019)171/F1 (10/04/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) COM(2019)171/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=171&version=ALL&language=bg 03/04/2019 COM(2019)171/1 (03/04/2019) - DG MARE COM(2019)171/1 (03/04/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024) COM(2019)170/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=170&version=ALL&language=bg 03/04/2019 COM(2019)170/F1 (03/04/2019) - DG ECFIN COM(2019)170/F1 (03/04/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА Засилено наблюдение — Гърция, април 2019 г. COM(2019)170/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=170&version=ALL&language=bg 01/04/2019 COM(2019)170/1 (01/04/2019) - DG ECFIN COM(2019)170/1 (01/04/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - Communication from the Commission – Enhanced Surveillance - Greece, April 2019 COM(2019)169/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=169&version=ALL&language=bg 11/04/2019 COM(2019)169/F1 (11/04/2019) - DG EMPL COM(2019)169/F1 (11/04/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Препоръка на Съвета относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда COM(2019)169/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=169&version=ALL&language=bg 04/04/2019 COM(2019)169/1 (04/04/2019) - DG EMPL COM(2019)169/1 (04/04/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Evaluation of the Council Recommendation on the integration of the long - term unemployed into the labour market COM(2019)168/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=168&version=ALL&language=bg 08/04/2019 COM(2019)168/F1 (08/04/2019) - DG CNECT COM(2019)168/F1 (08/04/2019) - DG CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Изграждане на доверие в ориентирания към човека изкуствен интелект COM(2019)168/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=168&version=ALL&language=bg 02/04/2019 COM(2019)168/3 (02/04/2019) - DG CNECT COM(2019)168/3 (02/04/2019) - DG CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence COM(2019)168/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=168&version=ALL&language=bg 29/03/2019 COM(2019)168/2 (29/03/2019) - DG CNECT COM(2019)168/2 (29/03/2019) - DG CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence COM(2019)168/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=168&version=ALL&language=bg 27/03/2019 COM(2019)168/1 (27/03/2019) - DG CNECT COM(2019)168/1 (27/03/2019) - DG CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence COM(2019)167/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=167&version=ALL&language=bg 04/04/2019 COM(2019)167/F1 (04/04/2019) - DG AGRI COM(2019)167/F1 (04/04/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. COM(2019)167/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=167&version=ALL&language=bg 28/03/2019 COM(2019)167/1 (28/03/2019) - DG AGRI COM(2019)167/1 (28/03/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Grains Council with respect to the extension of the Grains Trade Convention, 1995 COM(2019)166/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=166&version=ALL&language=bg 09/04/2019 COM(2019)166/F1 (09/04/2019) - DG ENV COM(2019)166/F1 (09/04/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно прилагането и въздействието върху околната среда и функционирането на вътрешния пазар на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО COM(2019)166/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=166&version=ALL&language=bg 02/04/2019 COM(2019)166/3 (02/04/2019) - DG ENV COM(2019)166/3 (02/04/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation and the impact on the environment and the functioning of the internal market of Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC COM(2019)166/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=166&version=ALL&language=bg 29/03/2019 COM(2019)166/2 (29/03/2019) - DG ENV COM(2019)166/2 (29/03/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation and the impact on the environment and the functioning of the internal market of Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC COM(2019)166/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=166&version=ALL&language=bg 27/03/2019 COM(2019)166/1 (27/03/2019) - DG ENV COM(2019)166/1 (27/03/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation and the impact on the environment and the functioning of the internal market of Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC COM(2019)165/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=165&version=ALL&language=bg 02/04/2019 COM(2019)165/F1 (02/04/2019) - DG TRADE COM(2019)165/F1 (02/04/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за допълване на указанията за водене на преговори за Програмата за развитие от Доха по отношение на плурилатералните преговори във връзка с правилата и задълженията за електронната търговия COM(2019)165/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=165&version=ALL&language=bg 26/03/2019 COM(2019)165/1 (26/03/2019) - DG TRADE COM(2019)165/1 (26/03/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Recommendation for a COUNCIL DECISION supplementing the negotiating directives for the Doha Development Agenda regarding the plurilateral negotiations of rules and commitments on electronic commerce COM(2019)164/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=164&version=ALL&language=bg 02/04/2019 COM(2019)164/F1 (02/04/2019) - DG EMPL COM(2019)164/F1 (02/04/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно дейността на мрежата EURES в периода между януари 2016 г. и юни 2018 г. предоставен в съответствие с член 33 от Регламент (ЕС) 2016/589 COM(2019)164/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=164&version=ALL&language=bg 26/03/2019 COM(2019)164/1 (26/03/2019) - DG EMPL COM(2019)164/1 (26/03/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on EURES activity January 2016 - June 2018 Submitted pursuant to Article 33 of Regulation (EU) 2016/589 COM(2019)163/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=163&version=ALL&language=bg 04/04/2019 COM(2019)163/F1 (04/04/2019) - DG SG COM(2019)163/F1 (04/04/2019) - DG SG (генерален секретариат) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА По-нататъшно укрепване на върховенството на закона в Съюза Актуално състояние и възможни следващи действия COM(2019)163/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=163&version=ALL&language=bg 19/03/2019 COM(2019)163/1 (19/03/2019) - DG SG COM(2019)163/1 (19/03/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Poursuivre le renforcement de l’état de droit au sein de l’Union État des lieux et prochaines étapes envisageables COM(2019)162/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=162&version=ALL&language=bg 29/03/2019 COM(2019)162/F1 (29/03/2019) - DG HOME COM(2019)162/F1 (29/03/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството COM(2019)162/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=162&version=ALL&language=bg 22/03/2019 COM(2019)162/1 (22/03/2019) - DG HOME COM(2019)162/1 (22/03/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Directive 2003/86/EC on the right to family reunification COM(2019)161/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=161&version=ALL&language=bg 29/03/2019 COM(2019)161/F1 (29/03/2019) - DG HOME COM(2019)161/F1 (29/03/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Директива 2003/109/ЕО относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни COM(2019)161/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=161&version=ALL&language=bg 27/03/2019 COM(2019)161/2 (27/03/2019) - DG HOME COM(2019)161/2 (27/03/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Directive 2003/109/EC concerning the status of third-country nationals who are long-term residents COM(2019)161/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=161&version=ALL&language=bg 22/03/2019 COM(2019)161/1 (22/03/2019) - DG HOME COM(2019)161/1 (22/03/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Directive 2003/109/EC concerning the status of third-country nationals who are long-term residents COM(2019)160/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=160&version=ALL&language=bg 29/03/2019 COM(2019)160/F1 (29/03/2019) - DG HOME COM(2019)160/F1 (29/03/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно Директива 2011/98/ЕС относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка COM(2019)160/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=160&version=ALL&language=bg 22/03/2019 COM(2019)160/1 (22/03/2019) - DG HOME COM(2019)160/1 (22/03/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Directive 2011/98/EU on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State COM(2019)159/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=159&version=ALL&language=bg 28/03/2019 COM(2019)159/F1 (28/03/2019) - DG MOVE COM(2019)159/F1 (28/03/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по опазване на морската среда и на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация във връзка с приемането на изменения на приложение II към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, изменения на Международния кодекс за подобрената програма за инспекции по време на преглед на кораби за насипни товари и нефтени танкери от 2011 г., изменения на Международния кодекс за спасителните средства, изменения на формуляри В, Д и П от допълнението към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море и на Международния кодекс за безопасност на корабите, използващи като гориво газове или други горива с ниска пламна температура COM(2019)159/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=159&version=ALL&language=bg 21/03/2019 COM(2019)159/1 (21/03/2019) - DG MOVE COM(2019)159/1 (21/03/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Maritime Organization’s Marine Environment Protection Committee and Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to Annex II to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, amendments to the International Code on the Enhanced Programme of Inspections During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers, 2011, amendments to the International Life-Saving Appliance Code, amendments to Forms C, E and P of the appendix to the International Convention for the Safety of Life at Sea, and to the International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels COM(2019)158/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=158&version=ALL&language=bg 27/03/2019 COM(2019)158/F1 (27/03/2019) - DG TRADE COM(2019)158/F1 (27/03/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 37-и годишен доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на ЕС и използването от трети държави на насочени срещу ЕС инструменти за търговска защита през 2018 г. COM(2019)158/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=158&version=ALL&language=bg 20/03/2019 COM(2019)158/1 (20/03/2019) - DG TRADE COM(2019)158/1 (20/03/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 37th Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the EU's Anti-Dumping, Anti-Subsidy and Safeguard activities and the Use of trade defence instruments by Third Countries targeting the EU in 2018 COM(2019)157/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=157&version=ALL&language=bg 28/03/2019 COM(2019)157/F1 (28/03/2019) - DG MARE COM(2019)157/F1 (28/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно напредъка в процеса на присъединяване на държавите членки към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби на Международната морска организация съгласно член 2 от Решение (ЕС) 2015/799 на Съвета COM(2019)157/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=157&version=ALL&language=bg 21/03/2019 COM(2019)157/1 (21/03/2019) - DG MARE COM(2019)157/1 (21/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the progress of Member States' accession to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for FishingVessel Personnel, of the International Maritime Organisation, according to Article 2 of Council Decision (EU) 2015/799 COM(2019)155/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=155&version=ALL&language=bg 27/03/2019 COM(2019)155/F1 (27/03/2019) - DG ESTAT COM(2019)155/F1 (27/03/2019) - DG ESTAT (Евростат) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно качеството на фискалните данни, отчетени от държавите членки през 2018 г. COM(2019)155/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=155&version=ALL&language=bg 18/03/2019 COM(2019)155/1 (18/03/2019) - DG ESTAT COM(2019)155/1 (18/03/2019) - DG ESTAT (Евростат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the quality of fiscal data reported by Member States in 2018 COM(2019)154/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=154&version=ALL&language=bg 26/03/2019 COM(2019)154/F1 (26/03/2019) - DG TRADE COM(2019)154/F1 (26/03/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговия, създаден съгласно Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, по отношение на препоръка за извършване на някои изменения на споразумението, за да се вземат предвид присъединяването на Самоа и бъдещите присъединявания на други тихоокеански острови COM(2019)154/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=154&version=ALL&language=bg 19/03/2019 COM(2019)154/1 (19/03/2019) - DG TRADE COM(2019)154/1 (19/03/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards a recommendation for certain amendments to be made to the Agreement to take account of the accession of Samoa and of future accessions of other Pacific Islands COM(2019)152/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=152&version=ALL&language=bg 28/02/2019 COM(2019)152/F1 (28/02/2019) - DG ECFIN COM(2019)152/F1 (28/02/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад за напредъка на изпълнението на Препоръка на Съвета от 20 септември 2016 г. за създаване на национални съвети по производителността COM(2019)152/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=152&version=ALL&language=bg 18/02/2019 COM(2019)152/1 (18/02/2019) - DG ECFIN COM(2019)152/1 (18/02/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Progress report on the implementation of the Council Recommendation of 20 September 2016 on the establishment of National Productivity Boards COM(2019)151/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=151&version=ALL&language=bg 28/02/2019 COM(2019)151/F1 (28/02/2019) - DG EMPL COM(2019)151/F1 (28/02/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно насоки за политиките на заетост на държавите членки COM(2019)151/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=151&version=ALL&language=bg 18/02/2019 COM(2019)151/1 (18/02/2019) - DG EMPL COM(2019)151/1 (18/02/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - Proposal for a COUNCIL DECISION on guidelines for the employment policies of the Member States COM(2019)150/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=150&version=ALL&language=bg 05/03/2019 COM(2019)150/F2 (05/03/2019) - DG SG COM(2019)150/F2 (05/03/2019) - DG SG (генерален секретариат) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ЕВРОГРУПАТА Европейски семестър за 2019 г.: oценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011 COM(2019)150/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=150&version=ALL&language=bg 28/02/2019 COM(2019)150/F1 (28/02/2019) - DG SG COM(2019)150/F1 (28/02/2019) - DG SG (генерален секретариат) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ЕВРОГРУПАТА Европейски семестър за 2019 г.: oценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011 COM(2019)150/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=150&version=ALL&language=bg 27/02/2019 COM(2019)150/1 (27/02/2019) - DG SG COM(2019)150/1 (27/02/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne et à l'Eurogroupe - Semestre européen 2019 : Evaluation des progrès concernant les réformes structurelles, la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques, et résultats des bilans approfondis au titre du règlement (UE) n° 1176/2011 