Komisia je často poverená vykonávaním právnych predpisov EÚ za pomoci výborov zložených zo zástupcov krajín EÚ.

Tento register obsahuje základné informácie a dokumenty súvisiace s prácou týchto výborov vrátane všetkých dokumentov preposielaných Európskeho parlamentu na informačné alebo kontrolné účely.

Nový a lepší register

V apríli 2008 došlo k podstatnému vylepšeniu komitologického registra, pokiaľ ide o dokumenty súvisiace so zasadnutiami výborov a písomnými konzultáciami, ktoré sa uskutočnia po 1. apríli 2008. Dokumenty spred tohto dátumu sú k dispozícii v starom komitologickom registri.

Komitologický register sa líši od registra dokumentov Komisie External Link, ktorý obsahuje iné dokumenty Komisie (série KOM, K a SEK).

Ako mi môže register pomôcť?

Dokumenty dostupné v tomto registri vám poskytnú prehľad o všetkých štádiách životného cyklu vykonávacieho opatrenia.

Dozviete sa v ňom o právnom základe a rokovacom poriadku výborov a spis ku každému zasadnutiu obsahuje zápisnicu a dokumenty písomnej konzultácie.

Odmietnutie zodpovednosti: Informácie a dokumenty uvedené v registri pochádzajú z útvarov Komisie a pre Komisiu ako inštitúciu nie sú záväzné.