COM(2019)149/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=149&version=ALL&language=bg 05/04/2019 COM(2019)149/F1 (05/04/2019) - DG ENV COM(2019)149/F1 (05/04/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда от 2019 г.: Европа, която защитава своите граждани и повишава качеството им на живот COM(2019)149/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=149&version=ALL&language=bg 02/04/2019 COM(2019)149/3 (02/04/2019) - DG ENV COM(2019)149/3 (02/04/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Environmental Implementation Review 2019: A Europe that protects its citizens and enhances their quality of life COM(2019)149/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=149&version=ALL&language=bg 25/03/2019 COM(2019)149/2 (25/03/2019) - DG ENV COM(2019)149/2 (25/03/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Environmental Implementation Review 2019: A Europe that protects its citizens and enhances their quality of life COM(2019)149/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=149&version=ALL&language=bg 18/03/2019 COM(2019)149/1 (18/03/2019) - DG ENV COM(2019)149/1 (18/03/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Environmental Implementation Review 2019: A Europe that protects its citizens and enhances their quality of life COM(2019)148/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=148&version=ALL&language=bg 22/03/2019 COM(2019)148/F1 (22/03/2019) - DG TAXUD COM(2019)148/F1 (22/03/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на Протокол 1 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество COM(2019)148/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=148&version=ALL&language=bg 15/03/2019 COM(2019)148/1 (15/03/2019) - DG TAXUD COM(2019)148/1 (15/03/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between the Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation COM(2019)147/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=147&version=ALL&language=bg 21/03/2019 COM(2019)147/F1 (21/03/2019) - DG ENER COM(2019)147/F1 (21/03/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Mеждинен доклад за напредъка в съответствие с член 5б от Решение на Съвета за създаване на Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото COM(2019)147/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=147&version=ALL&language=bg 14/03/2019 COM(2019)147/1 (14/03/2019) - DG ENER COM(2019)147/1 (14/03/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Mid-term progress report in accordance with Article 5b of the Council Decision establishing the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy and conferring advantages upon it COM(2019)146/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=146&version=ALL&language=bg 21/03/2019 COM(2019)146/F1 (21/03/2019) - DG ENV COM(2019)146/F1 (21/03/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 18-ата Конференция на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CoP18 по CITES) COM(2019)146/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=146&version=ALL&language=bg 14/03/2019 COM(2019)146/1 (14/03/2019) - DG ENV COM(2019)146/1 (14/03/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 18th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES CoP18) COM(2019)145/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=145&version=ALL&language=bg 21/03/2019 COM(2019)145/F1 (21/03/2019) - DG HOME COM(2019)145/F1 (21/03/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Осемнадесети доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност COM(2019)145/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=145&version=ALL&language=bg 13/03/2019 COM(2019)145/1 (13/03/2019) - DG HOME COM(2019)145/1 (13/03/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Dix-huitième rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sur les progrès réalisés vers une Union de la sécurité réelle et effective COM(2019)144/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=144&version=ALL&language=bg 15/03/2019 COM(2019)144/F1 (15/03/2019) - DG BUDG COM(2019)144/F1 (15/03/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Replies of the Commission to the Special Report of the European Court of Auditors "FEAD-fund for European aid to the most deprived: valuable support but its contribution to reducing poverty is not yet established" COM(2019)144/- bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=144&version=ALL&language=bg 13/03/2019 COM(2019)144/- (13/03/2019) - DG BUDG COM(2019)144/- (13/03/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Replies of the Commission to the Special Report of the European Court of Auditors "FEAD-fund for European aid to the most deprived: valuable support but its contribution to reducing poverty is not yet established" COM(2019)143/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=143&version=ALL&language=bg 14/03/2019 COM(2019)143/F1 (14/03/2019) - DG FISMA COM(2019)143/F1 (14/03/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Освобождаване на централната банка на Китайската народна република по Регламента за пазарите на финансови инструменти COM(2019)143/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=143&version=ALL&language=bg 12/03/2019 COM(2019)143/1 (12/03/2019) - DG FISMA COM(2019)143/1 (12/03/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Exemption for the Central Bank of The People's Republic of China under the Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) COM(2019)142/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=142&version=ALL&language=bg 13/03/2019 COM(2019)142/F1 (13/03/2019) - DG ENER COM(2019)142/F1 (13/03/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно състоянието на разширяването на производството на храни и фуражи от значение за производството на биогорива в световен мащаб COM(2019)142/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=142&version=ALL&language=bg 12/03/2019 COM(2019)142/2 (12/03/2019) - DG ENER COM(2019)142/2 (12/03/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the status of production expansion of relevant food and feed crops worldwide COM(2019)142/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=142&version=ALL&language=bg 11/03/2019 COM(2019)142/1 (11/03/2019) - DG ENER COM(2019)142/1 (11/03/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the status of production expansion of relevant food and feed crops worldwide COM(2019)141/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=141&version=ALL&language=bg 15/03/2019 COM(2019)141/F1 (15/03/2019) - DG TRADE COM(2019)141/F1 (15/03/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство, във връзка с приемането на Процедурния правилник на Съвместния комитет, Процедурния правилник на специална група, Процедурата по медиация и Кодекса за поведение на арбитрите COM(2019)141/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=141&version=ALL&language=bg 12/03/2019 COM(2019)141/1 (12/03/2019) - DG TRADE COM(2019)141/1 (12/03/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Committee, the Rules of Procedure of a Panel, the Mediation Procedure and the Code of Conduct for Arbitrators COM(2019)140/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=140&version=ALL&language=bg 12/03/2019 COM(2019)140/F1 (12/03/2019) - DG MARE COM(2019)140/F1 (12/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан по отношение на подаденото от Обединеното кралство заявление за присъединяване към посочената конвенция COM(2019)140/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=140&version=ALL&language=bg 08/03/2019 COM(2019)140/1 (08/03/2019) - DG MARE COM(2019)140/1 (08/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the framework of the Convention on Future Multilateral Co-operation in the North-East Atlantic Fisheries as regards the application for accession to that Convention submitted by the United Kingdom COM(2019)139/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=139&version=ALL&language=bg 18/03/2019 COM(2019)139/F1 (18/03/2019) - DG DEVCO COM(2019)139/F1 (18/03/2019) - DG DEVCO (ГД Международно сътрудничество и развитие) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно отпускането на отменени средства от проекти по 10-ия Европейски фонд за развитие с цел предоставяне на допълнителни средства за Механизма за подкрепа на мира в Африка COM(2019)139/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=139&version=ALL&language=bg 11/03/2019 COM(2019)139/1 (11/03/2019) - DG DEVCO COM(2019)139/1 (11/03/2019) - DG DEVCO (ГД Международно сътрудничество и развитие) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the allocation of funds decommitted from projects under the 10th European Development Fund for the purpose of replenishing the African Peace Facility COM(2019)138/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=138&version=ALL&language=bg 18/03/2019 COM(2019)138/F1 (18/03/2019) - DG TAXUD COM(2019)138/F1 (18/03/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Италия да прилага в определени географски райони намалени данъчни ставки за газьола и втечнения нефтен газ, използвани за отопление, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО COM(2019)138/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=138&version=ALL&language=bg 11/03/2019 COM(2019)138/1 (11/03/2019) - DG TAXUD COM(2019)138/1 (11/03/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Italy to apply, in determined geographical areas, reduced rates of taxation on gas oil and liquid petroleum gas used for heating purposes in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC COM(2019)137/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=137&version=ALL&language=bg 14/03/2019 COM(2019)137/F1 (14/03/2019) - DG MARE COM(2019)137/F1 (14/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.) COM(2019)137/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=137&version=ALL&language=bg 12/03/2019 COM(2019)137/2 (12/03/2019) - DG MARE COM(2019)137/2 (12/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024) COM(2019)137/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=137&version=ALL&language=bg 07/03/2019 COM(2019)137/1 (07/03/2019) - DG MARE COM(2019)137/1 (07/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024) COM(2019)136/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=136&version=ALL&language=bg 15/03/2019 COM(2019)136/F1 (15/03/2019) - DG FISMA COM(2019)136/F1 (15/03/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Съюз на капиталовите пазари: напредък в изграждането на единен капиталов пазар за по-силен икономически и паричен съюз COM(2019)136/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=136&version=ALL&language=bg 14/03/2019 COM(2019)136/3 (14/03/2019) - DG FISMA COM(2019)136/3 (14/03/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Capital Markets Union: progress on building a single market for capital for a strong Economic and Monetary Union COM(2019)136/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=136&version=ALL&language=bg 08/03/2019 COM(2019)136/2 (08/03/2019) - DG FISMA COM(2019)136/2 (08/03/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Capital Markets Union: progress on building a single market for capital for a strong Economic and Monetary Union COM(2019)136/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=136&version=ALL&language=bg 04/03/2019 COM(2019)136/1 (04/03/2019) - DG FISMA COM(2019)136/1 (04/03/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Capital Markets Union: progress on building a single market for capital for a strong Economic and Monetary Union COM(2019)135/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=135&version=ALL&language=bg 12/03/2019 COM(2019)135/F1 (12/03/2019) - DG MARE COM(2019)135/F1 (12/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на протокола за неговото прилагане COM(2019)135/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=135&version=ALL&language=bg 05/03/2019 COM(2019)135/1 (05/03/2019) - DG MARE COM(2019)135/1 (05/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and of the Implementation Protocol thereto COM(2019)134/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=134&version=ALL&language=bg 12/03/2019 COM(2019)134/F1 (12/03/2019) - DG MARE COM(2019)134/F1 (12/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на протокола за неговото прилагане COM(2019)134/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=134&version=ALL&language=bg 05/03/2019 COM(2019)134/1 (05/03/2019) - DG MARE COM(2019)134/1 (05/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and the Implementation Protocol thereto COM(2019)133/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=133&version=ALL&language=bg 12/03/2019 COM(2019)133/F1 (12/03/2019) - DG ECHO COM(2019)133/F1 (12/03/2019) - DG ECHO (ГД Хуманитарна помощ и гражданска защита) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно оценяването на Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза COM(2019)133/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=133&version=ALL&language=bg 05/03/2019 COM(2019)133/1 (05/03/2019) - DG ECHO COM(2019)133/1 (05/03/2019) - DG ECHO (ГД Хуманитарна помощ и гражданска защита) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the Evaluation of the Regulation (EU) 2016/369 on the provision of emergency support within the Union COM(2019)132/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=132&version=ALL&language=bg 12/03/2019 COM(2019)132/F1 (12/03/2019) - DG MARE COM(2019)132/F1 (12/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за риболов в рамките на протокола към Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия COM(2019)132/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=132&version=ALL&language=bg 05/03/2019 COM(2019)132/1 (05/03/2019) - DG MARE COM(2019)132/1 (05/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning the allocation of fishing opportunities under the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of the Gambia COM(2019)131/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=131&version=ALL&language=bg 11/03/2019 COM(2019)131/F1 (11/03/2019) - DG TAXUD COM(2019)131/F1 (11/03/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Административния комитет за Конвенция ТИР, що се отнася до предложението за изменение на Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР COM(2019)131/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=131&version=ALL&language=bg 04/03/2019 COM(2019)131/1 (04/03/2019) - DG TAXUD COM(2019)131/1 (04/03/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Administrative Committee for the TIR Convention as regards the proposal to amend the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets COM(2019)130/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=130&version=ALL&language=bg 14/03/2019 COM(2019)130/F1 (14/03/2019) - DG MARE COM(2019)130/F1 (14/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.) COM(2019)130/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=130&version=ALL&language=bg 05/03/2019 COM(2019)130/2 (05/03/2019) - DG MARE COM(2019)130/2 (05/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the allocation of fishing opportunities under the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024) COM(2019)130/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=130&version=ALL&language=bg 04/03/2019 COM(2019)130/1 (04/03/2019) - DG MARE COM(2019)130/1 (04/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the allocation of fishing opportunities under the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024) COM(2019)129/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=129&version=ALL&language=bg 14/03/2019 COM(2019)129/F1 (14/03/2019) - DG MARE COM(2019)129/F1 (14/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.) COM(2019)129/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=129&version=ALL&language=bg 05/03/2019 COM(2019)129/2 (05/03/2019) - DG MARE COM(2019)129/2 (05/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024) COM(2019)129/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=129&version=ALL&language=bg 04/03/2019 COM(2019)129/1 (04/03/2019) - DG MARE COM(2019)129/1 (04/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024) COM(2019)128/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=128&version=ALL&language=bg 11/03/2019 COM(2019)128/F1 (11/03/2019) - DG ENV COM(2019)128/F1 (11/03/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Стратегически подход на Европейския съюз към фармацевтичните продукти в околната среда COM(2019)128/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=128&version=ALL&language=bg 04/03/2019 COM(2019)128/1 (04/03/2019) - DG ENV COM(2019)128/1 (04/03/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE European Union Strategic Approach to Pharmaceuticals in the Environment COM(2019)127/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=127&version=ALL&language=bg 28/02/2019 COM(2019)127/F1 (28/02/2019) - DG HOME COM(2019)127/F1 (28/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)127/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=127&version=ALL&language=bg 27/02/2019 COM(2019)127/1 (27/02/2019) - DG HOME COM(2019)127/1 (27/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)126/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=126&version=ALL&language=bg 07/03/2019 COM(2019)126/F1 (07/03/2019) - DG SG COM(2019)126/F1 (07/03/2019) - DG SG (генерален секретариат) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Доклад за напредъка по изпълнението на Европейската програма за миграцията COM(2019)126/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=126&version=ALL&language=bg 26/02/2019 COM(2019)126/1 (26/02/2019) - DG SG COM(2019)126/1 (26/02/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil - Rapport d’avancement sur la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration COM(2019)125/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=125&version=ALL&language=bg 07/03/2019 COM(2019)125/F1 (07/03/2019) - DG ECHO COM(2019)125/F1 (07/03/2019) - DG ECHO (ГД Хуманитарна помощ и гражданска защита) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза COM(2019)125/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=125&version=ALL&language=bg 28/02/2019 COM(2019)125/1 (28/02/2019) - DG ECHO COM(2019)125/1 (28/02/2019) - DG ECHO (ГД Хуманитарна помощ и гражданска защита) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism COM(2019)124/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=124&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)124/F1 (01/03/2019) - DG TAXUD COM(2019)124/F1 (01/03/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Световната митническа организация във връзка с Хармонизираната система COM(2019)124/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=124&version=ALL&language=bg 26/02/2019 COM(2019)124/1 (26/02/2019) - DG TAXUD COM(2019)124/1 (26/02/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Customs Organization in relation to the Harmonised System COM(2019)123/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=123&version=ALL&language=bg 04/03/2019 COM(2019)123/F1 (04/03/2019) - DG MARE COM(2019)123/F1 (04/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/124 по отношение на определени възможности за риболов COM(2019)123/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=123&version=ALL&language=bg 27/02/2019 COM(2019)123/1 (27/02/2019) - DG MARE COM(2019)123/1 (27/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities COM(2019)122/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=122&version=ALL&language=bg 07/03/2019 COM(2019)122/F1 (07/03/2019) - DG MOVE COM(2019)122/F1 (07/03/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от Европейския съюз в Двустранния надзорен съвет в рамките на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване, по отношение на добавянето на приложение 4 към Споразумението COM(2019)122/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=122&version=ALL&language=bg 28/02/2019 COM(2019)122/1 (28/02/2019) - DG MOVE COM(2019)122/1 (28/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning the addition of an Annex 4 to the Agreement COM(2019)121/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=121&version=ALL&language=bg 07/03/2019 COM(2019)121/F1 (07/03/2019) - DG MOVE COM(2019)121/F1 (07/03/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от Европейския съюз в Двустранния надзорен съвет в рамките на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване, по отношение на добавянето на приложение 3 към Споразумението COM(2019)121/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=121&version=ALL&language=bg 28/02/2019 COM(2019)121/1 (28/02/2019) - DG MOVE COM(2019)121/1 (28/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning the addition of an Annex 3 to the Agreement COM(2019)120/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=120&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)120/F1 (01/03/2019) - DG MOVE COM(2019)120/F1 (01/03/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Стратегия за въздухоплаването в Европа: Поддържане и насърчаване на високи социални стандарти COM(2019)120/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=120&version=ALL&language=bg 26/02/2019 COM(2019)120/1 (26/02/2019) - DG MOVE COM(2019)120/1 (26/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Aviation Strategy for Europe: Maintaining and promoting high social standards COM(2019)119/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=119&version=ALL&language=bg 08/03/2019 COM(2019)119/F1 (08/03/2019) - DG BUDG COM(2019)119/F1 (08/03/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Replies of the Commission to the European Court of Auditors' Special Report "The control system for organic products has improved, but some challenges remain" COM(2019)119/- bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=119&version=ALL&language=bg 07/03/2019 COM(2019)119/- (07/03/2019) - DG BUDG COM(2019)119/- (07/03/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Replies of the Commission to the European Court of Auditors' Special Report "The control system for organic products has improved, but some challenges remain" COM(2019)118/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=118&version=ALL&language=bg 05/03/2019 COM(2019)118/F1 (05/03/2019) - DG TRADE COM(2019)118/F1 (05/03/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕС) 2018/196 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2018 г. относно допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати COM(2019)118/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=118&version=ALL&language=bg 26/02/2019 COM(2019)118/1 (26/02/2019) - DG TRADE COM(2019)118/1 (26/02/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU) 2018/196 of the European Parliament and the Council of 7 February 2018 on additional custom duties on imports of certain products originating in the United States of America COM(2019)117/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=117&version=ALL&language=bg 28/02/2019 COM(2019)117/F1 (28/02/2019) - DG CNECT COM(2019)117/F1 (28/02/2019) - DG CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) - Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Telecommunication Union (ITU) World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) COM(2019)117/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=117&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)117/1 (21/02/2019) - DG CNECT COM(2019)117/1 (21/02/2019) - DG CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) - Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Telecommunication Union (ITU) World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) COM(2019)116/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=116&version=ALL&language=bg 28/02/2019 COM(2019)116/F1 (28/02/2019) - DG TAXUD COM(2019)116/F1 (28/02/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за прилагането на специалния режим на данъка AIEM, приложим на Канарските острови (представен от Комисията в съответствие с член 2 от Решение № 377/2014/ЕС на Съвета от 12 юни 2014 г.) COM(2019)116/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=116&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)116/1 (21/02/2019) - DG TAXUD COM(2019)116/1 (21/02/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the application of the special arrangements concerning the AIEM tax applicable in the Canary Islands (submitted by the Commission in accordance with Article 2 of the Council Decision 377/2014/EU of 12 June 2014) COM(2019)115/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=115&version=ALL&language=bg 08/03/2019 COM(2019)115/F1 (08/03/2019) - DG MARE COM(2019)115/F1 (08/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Междуамериканската комисия за тропическа риба тон и в Срещата на страните по Споразумението за Международната програма за опазване на делфините, и за отмяна на Решение 10126/14 COM(2019)115/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=115&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)115/3 (01/03/2019) - DG MARE COM(2019)115/3 (01/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Inter-American Tropical Tuna Commission and the Meeting of the Parties to the Agreement on the International Dolphin Conservation Programme and repealing Decision 10126/14 COM(2019)115/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=115&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)115/2 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)115/2 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Inter-American Tropical Tuna Commission and the Meeting of the Parties to the Agreement on the International Dolphin Conservation Programme and repealing Decision 10126/14 COM(2019)115/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=115&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)115/1 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)115/1 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Inter-American Tropical Tuna Commission and the Meeting of the Parties to the Agreement on the International Dolphin Conservation Programme and repealing Decision 10126/14 COM(2019)114/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=114&version=ALL&language=bg 08/03/2019 COM(2019)114/F1 (08/03/2019) - DG MARE COM(2019)114/F1 (08/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон, и за отмяна на Решение 10125/14 COM(2019)114/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=114&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)114/3 (01/03/2019) - DG MARE COM(2019)114/3 (01/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Extended Commission of the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) and repealing Decision 10125/14 COM(2019)114/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=114&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)114/2 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)114/2 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Extended Commission of the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) and repealing Decision 10125/14 COM(2019)114/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=114&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)114/1 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)114/1 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Extended Commission of the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) and repealing Decision 10125/14 COM(2019)113/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=113&version=ALL&language=bg 28/02/2019 COM(2019)113/F1 (28/02/2019) - DG ESTAT COM(2019)113/F1 (28/02/2019) - DG ESTAT (Евростат) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Регламент (ЕО) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно индекса на разходите за труд (ИРТ) COM(2019)113/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=113&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)113/1 (21/02/2019) - DG ESTAT COM(2019)113/1 (21/02/2019) - DG ESTAT (Евростат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EC) No 450/2003 of the European Parliament and of the Council concerning the labour cost index (LCI) COM(2019)112/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=112&version=ALL&language=bg 08/03/2019 COM(2019)112/F1 (08/03/2019) - DG MARE COM(2019)112/F1 (08/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море, и за отмяна на Решение 9389/1/14 REV 1 COM(2019)112/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=112&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)112/3 (01/03/2019) - DG MARE COM(2019)112/3 (01/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the General Fisheries Commission for the Mediterranean and repealing Decision 9389/1/14 REV 1 COM(2019)112/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=112&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)112/2 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)112/2 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the General Fisheries Commission for the Mediterranean and repealing Decision 9389/1/14 REV 1 COM(2019)112/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=112&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)112/1 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)112/1 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the General Fisheries Commission for the Mediterranean and repealing Decision 9389/1/14 REV 1 COM(2019)111/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=111&version=ALL&language=bg 08/03/2019 COM(2019)111/F1 (08/03/2019) - DG MARE COM(2019)111/F1 (08/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, и за отмяна на Решение 10974/1/14 REV 1 COM(2019)111/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=111&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)111/3 (01/03/2019) - DG MARE COM(2019)111/3 (01/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas and repealing Decision 10974/1/14 REV 1 COM(2019)111/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=111&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)111/2 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)111/2 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas and repealing Decision 10974/1/14 REV 1 COM(2019)111/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=111&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)111/1 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)111/1 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas and repealing Decision 10974/1/14 REV 1 COM(2019)110/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=110&version=ALL&language=bg 28/02/2019 COM(2019)110/F1 (28/02/2019) - DG HOME COM(2019)110/F1 (28/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Босна и Херцеговина за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Босна и Херцеговина COM(2019)110/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=110&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)110/1 (21/02/2019) - DG HOME COM(2019)110/1 (21/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina COM(2019)109/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=109&version=ALL&language=bg 08/03/2019 COM(2019)109/F1 (08/03/2019) - DG MARE COM(2019)109/F1 (08/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията за опазване на антарктическите живи морски ресурси, и за отмяна на Решение 10840/14 COM(2019)109/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=109&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)109/3 (01/03/2019) - DG MARE COM(2019)109/3 (01/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources and repealing Decision 10840/14 COM(2019)109/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=109&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)109/2 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)109/2 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources and repealing Decision 10840/14 COM(2019)109/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=109&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)109/1 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)109/1 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources and repealing Decision 10840/14 COM(2019)108/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=108&version=ALL&language=bg 08/03/2019 COM(2019)108/F1 (08/03/2019) - DG MARE COM(2019)108/F1 (08/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Годишната конференция на страните по Конвенцията за опазване и управление на запасите от сайда в централната част на Берингово море, и за отмяна на Решение 9782/17 COM(2019)108/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=108&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)108/3 (01/03/2019) - DG MARE COM(2019)108/3 (01/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the annual Conference of the Parties to the Convention on the Conservation and Management of Pollock Resources in the Central Bering Sea and repealing Decision 9782/17 COM(2019)108/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=108&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)108/2 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)108/2 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the annual Conference of the Parties to the Convention on the Conservation and Management of Pollock Resources in the Central Bering Sea and repealing Decision 9782/17 COM(2019)108/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=108&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)108/1 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)108/1 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the annual Conference of the Parties to the Convention on the Conservation and Management of Pollock Resources in the Central Bering Sea and repealing Decision 9782/17 COM(2019)107/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=107&version=ALL&language=bg 28/02/2019 COM(2019)107/F1 (28/02/2019) - DG HOME COM(2019)107/F1 (28/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Босна и Херцеговина за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Босна и Херцеговина COM(2019)107/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=107&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)107/1 (21/02/2019) - DG HOME COM(2019)107/1 (21/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina COM(2019)106/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=106&version=ALL&language=bg 26/02/2019 COM(2019)106/F1 (26/02/2019) - DG HOME COM(2019)106/F1 (26/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)106/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=106&version=ALL&language=bg 19/02/2019 COM(2019)106/1 (19/02/2019) - DG HOME COM(2019)106/1 (19/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)105/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=105&version=ALL&language=bg 22/02/2019 COM(2019)105/F1 (22/02/2019) - DG EEAS COM(2019)105/F1 (22/02/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна, във връзка с приемането на неговия процедурен правилник COM(2019)105/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=105&version=ALL&language=bg 20/02/2019 COM(2019)105/2 (20/02/2019) - DG EEAS COM(2019)105/2 (20/02/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part, regarding the adoption of its Rules of Procedure COM(2019)105/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=105&version=ALL&language=bg 19/02/2019 COM(2019)105/1 (19/02/2019) - DG EEAS COM(2019)105/1 (19/02/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part, regarding the adoption of its Rules of Procedure COM(2019)104/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=104&version=ALL&language=bg 06/03/2019 COM(2019)104/F1 (06/03/2019) - DG MARE COM(2019)104/F1 (06/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан, и за отмяна на Решение 9451/1/14 REV 1 COM(2019)104/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=104&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)104/3 (01/03/2019) - DG MARE COM(2019)104/3 (01/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a Council Decision concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the North-East Atlantic Fisheries Commission and repealing Decision 9451/1/14 REV 1 COM(2019)104/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=104&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)104/2 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)104/2 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the North-East Atlantic Fisheries Commission and repealing Decision 9451/1/14 REV 1 COM(2019)104/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=104&version=ALL&language=bg 19/02/2019 COM(2019)104/1 (19/02/2019) - DG MARE COM(2019)104/1 (19/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the North-East Atlantic Fisheries Commission and repealing Decision 9451/1/14 REV 1 COM(2019)103/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=103&version=ALL&language=bg 06/03/2019 COM(2019)103/F1 (06/03/2019) - DG MARE COM(2019)103/F1 (06/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Организацията за опазване на сьомгата в Северния Атлантически океан (NASCO), и за отмяна на Решение 9450/1/14 REV 1 COM(2019)103/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=103&version=ALL&language=bg 28/02/2019 COM(2019)103/3 (28/02/2019) - DG MARE COM(2019)103/3 (28/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the North Atlantic Salmon Conservation Organisation (NASCO) and repealing Decision 9450/1/14 REV 1 COM(2019)103/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=103&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)103/2 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)103/2 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the North Atlantic Salmon Conservation Organisation (NASCO) and repealing Decision 9450/1/14 REV 1 COM(2019)103/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=103&version=ALL&language=bg 20/02/2019 COM(2019)103/1 (20/02/2019) - DG MARE COM(2019)103/1 (20/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the North Atlantic Salmon Conservation Organisation (NASCO) and repealing Decision 9450/1/14 REV 1 COM(2019)102/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=102&version=ALL&language=bg 07/03/2019 COM(2019)102/F1 (07/03/2019) - DG MARE COM(2019)102/F1 (07/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, и за отмяна на Решение 9449/1/14 REV 1 COM(2019)102/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=102&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)102/3 (01/03/2019) - DG MARE COM(2019)102/3 (01/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Northwest Atlantic Fisheries Organisation and repealing Decision 9449/1/14 REV 1 COM(2019)102/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=102&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)102/2 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)102/2 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Northwest Atlantic Fisheries Organisation and repealing Decision 9449/1/14 REV 1 COM(2019)102/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=102&version=ALL&language=bg 19/02/2019 COM(2019)102/1 (19/02/2019) - DG MARE COM(2019)102/1 (19/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Northwest Atlantic Fisheries Organisation and repealing Decision 9449/1/14 REV 1 COM(2019)101/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=101&version=ALL&language=bg 07/03/2019 COM(2019)101/F1 (07/03/2019) - DG MARE COM(2019)101/F1 (07/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан, и за отмяна на Решение 10124/1/14 REV 1 COM(2019)101/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=101&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)101/3 (01/03/2019) - DG MARE COM(2019)101/3 (01/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Western and Central Pacific Fisheries Commission and repealing Decision 10124/1/14 REV 1 COM(2019)101/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=101&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)101/2 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)101/2 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Western and Central Pacific Fisheries Commission and repealing Decision 10124/1/14 REV 1 COM(2019)101/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=101&version=ALL&language=bg 19/02/2019 COM(2019)101/1 (19/02/2019) - DG MARE COM(2019)101/1 (19/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Western and Central Pacific Fisheries Commission and repealing Decision 10124/1/14 REV 1 COM(2019)100/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=100&version=ALL&language=bg 15/05/2019 COM(2019)100/F1 (15/05/2019) - DG HOME COM(2019)100/F1 (15/05/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)100/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=100&version=ALL&language=bg 07/05/2019 COM(2019)100/1 (07/05/2019) - DG HOME COM(2019)100/1 (07/05/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)99/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=99&version=ALL&language=bg 06/03/2019 COM(2019)99/F1 (06/03/2019) - DG MARE COM(2019)99/F1 (06/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Организацията за риболова в Югоизточния Атлантически океан, и за отмяна на Решение 10127/14 на Съвета COM(2019)99/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=99&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)99/3 (01/03/2019) - DG MARE COM(2019)99/3 (01/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the South East Atlantic Fisheries Organisation and repealing Council Decision 10127/14 COM(2019)99/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=99&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)99/2 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)99/2 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the South East Atlantic Fisheries Organisation and repealing Council Decision 10127/14 COM(2019)99/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=99&version=ALL&language=bg 19/02/2019 COM(2019)99/1 (19/02/2019) - DG MARE COM(2019)99/1 (19/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the South East Atlantic Fisheries Organisation and repealing Council Decision 10127/14 COM(2019)98/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=98&version=ALL&language=bg 06/03/2019 COM(2019)98/F1 (06/03/2019) - DG MARE COM(2019)98/F1 (06/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията по рибата тон в Индийския океан, и за отмяна на Решение 9398/1/14 REV 1 COM(2019)98/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=98&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)98/3 (01/03/2019) - DG MARE COM(2019)98/3 (01/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Indian Ocean Tuna Commission and repealing Decision 9398/1/14 REV 1 COM(2019)98/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=98&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)98/2 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)98/2 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Indian Ocean Tuna Commission and repealing Decision 9398/1/14 REV 1 COM(2019)98/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=98&version=ALL&language=bg 19/02/2019 COM(2019)98/1 (19/02/2019) - DG MARE COM(2019)98/1 (19/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Indian Ocean Tuna Commission and repealing Decision 9398/1/14 REV 1 COM(2019)97/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=97&version=ALL&language=bg 06/03/2019 COM(2019)97/F1 (06/03/2019) - DG MARE COM(2019)97/F1 (06/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан, и за отмяна на Решение 9784/17 COM(2019)97/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=97&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)97/3 (01/03/2019) - DG MARE COM(2019)97/3 (01/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a Council Decision concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation and repealing Decision 9784/17 COM(2019)97/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=97&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)97/2 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)97/2 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation and repealing Decision 9784/17 COM(2019)97/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=97&version=ALL&language=bg 19/02/2019 COM(2019)97/1 (19/02/2019) - DG MARE COM(2019)97/1 (19/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation and repealing Decision 9784/17 COM(2019)96/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=96&version=ALL&language=bg 06/03/2019 COM(2019)96/F1 (06/03/2019) - DG MARE COM(2019)96/F1 (06/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на Срещата на страните по Споразумението за риболов в Южния Индийски океан, и за отмяна на Решение 9767/17 COM(2019)96/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=96&version=ALL&language=bg 01/03/2019 COM(2019)96/3 (01/03/2019) - DG MARE COM(2019)96/3 (01/03/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Meeting of the Parties of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement and repealing Decision 9767/17 COM(2019)96/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=96&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)96/2 (21/02/2019) - DG MARE COM(2019)96/2 (21/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Meeting of the Parties of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement and repealing Decision 9767/17 COM(2019)96/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=96&version=ALL&language=bg 19/02/2019 COM(2019)96/1 (19/02/2019) - DG MARE COM(2019)96/1 (19/02/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Meeting of the Parties of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement and repealing Decision 9767/17 COM(2019)95/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=95&version=ALL&language=bg 26/02/2019 COM(2019)95/F1 (26/02/2019) - DG ENV COM(2019)95/F1 (26/02/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО) и Директивата за наводненията (Директива 2007/60/ЕО) Втори планове за управление на речни басейни Първи планове за управление на риска от наводнения COM(2019)95/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=95&version=ALL&language=bg 19/02/2019 COM(2019)95/1 (19/02/2019) - DG ENV COM(2019)95/1 (19/02/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Floods Directive (2007/60/EC) Second River Basin Management Plans First Flood Risk Management Plans COM(2019)94/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=94&version=ALL&language=bg 22/02/2019 COM(2019)94/F1 (22/02/2019) - DG SG COM(2019)94/F1 (22/02/2019) - DG SG (генерален секретариат) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на делегираните правомощия, предоставени на Комисията съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации COM(2019)94/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=94&version=ALL&language=bg 15/02/2019 COM(2019)94/1 (15/02/2019) - DG SG COM(2019)94/1 (15/02/2019) - DG SG (генерален секретариат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the delegation conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU, EURATOM) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of the European political parties and the European political foundations COM(2019)93/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=93&version=ALL&language=bg 22/02/2019 COM(2019)93/F1 (22/02/2019) - DG HOME COM(2019)93/F1 (22/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)93/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=93&version=ALL&language=bg 15/02/2019 COM(2019)93/1 (15/02/2019) - DG HOME COM(2019)93/1 (15/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)92/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=92&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)92/F1 (21/02/2019) - DG MOVE COM(2019)92/F1 (21/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги COM(2019)92/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=92&version=ALL&language=bg 14/02/2019 COM(2019)92/1 (14/02/2019) - DG MOVE COM(2019)92/1 (14/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union of the Agreement between the European Union and the Republic of Korea on certain aspects of air services COM(2019)91/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=91&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)91/F1 (21/02/2019) - DG MOVE COM(2019)91/F1 (21/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги COM(2019)91/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=91&version=ALL&language=bg 14/02/2019 COM(2019)91/1 (14/02/2019) - DG MOVE COM(2019)91/1 (14/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union of the Agreement between the European Union and the Republic of Korea on certain aspects of air services COM(2019)90/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=90&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)90/F1 (21/02/2019) - DG HOME COM(2019)90/F1 (21/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението за статуса между Европейския съюз и Черна гора за действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора COM(2019)90/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=90&version=ALL&language=bg 14/02/2019 COM(2019)90/1 (14/02/2019) - DG HOME COM(2019)90/1 (14/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro COM(2019)89/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=89&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)89/F1 (21/02/2019) - DG HOME COM(2019)89/F1 (21/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Съюза, на Споразумението за статуса между Европейския съюз и Черна гора за действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора COM(2019)89/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=89&version=ALL&language=bg 14/02/2019 COM(2019)89/1 (14/02/2019) - DG HOME COM(2019)89/1 (14/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro COM(2019)88/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=88&version=ALL&language=bg 12/02/2019 COM(2019)88/F1 (12/02/2019) - DG MOVE COM(2019)88/F1 (12/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза COM(2019)88/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=88&version=ALL&language=bg 11/02/2019 COM(2019)88/3 (11/02/2019) - DG MOVE COM(2019)88/3 (11/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union COM(2019)88/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=88&version=ALL&language=bg 11/02/2019 COM(2019)88/2 (11/02/2019) - DG MOVE COM(2019)88/2 (11/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union COM(2019)88/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=88&version=ALL&language=bg 11/02/2019 COM(2019)88/1 (11/02/2019) - DG MOVE COM(2019)88/1 (11/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union COM(2019)87/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=87&version=ALL&language=bg 22/02/2019 COM(2019)87/F1 (22/02/2019) - DG GROW COM(2019)87/F1 (22/02/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно изпълнението и функционирането на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори COM(2019)87/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=87&version=ALL&language=bg 15/02/2019 COM(2019)87/1 (15/02/2019) - DG GROW COM(2019)87/1 (15/02/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation and functioning of Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts COM(2019)86/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=86&version=ALL&language=bg 18/02/2019 COM(2019)86/F1 (18/02/2019) - DG ENV COM(2019)86/F1 (18/02/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощията, делегирани на Комисията съгласно Регламент (ЕC) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (Регламента на ЕС относно дървения материал) COM(2019)86/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=86&version=ALL&language=bg 11/02/2019 COM(2019)86/1 (11/02/2019) - DG ENV COM(2019)86/1 (11/02/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the delegation conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (the EU Timber Regulation) COM(2019)85/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=85&version=ALL&language=bg 19/02/2019 COM(2019)85/F1 (19/02/2019) - DG ENV COM(2019)85/F1 (19/02/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове COM(2019)85/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=85&version=ALL&language=bg 12/02/2019 COM(2019)85/1 (12/02/2019) - DG ENV COM(2019)85/1 (12/02/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species COM(2019)84/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=84&version=ALL&language=bg 18/02/2019 COM(2019)84/F1 (18/02/2019) - DG MOVE COM(2019)84/F1 (18/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането през периода 1 януари 2015 г. — 31 декември 2016 г. на определени разпоредби на Регламент (ЕО) № 1071/2009 за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (2nd report from the Commission on the implementation by Member States of certain provisions concerning the access to the occupation of road transport operator) COM(2019)84/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=84&version=ALL&language=bg 11/02/2019 COM(2019)84/1 (11/02/2019) - DG MOVE COM(2019)84/1 (11/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation in the period from 1 January 2015 until 31 December 2016 of certain provisions of Regulation (EC) No 1071/2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (2nd report from the Commission on the implementation by Member States of certain provisions concerning the access to the occupation of road transport operator) COM(2019)83/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=83&version=ALL&language=bg 15/02/2019 COM(2019)83/F1 (15/02/2019) - DG RTD COM(2019)83/F1 (15/02/2019) - DG RTD (ГД Научни изследвания и иновации) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Европейското научноизследователско пространство: заедно в изграждането на Европа на научните изследвания и иновациите COM(2019)83/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=83&version=ALL&language=bg 08/02/2019 COM(2019)83/1 (08/02/2019) - DG RTD COM(2019)83/1 (08/02/2019) - DG RTD (ГД Научни изследвания и иновации) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT The European Research Area: advancing together the Europe of research and innovation COM(2019)82/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=82&version=ALL&language=bg 15/02/2019 COM(2019)82/F1 (15/02/2019) - DG ENV COM(2019)82/F1 (15/02/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за представянето от името на Европейския съюз на предложение за включването на метоксихлор в приложение А към Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители COM(2019)82/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=82&version=ALL&language=bg 08/02/2019 COM(2019)82/1 (08/02/2019) - DG ENV COM(2019)82/1 (08/02/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the submission, on behalf of the European Union, of a proposal for the listing of methoxychlor in Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants COM(2019)81/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=81&version=ALL&language=bg 13/02/2019 COM(2019)81/F1 (13/02/2019) - DG ESTAT COM(2019)81/F1 (13/02/2019) - DG ESTAT (Евростат) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно имплицитните задължения с потенциално въздействие върху публичните бюджети COM(2019)81/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=81&version=ALL&language=bg 06/02/2019 COM(2019)81/1 (06/02/2019) - DG ESTAT COM(2019)81/1 (06/02/2019) - DG ESTAT (Евростат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on implicit liabilities with potential impact on public budgets COM(2019)80/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=80&version=ALL&language=bg 11/02/2019 COM(2019)80/F1 (11/02/2019) - DG GROW COM(2019)80/F1 (11/02/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз трябва да заеме в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 и 128 на ООН, по отношение на предложението за изменение на консолидирана резолюция R.E.5, по отношение на предложенията за четири нови правила на ООН и по отношение на предложението за изменение на списък 4 към Споразумението от 1958 г. COM(2019)80/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=80&version=ALL&language=bg 04/02/2019 COM(2019)80/1 (04/02/2019) - DG GROW COM(2019)80/1 (04/02/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 and 128, as regards the proposal for an amendment to the Consolidated Resolution R.E.5, as regards the proposals for four new UN Regulations, and as regards the proposal for an amendment to Schedule 4 of the 1958 Agreement COM(2019)79/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=79&version=ALL&language=bg 13/02/2019 COM(2019)79/F1 (13/02/2019) - DG TRADE COM(2019)79/F1 (13/02/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юни 2015 г. относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса COM(2019)79/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=79&version=ALL&language=bg 06/02/2019 COM(2019)79/1 (06/02/2019) - DG TRADE COM(2019)79/1 (06/02/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU) 2015/936 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules COM(2019)78/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=78&version=ALL&language=bg 10/05/2019 COM(2019)78/F1 (10/05/2019) - DG HOME COM(2019)78/F1 (10/05/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)78/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=78&version=ALL&language=bg 29/04/2019 COM(2019)78/1 (29/04/2019) - DG HOME COM(2019)78/1 (29/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)77/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=77&version=ALL&language=bg 12/02/2019 COM(2019)77/F1 (12/02/2019) - DG TAXUD COM(2019)77/F1 (12/02/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на шестдесет и втората сесия на Комисията за упойващите вещества, във връзка с добавянето на вещества в списъците към Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества COM(2019)77/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=77&version=ALL&language=bg 05/02/2019 COM(2019)77/1 (05/02/2019) - DG TAXUD COM(2019)77/1 (05/02/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on the addition to the list of substances in the Tables of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances COM(2019)76/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=76&version=ALL&language=bg 11/02/2019 COM(2019)76/F1 (11/02/2019) - DG SANTE COM(2019)76/F1 (11/02/2019) - DG SANTE (ГД Здравеопазване и безопасност на храните) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на делегирането, предоставено на Комисията с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета COM(2019)76/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=76&version=ALL&language=bg 04/02/2019 COM(2019)76/1 (04/02/2019) - DG SANTE COM(2019)76/1 (04/02/2019) - DG SANTE (ГД Здравеопазване и безопасност на храните) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the delegation conferred on the Commission pursuant to Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97 COM(2019)75/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=75&version=ALL&language=bg 03/05/2019 COM(2019)75/F1 (03/05/2019) - DG HOME COM(2019)75/F1 (03/05/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)75/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=75&version=ALL&language=bg 25/04/2019 COM(2019)75/1 (25/04/2019) - DG HOME COM(2019)75/1 (25/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)74/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=74&version=ALL&language=bg 11/02/2019 COM(2019)74/F1 (11/02/2019) - DG EEAS COM(2019)74/F1 (11/02/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране ЕС — Украйна, за изменение на приложение XXVII към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна COM(2019)74/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=74&version=ALL&language=bg 08/02/2019 COM(2019)74/2 (08/02/2019) - DG EEAS COM(2019)74/2 (08/02/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the EU-Ukraine Association Council amending Annex XXVII to the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part COM(2019)74/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=74&version=ALL&language=bg 04/02/2019 COM(2019)74/1 (04/02/2019) - DG EEAS COM(2019)74/1 (04/02/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the EU-Ukraine Association Council amending Annex XXVII to the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part COM(2019)73/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=73&version=ALL&language=bg 04/02/2019 COM(2019)73/F1 (04/02/2019) - DG AGRI COM(2019)73/F1 (04/02/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) Система за ранно предупреждение № 11-12/2018 COM(2019)73/- bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=73&version=ALL&language=bg 01/02/2019 COM(2019)73/- (01/02/2019) - DG AGRI COM(2019)73/- (01/02/2019) - DG AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 11-12/2018 COM(2019)72/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=72&version=ALL&language=bg 04/02/2019 COM(2019)72/F1 (04/02/2019) - DG MOVE COM(2019)72/F1 (04/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Съвета на Международната организация за гражданско въздухоплаване по отношение на приемането на изменение 17 на приложение 13 COM(2019)72/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=72&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)72/1 (31/01/2019) - DG MOVE COM(2019)72/1 (31/01/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of the International Civil Aviation Organization, in respect of the Adoption of Amendment 17 to Annex 13 COM(2019)71/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=71&version=ALL&language=bg 05/02/2019 COM(2019)71/F1 (05/02/2019) - DG HOME COM(2019)71/F1 (05/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на участието в преговори по втори допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство (CETS № 185) COM(2019)71/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=71&version=ALL&language=bg 04/02/2019 COM(2019)71/3 (04/02/2019) - DG HOME COM(2019)71/3 (04/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Recommendation for a Council Decision authorising the participation in negotiations on a second Additional Protocol to the Council of Europe Convention on Cybercrime (CETS No. 185) COM(2019)71/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=71&version=ALL&language=bg 29/01/2019 COM(2019)71/1 (29/01/2019) - DG HOME COM(2019)71/1 (29/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Recommandation pour une décision du Conseil autorisant la participation aux négociations sur un deuxième protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe (STE n° 185) COM(2019)70/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=70&version=ALL&language=bg 28/03/2019 COM(2019)70/F2 (28/03/2019) - DG JUST COM(2019)70/F2 (28/03/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations in view of an agreement COM(2019)70/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=70&version=ALL&language=bg 05/02/2019 COM(2019)70/F1 (05/02/2019) - DG JUST COM(2019)70/F1 (05/02/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори по споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно трансграничния достъп до електронни доказателства за целите на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси COM(2019)70/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=70&version=ALL&language=bg 04/02/2019 COM(2019)70/3 (04/02/2019) - DG JUST COM(2019)70/3 (04/02/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations in view of an agreement COM(2019)70/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=70&version=ALL&language=bg 29/01/2019 COM(2019)70/1 (29/01/2019) - DG JUST COM(2019)70/1 (29/01/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - Recommandation pour une décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur l'accès transfrontière aux preuves électroniques à des fins de coopération judiciaire en matière pénale COM(2019)69/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=69&version=ALL&language=bg 30/01/2019 COM(2019)69/F1 (30/01/2019) - DG FISMA COM(2019)69/F1 (30/01/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Освобождаване на централната банка на Обединеното кралство („Английската централна банка“) съгласно Регламента относно пазарите на финансови инструменти (РПФИ) COM(2019)69/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=69&version=ALL&language=bg 29/01/2019 COM(2019)69/1 (29/01/2019) - DG FISMA COM(2019)69/1 (29/01/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Exemption for the Central Bank of The United Kingdom ('Bank of England') under the Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) COM(2019)68/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=68&version=ALL&language=bg 30/01/2019 COM(2019)68/F1 (30/01/2019) - DG FISMA COM(2019)68/F1 (30/01/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Освобождаване на Английската централна банка и на службата на Обединеното кралство за управление на дълга съгласно Регламента относно пазарната злоупотреба (РПЗ) COM(2019)68/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=68&version=ALL&language=bg 29/01/2019 COM(2019)68/1 (29/01/2019) - DG FISMA COM(2019)68/1 (29/01/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Exemption for the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office under the Market Abuse Regulation (MAR) COM(2019)67/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=67&version=ALL&language=bg 21/05/2019 COM(2019)67/1 (21/05/2019) - DG HOME COM(2019)67/1 (21/05/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)66/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=66&version=ALL&language=bg 08/05/2019 COM(2019)66/F1 (08/05/2019) - DG HOME COM(2019)66/F1 (08/05/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)66/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=66&version=ALL&language=bg 30/04/2019 COM(2019)66/1 (30/04/2019) - DG HOME COM(2019)66/1 (30/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)65/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=65&version=ALL&language=bg 30/01/2019 COM(2019)65/F1 (30/01/2019) - DG EAC COM(2019)65/F1 (30/01/2019) - DG EAC (ГД Образование и култура) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз COM(2019)65/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=65&version=ALL&language=bg 30/01/2019 COM(2019)65/1 (30/01/2019) - DG EAC COM(2019)65/1 (30/01/2019) - DG EAC (ГД Образование и култура) - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des dispositions visant à permettre la poursuite des activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation en cours au titre du programme Erasmus+ dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le «Royaume-Uni») de l’Union européenne COM(2019)64/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=64&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)64/F1 (31/01/2019) - DG BUDG COM(2019)64/F1 (31/01/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно мерките за изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза COM(2019)64/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=64&version=ALL&language=bg 30/01/2019 COM(2019)64/1 (30/01/2019) - DG BUDG COM(2019)64/1 (30/01/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Proposition de règlement du Conseil relatif à des mesures portant sur l’exécution et le financement du budget général de l’Union en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union COM(2019)63/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=63&version=ALL&language=bg 30/01/2019 COM(2019)63/F1 (30/01/2019) - DG FISMA COM(2019)63/F1 (30/01/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за международното третиране, що се отнася до сделките за финансиране с ценни книжа, на централни банки и публични органи, управляващи държавния дълг COM(2019)63/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=63&version=ALL&language=bg 29/01/2019 COM(2019)63/1 (29/01/2019) - DG FISMA COM(2019)63/1 (29/01/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the International Treatment of Central Banks and Public Entities Managing the Public Debt with regard to Securities Financing Transactions COM(2019)62/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=62&version=ALL&language=bg 30/01/2019 COM(2019)62/F1 (30/01/2019) - DG FISMA COM(2019)62/F1 (30/01/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за международното третиране, що се отнася до сделките с извънборсови деривати, на централни банки и публични органи, управляващи държавния дълг COM(2019)62/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=62&version=ALL&language=bg 29/01/2019 COM(2019)62/1 (29/01/2019) - DG FISMA COM(2019)62/1 (29/01/2019) - DG FISMA (ГД Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the International Treatment of Central Banks and Public Entities Managing Public Debt with regard to OTC Derivatives Transactions COM(2019)61/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=61&version=ALL&language=bg 07/02/2019 COM(2019)61/F1 (07/02/2019) - DG HOME COM(2019)61/F1 (07/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)61/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=61&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)61/1 (31/01/2019) - DG HOME COM(2019)61/1 (31/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)60/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=60&version=ALL&language=bg 07/02/2019 COM(2019)60/F1 (07/02/2019) - DG HOME COM(2019)60/F1 (07/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)60/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=60&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)60/1 (31/01/2019) - DG HOME COM(2019)60/1 (31/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)59/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=59&version=ALL&language=bg 07/02/2019 COM(2019)59/F1 (07/02/2019) - DG TAXUD COM(2019)59/F1 (07/02/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Междинна оценка на програма „Фискалис 2020“ COM(2019)59/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=59&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)59/1 (31/01/2019) - DG TAXUD COM(2019)59/1 (31/01/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Mid-term evaluation of the Fiscalis 2020 programme COM(2019)58/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=58&version=ALL&language=bg 07/02/2019 COM(2019)58/F1 (07/02/2019) - DG TAXUD COM(2019)58/F1 (07/02/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден по силата на Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с изменението на някои разпоредби на Протокол 1 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество COM(2019)58/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=58&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)58/1 (31/01/2019) - DG TAXUD COM(2019)58/1 (31/01/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the Interim Agreement establishing a framework for an Economic Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part, as regard the amendment of certain provisions of Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation COM(2019)57/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=57&version=ALL&language=bg 07/02/2019 COM(2019)57/F1 (07/02/2019) - DG TAXUD COM(2019)57/F1 (07/02/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно междинната оценка на програма „Митници 2020“ COM(2019)57/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=57&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)57/1 (31/01/2019) - DG TAXUD COM(2019)57/1 (31/01/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the mid-term evaluation of the Customs 2020 programme COM(2019)56/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=56&version=ALL&language=bg 01/02/2019 COM(2019)56/F1 (01/02/2019) - DG MOVE COM(2019)56/F1 (01/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 14-ата сесия на Общото събрание на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) по отношение на избора на Генерален секретар на OTIF за периода от 8 април 2019 г. до 31 декември 2021 г. COM(2019)56/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=56&version=ALL&language=bg 29/01/2019 COM(2019)56/1 (29/01/2019) - DG MOVE COM(2019)56/1 (29/01/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 14th General Assembly of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) as regards the election of the Secretary General of OTIF for the period from 8 April 2019 to 31 December 2021 COM(2019)55/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=55&version=ALL&language=bg 01/02/2019 COM(2019)55/F1 (01/02/2019) - DG REGIO COM(2019)55/F1 (01/02/2019) - DG REGIO (ГД Регионална и селищна политика) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост COM(2019)55/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=55&version=ALL&language=bg 29/01/2019 COM(2019)55/1 (29/01/2019) - DG REGIO COM(2019)55/1 (29/01/2019) - DG REGIO (ГД Регионална и селищна политика) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative COM(2019)54/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=54&version=ALL&language=bg 06/02/2019 COM(2019)54/F1 (06/02/2019) - DG ENV COM(2019)54/F1 (06/02/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Конференцията на страните във връзка с измененията на приложение ІІІ към Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди COM(2019)54/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=54&version=ALL&language=bg 30/01/2019 COM(2019)54/1 (30/01/2019) - DG ENV COM(2019)54/1 (30/01/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the Conference of the Parties as regards amendments of Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade COM(2019)53/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=53&version=ALL&language=bg 30/01/2019 COM(2019)53/F1 (30/01/2019) - DG EMPL COM(2019)53/F1 (30/01/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз COM(2019)53/4 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=53&version=ALL&language=bg 29/01/2019 COM(2019)53/4 (29/01/2019) - DG EMPL COM(2019)53/4 (29/01/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing contingency measures in the field of social security coordination following the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union COM(2019)53/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=53&version=ALL&language=bg 28/01/2019 COM(2019)53/3 (28/01/2019) - DG EMPL COM(2019)53/3 (28/01/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing contingency measures in the field of social security coordination following the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union COM(2019)53/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=53&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)53/2 (24/01/2019) - DG EMPL COM(2019)53/2 (24/01/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing contingency measures in the field of social security coordination following the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union COM(2019)53/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=53&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)53/1 (24/01/2019) - DG EMPL COM(2019)53/1 (24/01/2019) - DG EMPL (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing contingency measures in the field of social security coordination following the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union COM(2019)52/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=52&version=ALL&language=bg 06/02/2019 COM(2019)52/F1 (06/02/2019) - DG ENV COM(2019)52/F1 (06/02/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на деветото заседание на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители относно предложенията за изменения на приложения А и Б COM(2019)52/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=52&version=ALL&language=bg 01/02/2019 COM(2019)52/2 (01/02/2019) - DG ENV COM(2019)52/2 (01/02/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the ninth meeting of the Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants as regards the proposals for amendments of Annexes A and B COM(2019)52/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=52&version=ALL&language=bg 30/01/2019 COM(2019)52/1 (30/01/2019) - DG ENV COM(2019)52/1 (30/01/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the ninth meeting of the Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants as regards the proposals for amendments of Annexes A and B COM(2019)51/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=51&version=ALL&language=bg 07/02/2019 COM(2019)51/F1 (07/02/2019) - DG MOVE COM(2019)51/F1 (07/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Шести доклад относно наблюдението на развитието на железопътния пазар COM(2019)51/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=51&version=ALL&language=bg 30/01/2019 COM(2019)51/1 (30/01/2019) - DG MOVE COM(2019)51/1 (30/01/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Sixth report on monitoring development of the rail market COM(2019)50/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=50&version=ALL&language=bg 06/02/2019 COM(2019)50/F1 (06/02/2019) - DG ESTAT COM(2019)50/F1 (06/02/2019) - DG ESTAT (Евростат) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за функционирането на Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската статистика за трайните насаждения COM(2019)50/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=50&version=ALL&language=bg 29/01/2019 COM(2019)50/1 (29/01/2019) - DG ESTAT COM(2019)50/1 (29/01/2019) - DG ESTAT (Евростат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the functioning of Regulation (EU) No 1337/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 concerning European statistics on permanent crops COM(2019)49/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=49&version=ALL&language=bg 23/01/2019 COM(2019)49/F1 (23/01/2019) - DG MARE COM(2019)49/F1 (23/01/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза COM(2019)49/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=49&version=ALL&language=bg 21/01/2019 COM(2019)49/2 (21/01/2019) - DG MARE COM(2019)49/2 (21/01/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2017/2403 as regards fishing authorisations for Union fishing vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters COM(2019)49/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=49&version=ALL&language=bg 21/01/2019 COM(2019)49/1 (21/01/2019) - DG MARE COM(2019)49/1 (21/01/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2017/2403 as regards fishing authorisations for Union fishing vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters COM(2019)48/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=48&version=ALL&language=bg 23/01/2019 COM(2019)48/F1 (23/01/2019) - DG MARE COM(2019)48/F1 (23/01/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на някои правила, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство, поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза COM(2019)48/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=48&version=ALL&language=bg 21/01/2019 COM(2019)48/2 (21/01/2019) - DG MARE COM(2019)48/2 (21/01/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 508/2014 as regards certain rules relating to the European Maritime and Fisheries Fund by reason of the withdrawal of the United Kingdom from the Union COM(2019)48/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=48&version=ALL&language=bg 21/01/2019 COM(2019)48/1 (21/01/2019) - DG MARE COM(2019)48/1 (21/01/2019) - DG MARE (ГД Морско дело и рибарство) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 508/2014 as regards certain rules relating to the European Maritime and Fisheries Fund by reason of the withdrawal of the United Kingdom from the Union COM(2019)47/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=47&version=ALL&language=bg 06/02/2019 COM(2019)47/F1 (06/02/2019) - DG ESTAT COM(2019)47/F1 (06/02/2019) - DG ESTAT (Евростат) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Регламент (ЕО) № 1921/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за предоставянето на статистически данни за разтоварванията на рибни продукти в държави членки COM(2019)47/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=47&version=ALL&language=bg 29/01/2019 COM(2019)47/1 (29/01/2019) - DG ESTAT COM(2019)47/1 (29/01/2019) - DG ESTAT (Евростат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EC) No 1921/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on the submission of statistical data on landings of fishery products in Member States COM(2019)46/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=46&version=ALL&language=bg 04/03/2019 COM(2019)46/F2 (04/03/2019) - DG GROW COM(2019)46/F2 (04/03/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по държавните поръчки относно присъединяването на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия към Споразумението за държавните поръчки с оглед на неговото оттегляне от Европейския съюз COM(2019)46/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=46&version=ALL&language=bg 28/01/2019 COM(2019)46/F1 (28/01/2019) - DG GROW COM(2019)46/F1 (28/01/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по държавните поръчки относно присъединяването на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия към Споразумението за държавните поръчки с оглед на неговото оттегляне от Европейския съюз COM(2019)46/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=46&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)46/1 (24/01/2019) - DG GROW COM(2019)46/1 (24/01/2019) - DG GROW (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) - Proposal for a Council decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Committee on Government Procurement concerning on the accession of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Agreement on Government Procurement in the context of its withdrawal from the European Union COM(2019)45/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=45&version=ALL&language=bg 03/04/2019 COM(2019)45/F1 (03/04/2019) - DG HOME COM(2019)45/F1 (03/04/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)45/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=45&version=ALL&language=bg 27/03/2019 COM(2019)45/1 (27/03/2019) - DG HOME COM(2019)45/1 (27/03/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)43/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=43&version=ALL&language=bg 26/02/2019 COM(2019)43/F1 (26/02/2019) - DG HOME COM(2019)43/F1 (26/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)43/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=43&version=ALL&language=bg 19/02/2019 COM(2019)43/1 (19/02/2019) - DG HOME COM(2019)43/1 (19/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)42/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=42&version=ALL&language=bg 18/02/2019 COM(2019)42/F1 (18/02/2019) - DG HOME COM(2019)42/F1 (18/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)42/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=42&version=ALL&language=bg 11/02/2019 COM(2019)42/1 (11/02/2019) - DG HOME COM(2019)42/1 (11/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)41/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=41&version=ALL&language=bg 27/03/2019 COM(2019)41/F2 (27/03/2019) - DG HOME COM(2019)41/F2 (27/03/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) N° 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)41/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=41&version=ALL&language=bg 21/02/2019 COM(2019)41/F1 (21/02/2019) - DG HOME COM(2019)41/F1 (21/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) N° 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)41/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=41&version=ALL&language=bg 14/02/2019 COM(2019)41/1 (14/02/2019) - DG HOME COM(2019)41/1 (14/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) N° 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)39/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=39&version=ALL&language=bg 04/02/2019 COM(2019)39/F1 (04/02/2019) - DG EEAS COM(2019)39/F1 (04/02/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [Регламент (ЕС) № 575/2013 за капиталовите изисквания (РКИ) и Директива 2013/36/ЕС (ДКИ IV)] COM(2019)39/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=39&version=ALL&language=bg 28/01/2019 COM(2019)39/1 (28/01/2019) - DG EEAS COM(2019)39/1 (28/01/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning an amendment to Annex IX (Financial Services) to the EEA Agreement [Capital Requirements Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) and Directive 2013/36/EU (CRD IV)] COM(2019)38/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=38&version=ALL&language=bg 04/02/2019 COM(2019)38/F1 (04/02/2019) - DG CLIMA COM(2019)38/F1 (04/02/2019) - DG CLIMA (ГД Действия по климата) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 с цел подходящо съобразяване с глобалната система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите COM(2019)38/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=38&version=ALL&language=bg 28/01/2019 COM(2019)38/1 (28/01/2019) - DG CLIMA COM(2019)38/1 (28/01/2019) - DG CLIMA (ГД Действия по климата) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2015/757 in order to take appropriate account of the global data collection system for ship fuel oil consumption data COM(2019)37/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=37&version=ALL&language=bg 05/02/2019 COM(2019)37/F2 (05/02/2019) - DG DEVCO COM(2019)37/F2 (05/02/2019) - DG DEVCO (ГД Международно сътрудничество и развитие) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή, το 2017, των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση των εξωτερικών δράσεων COM(2019)37/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=37&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)37/F1 (31/01/2019) - DG DEVCO COM(2019)37/F1 (31/01/2019) - DG DEVCO (ГД Международно сътрудничество и развитие) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад относно прилагането на инструментите на Европейския съюз за финансиране на външни дейности през 2017 година COM(2019)37/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=37&version=ALL&language=bg 30/01/2019 COM(2019)37/2 (30/01/2019) - DG DEVCO COM(2019)37/2 (30/01/2019) - DG DEVCO (ГД Международно сътрудничество и развитие) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Report on the implementation of the European Union's instruments for financing external actions in 2017 COM(2019)37/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=37&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)37/1 (24/01/2019) - DG DEVCO COM(2019)37/1 (24/01/2019) - DG DEVCO (ГД Международно сътрудничество и развитие) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Report on the implementation of the European Union's instruments for financing external actions in 2017 COM(2019)36/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=36&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)36/F1 (31/01/2019) - DG ECFIN COM(2019)36/F1 (31/01/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА по искането за изменение на Протокол № 5 за Устава на Европейската инвестиционна банка, представено от Европейската инвестиционна банка на 11 октомври 2018 г. COM(2019)36/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=36&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)36/1 (24/01/2019) - DG ECFIN COM(2019)36/1 (24/01/2019) - DG ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) - COMMISSION OPINION on the request for amendments to Protocol No 5 on the Statute of the European Investment Bank, presented by the European Investment Bank on 11 October 2018 COM(2019)35/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=35&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)35/F1 (31/01/2019) - DG HOME COM(2019)35/F1 (31/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз и за временното прилагане на някои разпоредби на Споразумението между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности COM(2019)35/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=35&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)35/1 (24/01/2019) - DG HOME COM(2019)35/1 (24/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union and the Principality of Liechtenstein on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, of Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, and the Annex thereto, and of Council Framework Decision 2009/905/JHA on accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities COM(2019)34/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=34&version=ALL&language=bg 01/02/2019 COM(2019)34/F1 (01/02/2019) - DG MOVE COM(2019)34/F1 (01/02/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. по отношение на морското оборудване COM(2019)34/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=34&version=ALL&language=bg 25/01/2019 COM(2019)34/1 (25/01/2019) - DG MOVE COM(2019)34/1 (25/01/2019) - DG MOVE (ГД Мобилност и транспорт) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of power to adopt delegated acts conferred on the Commission under Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on marine equipment COM(2019)33/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=33&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)33/F1 (31/01/2019) - DG EEAS COM(2019)33/F1 (31/01/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) и приложение XIX (Защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП COM(2019)33/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=33&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)33/1 (24/01/2019) - DG EEAS COM(2019)33/1 (24/01/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex IX (Financial services) and Annex XIX (Consumer protection) to the EEA Agreement COM(2019)32/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=32&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)32/F1 (31/01/2019) - DG EEAS COM(2019)32/F1 (31/01/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Регламент за пазарите на финансови инструменти (РПФИ) и Директива ДПФИ II) COM(2019)32/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=32&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)32/1 (24/01/2019) - DG EEAS COM(2019)32/1 (24/01/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning an amendment to Annex IX (Financial Services) to the EEA Agreement (Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) and Directive MiFID II) COM(2019)31/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=31&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)31/F1 (31/01/2019) - DG EEAS COM(2019)31/F1 (31/01/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и информационно общество) към Споразумението за ЕИП COM(2019)31/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=31&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)31/1 (24/01/2019) - DG EEAS COM(2019)31/1 (24/01/2019) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex XI (Electronic communication, audiovisual services and information society) to the EEA Agreement COM(2019)30/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=30&version=ALL&language=bg 01/02/2019 COM(2019)30/F1 (01/02/2019) - DG HOME COM(2019)30/F1 (01/02/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) N° 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)30/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=30&version=ALL&language=bg 25/01/2019 COM(2019)30/1 (25/01/2019) - DG HOME COM(2019)30/1 (25/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) N° 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)29/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=29&version=ALL&language=bg 06/02/2019 COM(2019)29/F1 (06/02/2019) - DG JUST COM(2019)29/F1 (06/02/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)29/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=29&version=ALL&language=bg 30/01/2019 COM(2019)29/1 (30/01/2019) - DG JUST COM(2019)29/1 (30/01/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)28/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=28&version=ALL&language=bg 04/02/2019 COM(2019)28/F1 (04/02/2019) - DG JUST COM(2019)28/F1 (04/02/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)28/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=28&version=ALL&language=bg 28/01/2019 COM(2019)28/1 (28/01/2019) - DG JUST COM(2019)28/1 (28/01/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)27/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=27&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)27/F1 (31/01/2019) - DG HOME COM(2019)27/F1 (31/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз и за временното прилагане на някои разпоредби на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности COM(2019)27/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=27&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)27/1 (24/01/2019) - DG HOME COM(2019)27/1 (24/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, of Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, and the Annex thereto, and of Council Framework Decision 2009/905/JHA on accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities COM(2019)26/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=26&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)26/F1 (31/01/2019) - DG HOME COM(2019)26/F1 (31/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности COM(2019)26/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=26&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)26/1 (24/01/2019) - DG HOME COM(2019)26/1 (24/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, of Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, and the Annex thereto, and of Council Framework Decision 2009/905/JHA on accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities COM(2019)25/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=25&version=ALL&language=bg 25/03/2019 COM(2019)25/F1 (25/03/2019) - DG HOME COM(2019)25/F1 (25/03/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)25/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=25&version=ALL&language=bg 18/03/2019 COM(2019)25/1 (18/03/2019) - DG HOME COM(2019)25/1 (18/03/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a Council implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)24/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=24&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)24/F1 (31/01/2019) - DG HOME COM(2019)24/F1 (31/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности COM(2019)24/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=24&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)24/1 (24/01/2019) - DG HOME COM(2019)24/1 (24/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Principality of Liechtenstein on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, of Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, and the Annex thereto, and of Council Framework Decision 2009/905/JHA on accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities COM(2019)23/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=23&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)23/F1 (31/01/2019) - DG HOME COM(2019)23/F1 (31/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно нотифицирането на желанието на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да не участва вече в някои от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, които се съдържат в Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията COM(2019)23/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=23&version=ALL&language=bg 28/01/2019 COM(2019)23/2 (28/01/2019) - DG HOME COM(2019)23/2 (28/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the notification of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of its wish no longer to take part in some of the provisions of the Schengen acquis which are contained in Council Regulation (EC) No 377/2004 of 19 February 2004 on the creation of an immigration liaison officers network COM(2019)23/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=23&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)23/1 (24/01/2019) - DG HOME COM(2019)23/1 (24/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the notification of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of its wish no longer to take part in some of the provisions of the Schengen acquis which are contained in Council Regulation (EC) No 377/2004 of 19 February 2004 on the creation of an immigration liaison officers network COM(2019)22/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=22&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)22/F1 (31/01/2019) - DG SG COM(2019)22/F1 (31/01/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Документ за размисъл Към устойчива Европа до 2030 г. COM(2019)22/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=22&version=ALL&language=bg 22/01/2019 COM(2019)22/1 (22/01/2019) - DG SG COM(2019)22/1 (22/01/2019) - DG SG (генерален секретариат) - Document de réflexion «Vers une Europe durable d’ici 2030» COM(2019)21/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=21&version=ALL&language=bg 29/01/2019 COM(2019)21/F1 (29/01/2019) - DG REGIO COM(2019)21/F1 (29/01/2019) - DG REGIO (ГД Регионална и селищна политика) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС COM(2019)21/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=21&version=ALL&language=bg 22/01/2019 COM(2019)21/1 (22/01/2019) - DG REGIO COM(2019)21/1 (22/01/2019) - DG REGIO (ГД Регионална и селищна политика) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of EU macro-regional strategies COM(2019)20/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=20&version=ALL&language=bg 04/02/2019 COM(2019)20/F1 (04/02/2019) - DG JUST COM(2019)20/F1 (04/02/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)20/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=20&version=ALL&language=bg 28/01/2019 COM(2019)20/1 (28/01/2019) - DG JUST COM(2019)20/1 (28/01/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)19/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=19&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)19/F1 (24/01/2019) - DG BUDG COM(2019)19/F1 (24/01/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Replies of the Commission to the Special Report of the European Court of Auditors "European Fund for Strategic Investment: action needed to make EFSI a full success" COM(2019)19/- bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=19&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)19/- (24/01/2019) - DG BUDG COM(2019)19/- (24/01/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Replies of the Commission to the Special Report of the European Court of Auditors "European Fund for Strategic Investment: action needed to make EFSI a full success" COM(2019)18/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=18&version=ALL&language=bg 30/01/2019 COM(2019)18/F1 (30/01/2019) - DG HOME COM(2019)18/F1 (30/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with article Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)18/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=18&version=ALL&language=bg 23/01/2019 COM(2019)18/1 (23/01/2019) - DG HOME COM(2019)18/1 (23/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Communication in accordance with article Article 16(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 COM(2019)17/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=17&version=ALL&language=bg 28/01/2019 COM(2019)17/F1 (28/01/2019) - DG COMP COM(2019)17/F1 (28/01/2019) - DG COMP (ГД Конкуренция) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПРАВОПРИЛАГАНЕ В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ СЕКТОР (2009—2017 г.) Европейските органи за защита на конкуренцията работят заедно за достъпни и иновативни лекарствени продукти COM(2019)17/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=17&version=ALL&language=bg 21/01/2019 COM(2019)17/1 (21/01/2019) - DG COMP COM(2019)17/1 (21/01/2019) - DG COMP (ГД Конкуренция) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT COMPETITION ENFORCEMENT IN THE PHARMACEUTICAL SECTOR (2009-2017) European competition authorities working together for affordable and innovative medicines COM(2019)16/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=16&version=ALL&language=bg 18/01/2019 COM(2019)16/F1 (18/01/2019) - DG TRADE COM(2019)16/F1 (18/01/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори по споразумение със Съединените американски щати за премахване на митата за промишлени стоки COM(2019)16/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=16&version=ALL&language=bg 17/01/2019 COM(2019)16/1 (17/01/2019) - DG TRADE COM(2019)16/1 (17/01/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations COM(2019)15/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=15&version=ALL&language=bg 18/01/2019 COM(2019)15/F1 (18/01/2019) - DG TRADE COM(2019)15/F1 (18/01/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за споразумение със Съединените американски щати относно оценяването на съответствието COM(2019)15/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=15&version=ALL&language=bg 17/01/2019 COM(2019)15/1 (17/01/2019) - DG TRADE COM(2019)15/1 (17/01/2019) - DG TRADE (ГД Търговия) - Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations COM(2019)14/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=14&version=ALL&language=bg 28/01/2019 COM(2019)14/F1 (28/01/2019) - DG ESTAT COM(2019)14/F1 (28/01/2019) - DG ESTAT (Евростат) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (EО) № 577/98 на Съвета COM(2019)14/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=14&version=ALL&language=bg 21/01/2019 COM(2019)14/1 (21/01/2019) - DG ESTAT COM(2019)14/1 (21/01/2019) - DG ESTAT (Евростат) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Council Regulation (EC) No 577/98 COM(2019)13/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=13&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)13/F1 (24/01/2019) - DG ENV COM(2019)13/F1 (24/01/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза COM(2019)13/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=13&version=ALL&language=bg 17/01/2019 COM(2019)13/1 (17/01/2019) - DG ENV COM(2019)13/1 (17/01/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on compliance measures for users from the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization in the Union COM(2019)12/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=12&version=ALL&language=bg 24/01/2019 COM(2019)12/F1 (24/01/2019) - DG JUST COM(2019)12/F1 (24/01/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Режими за предоставяне на гражданство и право на пребиваване в ЕС COM(2019)12/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=12&version=ALL&language=bg 16/01/2019 COM(2019)12/1 (16/01/2019) - DG JUST COM(2019)12/1 (16/01/2019) - DG JUST (ГД Правосъдие и потребители) - Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Régimes accordant la citoyenneté et le statut de résident aux investisseurs dans l'Union européenne COM(2019)11/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=11&version=ALL&language=bg 23/01/2019 COM(2019)11/F1 (23/01/2019) - DG ENV COM(2019)11/F1 (23/01/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 14-ата среща на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, по отношение на някои изменения на приложения II, VIII и IX към нея COM(2019)11/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=11&version=ALL&language=bg 16/01/2019 COM(2019)11/1 (16/01/2019) - DG ENV COM(2019)11/1 (16/01/2019) - DG ENV (ГД Околна среда) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 14th Conference of the Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal with regard to certain amendments of Annexes II, VIII and IX thereto COM(2019)10/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=10&version=ALL&language=bg 23/01/2019 COM(2019)10/F1 (23/01/2019) - DG TAXUD COM(2019)10/F1 (23/01/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Полша да въведе специална мярка за дерогация от член 226 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2019)10/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=10&version=ALL&language=bg 21/01/2019 COM(2019)10/2 (21/01/2019) - DG TAXUD COM(2019)10/2 (21/01/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Poland to introduce a special measure derogating from Article 226 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax COM(2019)10/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=10&version=ALL&language=bg 14/01/2019 COM(2019)10/1 (14/01/2019) - DG TAXUD COM(2019)10/1 (14/01/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Poland to introduce a special measure derogating from Article 226 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax COM(2019)9/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=9&version=ALL&language=bg 21/01/2019 COM(2019)9/F1 (21/01/2019) - DG TAXUD COM(2019)9/F1 (21/01/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Литва да въведе специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2019)9/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=9&version=ALL&language=bg 14/01/2019 COM(2019)9/1 (14/01/2019) - DG TAXUD COM(2019)9/1 (14/01/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Lithuania to introduce a special measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax COM(2019)8/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=8&version=ALL&language=bg 16/01/2019 COM(2019)8/F1 (16/01/2019) - DG TAXUD COM(2019)8/F1 (16/01/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Към по-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в данъчната политика на ЕС COM(2019)8/3 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=8&version=ALL&language=bg 15/01/2019 COM(2019)8/3 (15/01/2019) - DG TAXUD COM(2019)8/3 (15/01/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Towards a more efficient and democratic decision making in EU tax policy COM(2019)8/2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=8&version=ALL&language=bg 13/01/2019 COM(2019)8/2 (13/01/2019) - DG TAXUD COM(2019)8/2 (13/01/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Towards a more efficient and democratic decision making in EU tax policy COM(2019)8/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=8&version=ALL&language=bg 09/01/2019 COM(2019)8/1 (09/01/2019) - DG TAXUD COM(2019)8/1 (09/01/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Towards a more efficient and democratic decision making in EU tax policy COM(2019)7/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=7&version=ALL&language=bg 18/01/2019 COM(2019)7/F1 (18/01/2019) - DG RTD COM(2019)7/F1 (18/01/2019) - DG RTD (ГД Научни изследвания и иновации) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подновяването на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация COM(2019)7/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=7&version=ALL&language=bg 11/01/2019 COM(2019)7/1 (11/01/2019) - DG RTD COM(2019)7/1 (11/01/2019) - DG RTD (ГД Научни изследвания и иновации) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the renewal of the Agreement on cooperation in science and technology between the European Community and the Government of the Russian Federation COM(2019)6/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=6&version=ALL&language=bg 17/01/2019 COM(2019)6/F1 (17/01/2019) - DG TAXUD COM(2019)6/F1 (17/01/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Франция да прилага намалена данъчна ставка за безоловния бензин, използван като моторно гориво в департаментите на Корсика, съгласно член 19 на Директива 2003/96/ЕО COM(2019)6/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=6&version=ALL&language=bg 10/01/2019 COM(2019)6/1 (10/01/2019) - DG TAXUD COM(2019)6/1 (10/01/2019) - DG TAXUD (ГД Данъчно облагане и митнически съюз) - Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising France to apply a reduced rate of taxation to unleaded petrol used as motor fuel and consumed in Corsican departments in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC COM(2019)5/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=5&version=ALL&language=bg 08/01/2019 COM(2019)5/F1 (08/01/2019) - DG BUDG COM(2019)5/F1 (08/01/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Replies of the Commission to the Special Report of the European Court of Auditors "Fighting fraud in EU spending: action needed" COM(2019)5/- bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=5&version=ALL&language=bg 08/01/2019 COM(2019)5/- (08/01/2019) - DG BUDG COM(2019)5/- (08/01/2019) - DG BUDG (ГД Бюджет) - Replies of the Commission to the Special Report of the European Court of Auditors "Fighting fraud in EU spending: action needed" COM(2019)4/F2 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=4&version=ALL&language=bg 31/01/2019 COM(2019)4/F2 (31/01/2019) - DG HOME COM(2019)4/F2 (31/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos prieigos prie kitų ES informacinių sistemų ETIAS naudojimo tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1240, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (ES) 2017/2226 ir Reglamentas (ES) 2018/1861 COM(2019)4/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=4&version=ALL&language=bg 07/01/2019 COM(2019)4/F1 (07/01/2019) - DG HOME COM(2019)4/F1 (07/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и за изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861 COM(2019)4/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=4&version=ALL&language=bg 04/01/2019 COM(2019)4/1 (04/01/2019) - DG HOME COM(2019)4/1 (04/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the conditions for accessing other EU information systems for ETIAS purposes and amending Regulation (EU) 2018/1240, Regulation (EC) No 767/2008, Regulation (EU) 2017/2226 and Regulation (EU) 2018/1861 COM(2019)3/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=3&version=ALL&language=bg 07/01/2019 COM(2019)3/F1 (07/01/2019) - DG HOME COM(2019)3/F1 (07/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] COM(2019)3/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=3&version=ALL&language=bg 04/01/2019 COM(2019)3/1 (04/01/2019) - DG HOME COM(2019)3/1 (04/01/2019) - DG HOME (ГД Миграция и вътрешни работи) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the conditions for accessing the other EU information systems and amending Regulation (EU) 2018/1862 and Regulation (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] COM(2019)2/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=2&version=ALL&language=bg 14/01/2019 COM(2019)2/F1 (14/01/2019) - DG OLAF COM(2019)2/F1 (14/01/2019) - DG OLAF (Европейска служба за борба с измамите) - Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА относно преходните разпоредби за назначаването на европейски прокурори за и по време на първия мандат съгласно предвиденото в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура COM(2019)2/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=2&version=ALL&language=bg 04/01/2019 COM(2019)2/1 (04/01/2019) - DG OLAF COM(2019)2/1 (04/01/2019) - DG OLAF (Европейска служба за борба с измамите) - Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the transitional rules for the appointment of European Prosecutors for and during the first mandate period, provided for in Article 16(4) of Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office ("the EPPO") COM(2019)1/F1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=1&version=ALL&language=bg 09/01/2019 COM(2019)1/F1 (09/01/2019) - DG ENER COM(2019)1/F1 (09/01/2019) - DG ENER (ГД Енергетика) - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Енергийните цени и разходи в Европа COM(2019)1/1 bg https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2019&number=1&version=ALL&language=bg 19/12/2018 COM(2019)1/1 (19/12/2018) - DG ENER COM(2019)1/1 (19/12/2018) - DG ENER (ГД Енергетика) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Energy prices and costs in Europe